В настоящее время Историю Казахстана изучают правильно, т. е. объективно

0
191

Казахстанский сайт «Алаш айнасы» опубликовал статью «Ресей сарапшысы: Қазақстан тарихы қате оқытылуда» или в переводе на русском языке (перевод К. Жубатканова) «Российский эксперт: Историю Казахстана изучают неправильно».

Сначала приведем статью  в оригинале: «Қазақстан мектептерінде оқытылып жатқан тарих пәні кеңес үкіметін жақтырмауды үйретеді, мәскеу билігіне қарсы көзқарасты қалыптастырады. Осындай мазмұнмен Ритм Евразия басылымында мақала жарияланды. Бұл жайлы Bugin.kz платформасы хабарлайды.

Мақала авторы Сергей Смирновтың жазуынша, Қазақстан КСРО-дан бөлініп тәуелсіздік алғаннан кейін ата тарихын қайтадан қарап, мүлде басқа бағытта &ndash Ресей империясына қарсы көзқарас қалыптастыру бағытында білім беріп жатыр. Мұны ол қазақ билігінің саяси бағытының өзгеруімен байланыстырады.

«Халықтың тарихи білімі төмендеп барады. Тарих бойынша жазылған кітаптар аз. Дүкенде сатылымда жоқ көбі. Бар болғанның өзінде үгіт-насихаты басым кітаптар тұр. Яғни, антиресейлік пропаганда басым. Тарихты ғылыми мамандар емес, дилетант-әуеқойлар жазуда», – дейді мақала авторы.

Оның жазуынша, кеңес билігі де, империялық билік те аз уақыттың ішінде Қазақстан республикасы аумағын астаң-кестең еткені белгілі. Алайда ол қазақтың ғана емес, бүкіл кеңес халықтарының обалына қалды. «Бұған орысты кінәлап қажет емес» дегенді алға тартады. Сондай-ақ автордың жазуынша, қазақстан тарихы оқытып жатқан геноцидті кеңес билігі жасаған емес. Нақтырақ айтсақ, кеңес билігі қасақана ұйымдастырған нәрсе емес.

«Геноцид деген не? Халықты, ұлтты, этникалық топты, діні бөлек топты қасқана құрту әрекеті. Ал Қазақстандағы ашаршылық пен геноцидті Ленин мен Сталин әдейі ұйымдастырған жоқ. Бұл &ndash аяқ астынан, табиғат апаты мен ұжымды ұйымдастыруға жұмылған адамдардың надандығынан туған қайғылы жағдай. Ал қазақстан тарихында Ленин билігіне деген жек көру мен жағымсыз көзқарасты қалыптастыру идеологиясы жатыр. Ашаршылық кезінде Қазақстан ғана емес, Самар, Саратов, Оңтүстік Украина, Қырым, Башқұртстан, Поволжье бойы, Орал маңы &ndash бәрі зардап шекті. Барлығы 35 губернияны қамтыған. Осы уақытта Еуропада да қуаңшылық болған-тұғын», – деп жазады мақала авторы.

Сондай-ақ автор Жанболат Мамай түсірген Ашаршылық жайлы деректі фильмді тарихи фактілері әлсіз, жанама келтірген деп бағалайды.

 

Айта кеткен жөн, жақында ресей тарихшысы Дмитрий Верхотуровтің «Казахский геноцид, которого не было» (Тарихта болмаған қазақ геноциді) атты кітап жазып, Қазақстанда таратқан еді. Мұнда тарихшы 1931-33 жылдары болған Қазақстандағы ашаршылықты кеңес үкіметі емес, жарлы-жақыбайлардың бағынудан бас тартқанына шыдай алмаған байлар ұйымдастырды деген фактіні алға тартқан. Алайда бұған қоғам белсенділері қарсы шығып, кітапты сатылымнан алып тастады. (https://alashainasy.kz/alash/resey-sarapshyisyi-kazakstan-tarihyi-kate-okyityiluda-158111/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com)

А теперь даем перевод статьи на русском языке: Предмет истории, преподаваемый в школах Казахстана, учит неодобрению советской власти и антимосковским настроениям. Статья с таким же содержанием была опубликована в евразийском издании Rhythm. Об этом сообщает платформа Bugin.kz. По словам автора статьи Сергея Смирнова, после обретения независимости от СССР Казахстан пересматривает историю своих предков и преподает в совершенно ином направлении – формируя антироссийские настроения. Он объясняет это изменением политического курса властей Казахстана.

