Home Білім Ашық сабақ Биз нима сабабдан тик турамиз? 2-сынып

Ашық сабақ Биз нима сабабдан тик турамиз? 2-сынып

0
138
Фан номи: табиатшуносликМактаб:Куни:13.11.17Муаллимнинг исми: Исмайлова МСинф:2-«Д»Қатнашганлар:Қатнашмаганлар сони: Узоқ муддатли режанинг бўлим мақсади2.2.3.1 –одамнинг таянч-ҳаракат тизимининг вазифасини аниқлаш;2.2.3.2 –тўғри жисмоний гўзаллигини сақлашнинг муҳимлигини тушунтириш;2.1.2.2 –назоратнинг асосий белгиларини аниқлаш (мақсад, шакл, режа, муддат, натижа);Мавзу:Биз нима сабабдан тик турамиз? Дарсга асосланган ўқиш мақсадлари:Барча ўқувчилар: ўз фикрларини билдириб,саволларга жавоб бера оладиЎқувчиларнинг босим бўлаги:олимларнинг қандай кузатишлар олиб боришини айта олади.Айрим ўқувчилар: момақаймоқни кузатиш олиб борганда нима содир бўлишини айта олади.Луғат бойлигиАсосий терминлар: кузатиш, табиатни ўрганиш, Таянч сўзлар: астрономлар, физиклар, зоологлар,географлар. Диалог: -биз нима учун тик турамиз?– одамга суяклар нима учун зарур?Баҳолаш мезони.одамга скелет нима учун зарурлигини тушунтириб бера олади.Соғликни сақлаш ва техника хавфсизлигиЙўлда ҳаракати қоидаларига риоя қилиш кераклигини болаларга тушунтириб борилади.Қадриятларни ёритишМангу эл»1. бу-Мустақиллик ва Астана.Ўзлаштирилган малакалар Қизил китоб ҳақида айта олади. Дарс режасиРежаланган вақтРежадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг)РесурстарБоши 5 минутЎқувчилар билан шодлик давраси қуриб,шеър ёд оламиз.Ҳар доим бўлсин қуёш,Ҳар доим бўлсин осмон,Ҳар доим бўлсин онам,Ҳар доим бўлай мен.Ўқувчиларни гуруҳларга бириктириб,дарс мақсадлари биргаликда аниқланади.1-гуруҳ Бош суяк 2-гуруҳ. Кўкрак қафаси. Кузатиш, эксперимент сўзлар ёзилган қоғозЎртаси 25минут“ Савол-жавоб ” усулидан фойдаланиб, ўтган мавзу мустаҳкамланади.1-топшириқ. Сўзни ўқинг.Унинг нимани билдиришини ёдингизга туширинг.СКЕЛЕТ2-топшириқ .Ўқинг. Ўқувчилар биргаликда ўқийди ва ўқитувчи ёрдамида мазмунини тушунади. 3-топшириқ. Скелети одамга қандай ёрдам беради? Сиз қандай суякларни биласииз?Дескриптор: Билим олувчи;-скелетнинг одамга ёрдам беришини айта олади.-одамда қандай борлигини айта олади. 4-топшириқ. Уйни қуриш учун каркас керак бўлса6 одам тик туриши учун суяклари керак. Суяклар бир-бири билан бўғимлар орқали бирикади.Дескриптор: Билим олувчи;одамнинг суяк ёрдамида тик туришини айтиббера олади.-суякларнинг бўғимлар орқали бирикканини айтиб беради.Жуфтлик билан ишлаш.Расмлар билан ишлаш.Расмлар асосида ўз фикрларини айтади.Одамнинг суякларини айтади.Фикрларини тингланиб, рағбатлантирилади.

5-топшириқ. Одамнинг суякларини ўрганиб чиқинг чиқинг.1. қайси суяклар таянч вазифасини бажаради.2.қайси суяклар ҳимоя вазифасини бажаради.Ўқувчилар рағбатлантирилади. Одам скелети неччи ёшгача ўсади?Дескриптор: Билим олувчи;– таянч вазифасини бажаришини айта олади.-қайси суяклар ҳимоя вазифасини бажаришини айта олади. Ўқувчилар рағбатлантирилади.

видеоролик

Якуни 10 минут

5 минут

“Сен менга мен сенга” услуби қўлланилади.Бунда ўқувчилар бир-бирига савол-жавоб қилишади. Қайта боғланиш: «Микрофон ».Уйга вазифатурли ахборот манбаларидан фойдаланиб, одам скелети ҳақида маълумот тўплаш.Маълумотларни дафтарингизга ёзиб келинг.Қўшимча ахборотСаралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз? А) ўқувчи Ўз идеяларини айта олади.Баҳолаш: Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?«Рағбатлантирувчи баҳолаш усули». Қайта боғланиш: «Микрофон»Фанлараро боғланиш: Табиатшунослик, Дунётаниш, Бадиий меҳнатТехника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари АКТни қўллаш: видеороликЖисмоний дақиқа «Жас ғалым» видеорликРефлексия: 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?2. Бугун ўқувчилар нима билди?3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Якуний сарҳисобҚандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 1.2.

Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 1. 2.

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?

Ўқув иши бўйича директор ўринбосари: _____________ текширилди