ҰБТ тестер: Математика пəнінен Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуға арналған оқу əдістемелік құралы

  0
  408

  Математика пəнінен Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуға арналған оқу əдістемелік құралы
  ҰБТ жоғары ұпай жинағыңыз келеме?
  ENT0001
  Оқу-әдістемелік құрал авторларпы: Əсем Жастлекқызы Жаңбырбаева, Гүлжамал Жақышқызы Хамитова № 25 қазаққыздар гимназиясының математика пəнінің мұғалімдері.
  Егер бұл кітап сізге ҰБТ-ге дайындықта қажет болса, сіз математикадан жоғары ұпай жинағыңыз келсе авторлардың еңбектерін бағаласаңыз мына телефонға хабарласыңыз. Оқулық құны 2000 бірлік (единица) Бұл оқу құралы PDF форматында электронды нұсқа күйінде. Себебі сіздің электронды адресіңізге жіберуге ыңғайластырылған.
  Әсем 87054076545, Айбек 87026481258
  Мазмұны
  1 тарау. Амалдарды орында …………………………………………………. 18
  Периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру…………………….. 33
  Есепте………………………………………………………………………………. 34
  Амалдарды орында……………………………………………………………… 37
  Санның бөлігін табу………………………………………………………………… 46

  Бүтін сандық мəселе есептер………………………………………………………..

  Санның процентін табу………………………………………………………….. 54
  Пропорцияның белгісіз мүшесін табу………………………………………… 55
  2 тарау. Алгебралық өрнектер………………………………………………….. 57
  Өрнекті ықшамдап мəнін тап……………………………………………………… 62
  Алгебралық өрнектерді ықшамда……………………………………………….. 64
  Көпмүше түрінде жаз……………………………………………………………… 66
  өрнекті ықшамда……………………………………………………………………. 67
  Квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру…………………………………….77
  Бөліміндегі иррационалдықтан құтыл…………………………………………….. 80
  3 тарау. Теңдеулер………………………………………………………………….. 83
  Сызықтық теңдеулер………………………………………………………………… 98
  Бөлшек сызықтық теңдеулер…………………………………………………….. 100
  Толымсыз квадрат теңдеу…………………………………………………………. 102
  Квадрат теңдеу……………………………………………………………………….103
  Интервалдар əдісімен теңдеулерді шешу………………………………………..106
  Рационал теңдеулер…………………………………………………………………. 107
  Модуль таңбасы бар теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі……………………….. 111
  Иррационал теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі…………………………………… 114
  Көрсеткіштік теңдеулер жəне теңдеулер жүйесі…………………………………….. 125
  Логарифмдік теңдеулер ……………………………………………………………… 128
  4 тарау. Теңсіздіктер

