Метка: молярлық

  • Молярлық масса

    Молярлық масса дегеніміз заттың бір молінің массасы. Бір моль дегеніміз NA Авогадро тұрақтысына (NA = 6,02·1023) тең молекулалар не атомдар саны. Молярлық массаның өлшем бірлігі грамм/моль ...
  • Авогадро заңы және газдардың молярлық көлемі

    Молекулалар мен атомдардың өлшемдері тым кішкентай, және заттың аз мөлшерінде де бұлар (атомдар мен молекулалар) өте көп болады. Соңдықтан молекулалар мен атомдардың ...