Бағалау міндеттемелерін анықтау слайд,презентация – Аралас

0
60

Бағалау міндеттемелерін анықтау слайд,презентация

Активтердің амортизациясы, құнсыздануы және күмәнді қарыздар бағалау міндеттемелеріне жатпайды, бұл баптар активтердің баланстық құнының түзетілімі болып саналады және бұл бөлімде қарастырылмайды.
Мемлекеттік мекеменің бағалау мiндеттемелерін есепке алуға арналған шоттар:
3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
3320 «Қысқа мерзiмдi кепiлдiк мiндеттемелері»;
4210 «Ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
4220 «Ұзақ мерзiмдi кепiлдiк мiндеттемелері».

Бухгалтерлік есепте бағалау міндеттемесін таныған кезде мынадай тізбек беріледі: 7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар» шотының дебеті және 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері», 4210 «Ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелері» шотының кредиті.
Бағалау міндеттемесі ретінде танылған сома есепті күнге ағымдық міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары есептік бағасы ретінде болуы тиіс.
Ағымдағы міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары есептік бағасы – бұл субъекті есепті күнге міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе үшінші тарапқа аударуы мүмкін сома.
Бағалау міндеттемесін өтеуге қажет кейбір немесе барлық шығындарды басқа тараптың өтеуі күтілген жағдайда өтем субъект міндеттемені өтегенде, өтемнің алынуы анық болған жағдайда ғана танылуы тиіс. Өтем жеке актив ретінде есептелуі тиіс. Өтемге байланысты танылған сома бағалау міндеттемесінің сомасынан аспауы тиіс.
Қаржылық қызметтің нәтижелері туралы есепте бағалау міндеттемесіне жатқызылған шығысты өтеуге қатысты танылған соманы шегере отырып ұсынуға болады.
Бағалау міндеттемелері жыл соңында қайта қаралуы және ағымдағы ең жоғары есеп бағасын көрсету үшін түзеліп отыруы тиіс. Егер мiндеттеменi өтеу үшін экономикалық пайдаларды немесе сервистік әлеуетті қамтитын ресурстардың шығуын талап ету ықтималдығы жоқ болса, онда бағалау мiндеттемелері жойылуы тиіс.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!