Метка: функционалды­семантикалық өріс

  • Қазақ тіліндегі предикаттық, посессивтілік өрістері

    Мақаланың нысаны предикаттық посессивтілік категориялары және олардың функционалдық­ семантикалық өрістерін белгілейтін мағыналық, құрылымдық ерекшеліктеріболып табылады. Предикат субъектімен бірлікте предикативтілік өрістер кешенінің орталығында ...
  • Функционалды грамматиканың негізгі ұғымы – сын-сапа категориясы туралы

    Бұл мақалада функционалды грамматиканың негізгі зерттейтін нысаны сын­сапа категориясы туралы қарастырылады. Жалпы тіл ғылымындағы сын­сапа категориясы туралы берілген ғылыми концепцияларды тереңдетіп қарастыру арқылы ...