Метка: мифтік символдар

  • Қазақ мифтік әңгімелердегі ұлттық дүниетанымның көрінісі

    Мақалада қазақ мифтік әңгімелеріндегі ұлттық дүниетанымның көрініс табуы жан­жақты талда­нады. Жалпы дүниетаным ұғымына нақты түсінік беріліп, философиялық, танымдық тұрғыдан са­раланады. Қазақ мифтерінің түрлі­түрлі ...