Home Жаңалықтар Қымыз туралы: қасиеттері тарихы пайдасы мен қолдану жолдары кымыз казакша

Қымыз туралы: қасиеттері тарихы пайдасы мен қолдану жолдары кымыз казакша

0
309

Қазір халық арасында күнделікті қолданыста ұмыт бола бастаған ұлттық сусынымыз қымыз туралы іздене келе, оның пайда болу тарихына токталған. Тарихты жаңғырту арқылы қымыздың жасалу жолдары мен емдік касиеттеріне мән берген. Қазақ ақындарының қымыз туралы айтқан өлеңдеріне шолу жасаған.
Ғасырдан ғасырға жалғаскаи заттай мәдениетіміздің бір бөлігі боп табылатын қымыздың қасиеттін қадірлейтін, экологиялық таза сусындық екенін және оның пайда болуы тарихы казак даласынан бастау алатынын тарихи деректерді пайдалана отырып, деректерді бір – бірімен салыстыру арқылы пайымдай білген.
Сонымен катар, Астанада өткен ЭКСПО 2017 көрмесінде кымыз сусындығының насихатталуына колдау білдіріп, кымыздан баска да бүйымдар өндіру жолдарын ізденгісі келетінін айтқан.
Жалпы, түйіндей келе өз пікірі арқылы қымыздың адам ағызасына пайдалы түстарын ескерген алғалшқы окушы болып отыр. Сонымеи катар алда қымыздың адам ағызасына пайдалы түстары бағытында зерттеу жүмысын жалғастырғысы келеді. Жаннаның болашақта ел тағдырын, ұлт саулығын ойлайтын, елін сүйетін, білімді де білікті ел азаматшасы болатынына сенімдімін.
Жұмыстың өзектілігі: Бұл жұмыста қымыздың пайда болу тарихы зерттеледі. Қазақ ақындарының қымыз туралы жазған өлең жырларына мән беріледі. Ұлттық сусын қымыздың пайдасы турасында өз ой пікірін ұсынады.
Жұмыстың мақсаты: Қымыздың қашан пайда болғаны туралы тарихи деректерге тоқталып, материялдарды салыстыру арқылы ғылыми тұжырым жасау, ой қорыту. Сонымен қатар қымыздан өзге де бұйымдар жасау жағын тереңдей зерттеп, болашақта бұл жұмысты жалғастыру.
Зерттеу міндеттері: Қымыздың қашан пайда болғаны туралы тарихи мәліметтермен танысу арқылы оқулықтағы мәліметтер мен жаңаша бағытта жазылған шетел жазбаларын салыстыра аңықтау жүргіземіз. Қазақ ақындарының қымыз туралы айтқандарын ұран етіп, ұлттық сусын қымызды ұлықтаудың тиімді жолдары ұсыну.

Зерттеу әдістері: Жинақтау, талдау, салыстыру, жүйелеу әдістері.
Қойылған міндеттерді шешу әдісі: Ұлттық сусынымыз қымыздың тарихы мен қазақ мәдениетінде алатын орнын зерттей келе төмендеғі тұжырымдарды ұсынамыз: Қымыз сусынының қазақ даласында пайда болғанын нәсихаттау мақсатында қымыз тарихы туралы аудандық мектептер арасында дөңгелек үстелдер ұйымдастырылса; Қымыздың адам ағзасына емдік қасиеттері мен пайдасы туралы толығырақ зерттеу үшін бұл жұмысты жалғастырғым келеді.

Аңдатпа

Бұл жұмыста қымыздың пайда болуы тарихы зерттеледі. Қазақ ақындарының қымыз туралы жазған өлең жырларына мән беріледі. Ұлттық сусын қымыздың пайдасы турасында өз ой пікірін ұсынамын.
Зерттеу мақсаты: Қымыздың пайда болуы туралы тарихи деректерге тоқтау, материялдарды салыстыру арқылы ғылыми тұжырым жасау, ой қорыту.

Зерттеу болжам: Ұсынған ұсыныстарды қолдап, дамытса ұлттық сусынымыз халық арасында сұранысқа ие боп, күнделікті қолданысқа енеді.

Зерттеу міндеті: Қымыздың қашан пайда болғаны туралы тарихи мәліметтермен танысу;
– Оқулықтағы мәліметтср мен жаңаша бағытта жазылған шетел жазбаларын салыстыра анықтау;
– Қазак ақындарының қымыз туралы айтқандарын ұран етіп, ұлттық сусын қымызды ұлықтаудың тиімді жолдары ұсынылады.

Зерттелу әдістері: Жинақтау, талдау, салыстыру, жүйелеу әдістері қолданылады. Қымыз тирихы тереңдігі мен пайдалы жағы ескеріледі.

Жұмыстың ғылы ми жаңашылдығы: Алға қойылған мақсатқа жету барысында қымыздың қашан пайда болғаны туралы және алғашқы жазба деректермен танысып, қажетті материалдарды жинақтап, талдау жүргізіледі. Қымызды қазақ халқының ұлттық сусыны ретінде ғасырлардан бері тұтынып келеді. Сондықтан бұл жұмыстың ғылыми жаңалығы осы қымыздың пайда болу тарихы мен жасалуы, емдік қасиеттерінің адам ағзасына пайдалылығы туралы айта отырып, қоғамға нәсихаттау мен қолданыс аясын кеңейту болып табылады.

Жұмыстың нәтижесі: Ұлттық сусынымыз қымыздың тарихы мен қазақ мәдениетінде алатын орнын зерттей келе төмендегі тұжырымдарды ұсынамыз:
– Қымыз сусынының қазақ даласында пайда болғанын нәсихаттау мақсатында қымыз тарихы туралы аудандық мектептер арасында дөңгелек
үстелдер ұйымдастырылса;
– Қымыздың адам ағызасына емдік касиеттері мен пайдасы туралы.
Қорытынды: Қымыз қазақ халқының жылқыны қолға үйреткеннен бергі ұлттық сусыны. Бұрынғы заманнан бүгінге жеткен осындай ұлттық ерекшелігімізді әйгілсйтін заттық мәдениетімізді ұмытпай, жаңаша өмірге бейімдей отырып, халық арасында нәсихаттау және тұтынуға мүмкіндік жасау болып табылады.

ЖОСПАР

КІРІСПЕ
1 ҚЫМЫЗДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ТУРАЛЫ АЛҒАШҚЫ ДЕРЕКТЕР
1.1 Қымыз қазақ даласында пйда болған ұлттық сусын
1.2 Қымыз Еуропада да Қымыз
2 ҚЫМЫЗДЫҢ ҚАЗАҚ ДАСТАРҚАНЫНДА АЛАТЫН ОРНЫ
2.1 Қымыздың дайындалу жолдары мен қымыз түрлері
2.2 Қымыз туралы қазақ ақын жазушылары не айтты
3 ҚЫМЫЗДЫҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІ
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМШАЛАР …..