Механизмі этногенез құралы ретінде зерттеу, этномәдениет туралы қазақша

0
224

Мағлұмат Гумилев этносты Әлеуметтік және табиғи әлемдердің тоғысындағы және олардың байланыстырушы буыны болып табылатын маргиналды білім ретінде қарастырды. Этнос – бұл динамикалық жүйе, бір жағынан – өз ландшафтының биоценозының жоғарғы буыны, екінші жағынан-нақты тірі адамдар, сол немесе басқа қауымдастықтардың мүшелері құрайтын социумның, қоғамдық ағзаның бір бөлігі. Этнос ұғымы нәсілдің биологиялық түсінігімен де, ұлттың әлеуметтік түсінігімен де сәйкес келмейді. Этностар өз дамуында этногенездің заңды фазаларын өтіп, пайда болады, дамиды және жоғалады. Этнос – состояние, а сәтте процесін, яғни этнос бар жасы.

Өзінің табиғатына қарай, этнос өмірінен кейін тарихпен және жер бетінде, оның ландшафттарында жазылған жадыда із қалдырады. Сондықтан негізі қаланған этнология. Гумилев, гуманитарлық (тарих) және Жаратылыстану (география) ғылымдары тоғысындағы дербес пән ретінде дамиды.

Қоғамдық сананың эволюциясымен байланысты тарихи даму қоғамда және кенеттен жүріп жатыр,соның салдарынан қоғамдық-экономикалық формациялардың ауысуы болып табылады. Этногенез үдерістері биосферада және дискретті өтіп, нәтижесінде этностар пайда болады және жоғалады. Екі құбылыстар өзара әрекеттеседі, бірақ бір-бірін анықтамайды. Саяси тарих этнологияны тірі адамдардың ағзаларының нақты физикалық қуатын шығынсыз, сондай-ақ осындай шығындардың қабілеті мен ниетінсіз жүзеге асыру мүмкін емес, тарихи саяси оқиғалардың бірізділігін жаңғыртатын көмекші пән ретінде тартады. Этнос жүйесінің осы таза энергетикалық жағын түсіндіру үшін Л. Н. В. И. Вернадский ашқан БиоСфера – энергияның тірі затының Биогеохимиялық энергиясы әсерінің пассионарлық ұғымы ұсынылған. Пассионарлық энергия және этностың жүйелік байланыстарын қолдайтын, оның өміршеңдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін және этногенез процесінде жұмсалатын энергия нысаны болып табылады. Этногенез механизмін қысқаша сипаттауға болады.

Этнос мутация нәтижесінде пайда болған пассионарлық популяцияда пайда болады.

Пассионарлық белгісі – өзін-өзі сақтау инстинктіне (жеке және түрлік) қарамастан, бұл идеалға (мақсатқа) қол жеткізу ниетін білдіретін мінез-құлық белгісі. Биологиялық инстинкт ретінде пассионарлық өзін-өзі сақтауға қарсы тұрады және көбінесе индивидтің мерзімінен бұрын өлуіне әкеледі. Әрбір адам пассионарлыққа ие, бірақ оның деңгейлері әртүрлі. Этногенез-бұл БиоСфера этностарының көпшілігі орналасқан гомеостаза – тепе-тең жағдайға дейін жүретін іріктеу процесі. Бұл Процесс, егер ол кенеттен сырттан үзілмеген болса, 1200-1400 жыл (пассионарлық итеруден гомеостазға дейін), яғни 60-70 ұрпақ.

Пассионарлық түрленудің мутациялық табиғаты пассионарлық популяциялар жер бетінде еркін емес, бір мезгілде бір-бірінен алыс жерлерде пайда болады, олар созылған тар жолақтың контуры және геодезиялық сызықтың геометриясы немесе жер орталығы арқылы өтетін жазықтықта жатқан глобуста тартылған жіп бар аумақта осындай әрбір эксцеде орналасады. Бұл өз кезегінде Жердің орталық-симметриялық өрістері пассионарлық түрткінің геометриясын анықтайды. Мұндай өріс электрмагниттік өріс болуы мүмкін, сондықтан мутацияның себебі сыртқы энергетикалық көзі болуы тиіс, оның сәулеленуі өзара әрекеттеседі.

Жаңа этностың пайда болуы көпэтникалық ортада және жүйелі байланыстар орнықсыз ландшафт шекарасында орын алады. Этностың қалыптасуының бірінші кезеңінде пассионария-мутанттар популяциясынан оның мүшелері-консорция тағдырының ортақтығына байланысты жүйені құрайтын бөлу орын алады. Консорциялар этностың өмір бойы пайда болады: олар оның мүшелерінің өмір бойы пайда болады және жоғалады. Бірақ, егер консорция бір мезгілде конвиксия – өмір ортасымен байланысты адамдардың жүйесі болса, онда ол жасаған мінез – құлық стереотипі өзін өзі пайда болған этностың бүтіндігі ретінде қарсы қоятын этнос субэтнос-кіші жүйесіне айналуы мүмкін. Егер субэтносқа өзінің мінез-құлқының стереотипін басқа субэтносқа байлай алса, ол этносқа және тіпті суперэтносқа айналады, егер ол жалпы этноландшафтты аймақтан көрші этностармен жүйелі қарым-қатынас орнатса.