«Исторические познания людей снижаются. Книг по истории мало. Большинство из них не продается в магазине. Тем не менее, обладание одним из них по-прежнему недоступно для обычного человека. То есть преобладает антироссийская пропаганда. Историю пишут не ученые, а любители», – сказал автор статьи. По его словам, известно, что и советское правительство, и царское правительство в короткие сроки постепенно захватили территорию Республики Казахстан. Однако это коснулось не только казахов, но и всех советских народов. «Не нужно винить в этом русских», – сказал он.

Автор также пишет, что геноцид, который преподают в истории Казахстана, был совершен не советскими властями. Точнее, это не было сознательно организовано советскими властями. «Что такое геноцид? Это попытка уничтожить народ, нацию, этническую группу, религиозную группу». Голод и геноцид в Казахстане не были сознательно организованы Лениным и Сталиным. Это трагедия, порожденная невежеством людей, участвовавших в организации команды, и стихийным бедствием. А в истории Казахстана есть идеология ненависти и отрицательного отношения к власти Ленина. Не только Казахстан, но и Самара, Саратов, Южная Украина, Крым, Башкортостан, Поволжье, Урал – все пострадали от голода.

Всего она охватила 35 губерний. В то время в Европе тоже была засуха», – пишет автор. Автор также считает документальный фильм о голоде, снятый Жанболатом Мамаем, слабым и косвенно основанным на исторических фактах. Следует отметить, что российский историк Дмитрий Верхотуров недавно написал книгу «Казахский геноцид, которого не было» и распространил ее в Казахстане. Здесь историк утверждает, что голод в Казахстане в 1931-33 годах был организован не советским правительством, а богатыми, которые не выдержали отказа бедных подчиняться. Однако активисты во главе с Ж. Мамаем протестовали и сняли книгу с продажи».

Все прекрасно знают, что Сталин правил Советским Союзом на протяжении без малого тридцати лет, нередко выступал с трибун, его изображения были развешаны и печатались на всю страну многомиллионными тиражами.

Сталин создал знаменитый тоталитарный советский режим с его репрессиями и ГУЛАГ-ом 1930-50-х годов. Именно Сталин инициировал так называемое «дело врачей», по которому под предлогом заговора против советских лидеров преследованиям подвергся ряд талантливых специалистов.

Среди прочего, Черчилль спросил Сталина, когда тому было тяжелее: сейчас, во время войны, или же раньше, во время коллективизации. Сталин признался, что коллективизация была «страшной борьбой», тяжелее для советского руководства, чем война с Германией. Откровения Сталина любопытны тем, как вождь пытался оправдать (в своих глазах или же в глазах заморского гостя) свою репрессивную политику: «Это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами… Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам, но с ними было бесполезно спорить…».

Именно Сталин своими жестокими приказами с угрозами, в первую очередь по адресу партийных руководителей с требовал «поднять на ноги партийные организации…», «усилить борьбу с кулацкой опасностью» начал проводить среди советских народов насильственную и бесчеловечную коллективизацию, из-за которой в Казахстане и Украине погибло больше половины местных жителей. Сильнейший удар по казахскому хозяйству нанесла политика насильственного перевода скотоводов-кочевников и полукочевников на оседлость, хотя кочевое хозяйство еще не исчерпало свой экономический потенциал и оставалось во многом целесообразной системой в условиях Казахстана. Тем не менее, силовая политика по оседанию, а вслед за оседанием — по вовлечению их в колхозы была проведена в кратчайшие сроки. К февралю 1932 г. в Казахстане 87 % хозяйств колхозников и 51,8 % единоличников полностью лишились своего скота. На 1 января 1933 г. край, считавшийся крупной базой животноводства на востоке страны, насчитывал всего 4,5 млн. голов скота против 40,5 млн. голов накануне коллективизации. Через архивные данные я раскрыл всю жестокость и бесчеловечность сталинской политики, когда рушились многовековые национальные устои, менталитет казахского и других народов бывшего СССР и формировался так называемый гомо советикус или совок. Он был просто винтиком, рабом всей советской государственно-экономической системы, который не имел никаких стимулов в своей работе, что и привело к кризису всей советской системы в середине 80-х годов 20 века и его сельского хозяйства, да и всей экономики в целом. На примере статьи «Коллективизация в Казахстане: как это было – на примере Актюбинской области» наглядно видна вся преступная сущность сталинского режима и его политики во всех областях человеческого общества в СССР, Казахстане и Актюбинской области в конце 20 – начале 30 гг. 20 века. (https://defence-line.org/2019/09/kollektivizaciya-v-kazaxstane-kak-eto-bylo-na-primere-aktyubinskoj-oblasti-chast-1/, https://defence-line.org/2019/09/kollektivizaciya-v-kazaxstane-kak-eto-bylo-na-primere-aktyubinskoj-oblasti-chast-2/)

