Метка: функционалдылық

  • Қазақ тіліндегі предикаттық, посессивтілік өрістері

    Мақаланың нысаны предикаттық посессивтілік категориялары және олардың функционалдық­ семантикалық өрістерін белгілейтін мағыналық, құрылымдық ерекшеліктеріболып табылады. Предикат субъектімен бірлікте предикативтілік өрістер кешенінің орталығында ...