Осылай болды консорцией қаласының тұрғындары Мекке VII ғасырының басында, искренно поверивших Мұхаммедке және қашып шыққан өз жанұяларымен Медину. Ол бүкіл Аравияға бағынғаннан кейін араб-мұсылман этносына, Византиямен табысты соғыстардан, Персияның талқандалуынан, Орта Азия, Солтүстік Африка, Испания мен Закавказьяға бағынудан кейін мұсылман суперэтносына айналды. Этностың жалпы белгісі мінез-құлық стереотипі немесе мінез-құлық стереотиптерінің жиынтығы болып табылады. Бұл ұқсас жағдайларда бір этностың мүшелері белгілі стереотиптердің (шартты рефлекстердің) жиынтығы шегінде өздерін ұқсас түрде ұстайтынын білдіреді. Осылайша, осы этносқа қатыстылық генотиппен емес, генотиппен анықталады және фенотиппен анықталады. Сондықтан жаңа этнос әртүрлі нәсілдік және этникалық компоненттер негізінде пайда болуы мүмкін. Мысалы, французами болып саналады баски (гасконцы), провансальцы, кельттер (бретонцы), бургунды, нормандцы және канадалық француздар с индейской араласқан.

Бірақ мінез – құлық стереотипі-функция айнымалы және өз кезегінде пассионарлық кернеу функциясы болып табылатын этногенез фазасына сәйкес өзгереді.

Шамасына қарай пассионарного кернеу өміріндегі этностың Л. Н. Гумилев бөледі келесі фазасының:

1. Инкубациялық кезең, оның соңында пассионарлық популяциядан жаңа этностар бөлінеді. Бұл кезеңнің ұзақтығы 150-160 жыл, яғни 7-8 ұрпақ.

2. Этностың саяси ресімделуіне, оның құрылымының күрделенуіне байланысты субэтностар санының артуы). Бұл фазаның мінез-құлқының стереотипі «сен кіммен боласың» императивімен анықталады, бұл өз көршілері арасында жаңа этностың өмір сүру құқығын бекітумен байланысты.

3. Пассионарийлердің тығыздығы соншалық, олар бір-біріне және этностың тұрақтылығына кедергі келтіре бастайды; олардың көптігі этнос ареалынан тыс желімделеді немесе өз ішінде Аннигиляция жасайды. Үстем императив: «өзің бол».

4. Субпассионарлық белгі жиілігінің өсуіне байланысты сыну фазасы. «Біз ұлылардан шаршадық» – бұл фазаның императиві, этногенездегі ең ауыр, демографиялық жарылыстан басталатын және демографиялық құлдыраумен аяқталатын.

5. Инерциялық фаза-этносқа сынғаннан кейін тұрақтандыруға мүмкіндік беретін пассионарлық кернеуді біртіндеп төмендету фазасы. Пассионарийлер бір-біріне кедергі жасамайды, содан кейін дақыл гүлдейді, өйткені алдыңғы «ыстық» фазалардың отта жиі жойылатын мәдени құндылықтардың жинақталуы мүмкін болады. Мінез-құлық императиві- «Мен сияқты бол».

6. Этностың тұрақтылығы кенеттен пассионарийлер соншалықты аз болған кезде жоғалады, олардың энергиясымен қолдау көрсетілетін жүйелік байланыстар әлсірейді және үзіледі. Субпассионарийлер өз императивін: «біз сияқты бол»деп қойып, этносқа көп көңіл бөледі. Барлық этностың уайымдауы мүмкін емес, секіру кезеңі келеді.

7. Ал егер бұл болса, онда этнос бастапқы энергетикалық деңгейге қайта оралады. Бұл фаза гомеостаз, онда оқшауланған этнос ұзақ өмір сүре алады. Алдыңғы екі фазада субпассионарийлер қатты қираған, оларды сыйыстыратын және қоректендіретін ландшафтымен тепе-теңдікті тапқан үйлесімді дарақтар ғана қалады. гемеостаз императиві — «өзіңе ризамын».

Фазалар тізбегі және олардың ұзақтығы этногенездің белгілі және аяқталған процестері үшін ғана заңды емес, олардың білімі тарихта әлсіз із қалдырған процестерді даталау мен қайта құрудың әмбебап әдісі болуы мүмкін. Ал этногенез механизмін егжей-тегжейлі біле отырып, бұл әдіс этногенез тұрғысынан көп нұсқалардан және гипотезалардан ерте мүмкін еместерді болдырмауға мүмкіндік бере отырып, этномәдениетті зерттеушінің қолында сезімтал инстумент болып табылады.

#Механизмі #этногенез #құралы #ретінде #зерттеу #этномәдениет

Рақмет ретінде жарнаманы баса кетіңіз