«Қазақстандағы білім беру: STEAM ұлттық моделі» конференциясы

0
140
2021 жылғы 15 қаңтарда «Қазақстандағы білім беру: STEAM ұлттық моделі» онлайн-конференциясы өтеді, онда қазақстандық және халықаралық сарапшылар білімберу жүйесінің ағымдағы жай-күйін, проблемаларды жәнешешу мүмкіндіктерін, атап айтқанда, STEAM-әдістемелерінәзірлеу мен оқу процесіне енгізуді талқылайды. Іс-шараныұйымдастырушы – “Шеврон” компаниясының қолдауымен”Caravan of Knowledge”.

“Caravan of Knowledge” басшысы Зарина Биюмбаева атапөткендей, алдағы конференция білім беру саласындағышенеуніктерге білім беру саясатын жоспарлауда, мектепдиректорларына, әкімшіліктер мен мұғалімдерге — ағымдағы білім беру трендтеріне және тиімді менеджменткебейімделуде, бизнес, өндіріс және ғылым өкілдеріне — болашақ кадрларды даярлауда пайдалы болатынстратегиялық менеджмент құралы болып табылады. “Тәуелсіздік жылдары алғаш рет STEAM-білім берусаласындағы стейкхолдерлермен стратегиялық сессия жәнефасилитация осындай ашық және ауқымды форматта өтеді – деп нақтылады Биюмбаева. “Біз осы экожүйеде әркімнің пікірін естіп, ескергіміз келеді”

STEAM әдістемелері мектептерде белгілі бір пәндерді — ғылым, технология, инженерия, өнер және математиканы(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) жүргізуді ғана емес, сондай-ақ оқытуға пәнаралық тәсілді, сондай-ақ ақпаратты іздеу және өңдеу дағдыларын, сынитұрғыдан және креативті ойлау мен таныстыру дағдыларындамыту үшін ғылыми жобалар арқылы оқушылардыоқытуды – еңбек нарығында қазірдің өзінде қажетті XXIғасыр дағдыларын қамтиды.

Конференцияда спикерлер мен қатысушылар ҚазақстандағыSTEAM-білім берудің ағымдағы жағдайын — оқу меноқытудағы қазіргі трендтерді, мемлекеттік білім берусаясатын, қосымша, инклюзивті және ауылда білім берудіталқылайды. Сондай-ақ, бизнес және өндірістік секторсалаларында STEAM дамыту және қолдану мысалдарықарастырылады. Сонымен қатар, АҚШ, Финляндия, Италияжәне Таиланд сарапшылары STEAM-ның нақтыжағдайларда өз елдерінде қалай дамып жатқанын айтыпбереді.

Іс-шараның толық бағдарламасы және тіркелу — 

https://caravanofknowledge.com/edustem