Вохид Гаффори | өмірбаяны

0
43

Вохид Гаффори – тәжік жазушысы. Ішінде Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмонның саяси қызметі туралысы да бар ондаған кітаптың авторы. Шешен Республикасының бірінші президенті, Ресей Батыры Ахмат-қажы Қадыров туралы «Дін үшін қиылған ғұмыр» кітабы үшін 2010 жылы Ресей Федерациясындағы Шешен Рес- публикасы Парламентінің Құрмет грамотасымен ма- рапатталған. Вохид Гаффори қаламынан жанры мен тақырыбы бойынша сан салалы: парсы әліпбиінің үйретілуі, лирикалық-философиялық хикаяттар, саяси очерк- тер сияқты әртүрлі туындылар жарық көрген.