  Сызықтық теңсіздіктер………………………………………………………………. 4 4

  Квадрат теңсіздік…………………………………………………………………………. 145
  Интервалдар əдісімен теңсіздіктерді шешу………………………………………….. 146
  Рационал теңсіздіктер…………………………………………………………………………. 147
  Модуль таңбасы бар теңсіздіктер………………………………………………………… 147
  Көрсеткіштік теңсіздіктер…………………………………………………………………… 149
  Логарифмдік теңсіздіктер …………………………………………………………….. 151
  5 тарау. Мəтін есептер………………………………………………………………. 153
  Мəтін есептер……………………………………………………………………………………… 167
  Өзен ағысы…………………………………………………………………………………………. 181
  Жұмысқа байланысты мəтін есептер……………………………………………………. 185
  Қоспалар…………………………………………………………………………………………….. 191
  Масштаб…………………………………………………………………………………………….. 196
  6 тарау. Прогрессиялар…………………………………………………………………….. 199
  Арифметикалық прогрессия………………………………………………………………… 200
  Геометриялық прогрессия…………………………………………………………………… 207
  Аралас есептер……………………………………………………………………………………. 213
  7 тарау. Тригонометрия……………………………………………………………………. 214
  Тригонометриялық өрнектер……………………………………………………………….. 215
  Есептеңдер…………………………………………………………………………………………. 227
  Тригонометриялық өрнектерді ықшамдау…………………………………………… 229
  Тригонометриялық өрнектерді қосу формулаларын
  қолданып ықшамдау…………………………………………………………………………….
  232
  Тригонометриялық өрнектерді келтіру формулаларын
  қолданып ықшамдау…………………………………………………………………………….
  234
  Тригонометриялық өрнектерді ықшамдап мəнін тап……………………………. 237
  Тригонометриялық өрнектерді ықшамда……………………………………………… 243
  Тригонометриялық теңдеулерді шешу…………………………………………………. 250
  Жарты аргументтің формуласын қолданып теңдеулерді шешу…………….. 262
  Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу……………………………………………… 270
  Анықталу облысын табу……………………………………………………………………… 274
  8 тарау. Функция
  Функция……………………………………………………………………………………………… 277
  Анықталу облысы……………………………………………………………………………….. 280
  Мəндер облысы…………………………………………………………………………………… 286
  Кері тригонометриялық функция………………………………………………………… 288
  9 тарау. Туынды жəне жанама
  Туынды………………………………………………………………………………………………. 300
  Функцияның кризистік нүктелері………………………………………………………… 308
  Функцияның нөлдерін, өсу, кему аралықтарын тап……………………………… 310
  Функцияның өсу аралықтарын тап………………………………………………………. 312
  Функцияның кему аралықтарын тап……………………………………………………. 312
  Функцияның кризистік нүктелерін, максимум,
  минимум нүктелерін табу…………………………………………………………………….
  313
  Функцияны экстремумға зертте…………………………………………………………… 314
  Функцияның берілген кесіндідегі мəнін табу……………………………………….. 315
  Жанама……………………………………………………………………………………………….. 317
  10 тарау. Алғашқы функция
  Алғашқы функция………………………………………………………………………………. 322
  Интергралды есептеу………………………………………………………………………….. 333
  Сызықтармен шектелген фигураның ауданы……………………………………….. 342

  Айналу денесінің көлемі……………………………………………………………………… 349

  11 тарау. Планиметрия……………………………………………………………………… 351
  Көпбұрыш………………………………………………………………………………………….. 353
  Үшбұрыш жəне оның қасиеттері, түрлері……………………………………………. 355
  Пифагор теоремасы…………………………………………………………………………….. 378
  Синустар теоремасы……………………………………………………………………………. 381
  Косинустар теоремасы………………………………………………………………………… 384
  Параллелограмм…………………………………………………………………………………. 386
  Ромб…………………………………………………………………………………………………… 391
  Тіктөртбұрыш…………………………………………………………………………………….. 395
  Шаршы ……………………………………………………………………………………………… 401
  Трапеция…………………………………………………………………………………………….. 404
  Шеңбердің теңдеуі……………………………………………………………………………… 410
  Шеңбердің радиусы, диаметрі…………………………………………………………….. 414
  Шеңбердің хордасы…………………………………………………………………………….. 416
  Шеңбердің ұзындығы. Шеңбер доғасының ұзындығы…………………………. 418
  Шеңберге іштей сызылған бұрыштар………………………………………………….. 421
  Шеңберге іштей жəне сырттай сызылған көпбұрыштар……………………….. 423
  Дөңгелек жəне оның бөліктері…………………………………………………………….. 425
  12 тарау. Вектор жəне жазықтық
  Вектор………………………………………………………………………………………………… 428
  Координаталық жазықтық…………………………………………………………………… 441
  Жазықтық…………………………………………………………………………………………… 445
  13 тарау. Стереометрия
  Призма……………………………………………………………………………………………….. 485
  Параллелепипед………………………………………………………………………………….. 489
  Куб…………………………………………………………………………………………………….. 493
  Пирамида……………………………………………………………………………………………. 496
  Үш перпендикуляр туралы теорема…………………………………………………….. 512
  Конус…………………………………………………………………………………………………. 515
  Цилиндр……………………………………………………………………………………………… 521
  Шар……………………………………………………………………………………………………. 523
  Сфера ………………………………………………………………………………………………… 527

  [bws_related_posts]