Метка: Хантәңірі

 • Хантәңірі

  Хантәңірі Шыңның мен танымаймын аласасын, Төбе де аласамен таласасың. Тянь-Шаньның шашақтаулы найзасындай Қайсың Хан тәңірімен жанасасың? Шыңның мен ұнатамын биіктігін, Шырқай кеп ...
 • Тауға келсең

  Тауға келсең, қыста емес, Күзде келгін! Қарсы алдыңнан табылар іздегенің. Жапырақтың көресің әлі-дағы, Тіршіліктен күдерін үзбегенін. Ойландырар шақ қой бір — күз ...
 • Қазынам бар

  Қазынам бар. Біреуге берсем бе екен?! Өкпелейді-ау бермесем, Берсем, бөтен. Бар байлықты қойныма тығып алып, Әлде мына қүмдардай өлсем бе екен!? Қазынам ...
 • Тағы да Майгүлге

  Қайтсем сенің құтылам елесіңнен?! Отырасың қасыма келесің де. Сен өлгенсің, жаным-ау, мен тірімін, Мен тірімін. Тірімін! Көресің бе!!! Көнген жаным жазаға, қазаға ...
 • Халқым барда

  Шыныменен дос жоқ-ау дос жоқ менде. Сонда қалай, өмірім босқа өткен бе?! Осылай бір байламға келдім бүгін, Қарадым да сүйіскен қос кептерге. ...