Без Сталина не нужно было бы прибегать к усилению репрессивного аппарата, и советская страна не испытала бы все ужасы, которые последовали за секретным приказом НКВД под номером 00447, унесшего жизни почти 400 тысяч человек и еще столько же отправившего в исправительно-трудовые лагеря. Не было бы «ежовщины» и «бериевщины», под террористический маховик которых попали тысячи ни в чем не повинных граждан.

Ряд экспертов придерживается точки зрения, что без Сталина людские потери в 1930-х годах могли быть сокращены по крайней мере на 10 миллионов человек, в результате чего сохранилась бы наиболее трудоспособная часть населения среди интеллигенции, рабочих и крестьян. Благодаря этому к 1940 году был бы достигнут значительно более высокий уровень благосостояния жителей страны.

Социолог Элла Панеях убеждена, что не будь Сталина, скорее всего, не получила бы такой поддержки плановая система экономики, которая породила коррупцию и стала причиной неэффективности управления. СССР без Сталина, возможно, не познал бы массовый голод, который в 1932-1933 годах охватил территории Белоруссии, Украины, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана. Тогда жертвами голода и болезней, связанных с недоеданием, по официальным данным, стали около 7 млн человек.

Многие исследователи возлагают главную ответственность за голодомор именно на Сталина, приводя в доказательство его собственные высказывания, например, в письме от 6 августа 1930 года: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». Историк Виктор Кондрашин по этому поводу пишет: «В контексте голодных лет в истории России своеобразие голода 1932-1933 годов заключается в том, что это был первый в её истории «организованный голод», когда субъективный, политический фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими».

Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Олег Будницкий отмечает, что многие эксперты не обращают внимания на просчеты Иосифа Виссарионовича во внешней политике, из-за которых СССР фактически остался один на один с Германией. Как бы там ни было, можно утверждать, что Вторая мировая война без Сталина развивалась бы по иному сценарию. Вероятно, не было бы высадки англо-американского десанта в Нормандии, скорее всего, он вторгся бы в Европу через Балканы, как и планировалось. Но Сталин заблокировал предложение союзников. Фактически это решение не позволило распространиться англо-американской гегемонии в Восточной Европе.

Часть историков ставит в упрек Сталину низкий уровень обороноспособности, массовые чистки среди высшего командного состава, а также игнорирование донесений разведки о скором начале войны, что обернулось трагедией в первые месяцы конфликта.

Начальник Генерального штаба во время войны маршал Александр Василевский писал: «Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел».

Маршал Советского Союза Андрей Еременко считал, что именно на Сталине лежит значительная доля вины в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. По словам военачальника, Сталин это прекрасно понимал, а поэтому нашел стрелочников. «А кто виноват, — робко задал я вопрос Сталину, — что эти бедные, ни в чём не повинные люди были посажены?» — «Кто, кто… — раздражённо бросил Сталин. — Те, кто давал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии, и тут же назвал товарищей Ворошилова, Будённого, Тимошенко», – вспоминал в своих мемуарах Еременко.

Многие уверены, что не будь лозунга «победа любой ценой», который поддерживал Сталин, война закончилась бы позже, но с меньшими жертвами. Однако затянувшийся конфликт вынудил бы американцев сбросить уже готовые атомные бомбы не на Хиросиму и Нагасаки, а на Берлин и Гамбург. Писатель Владимир Войнович полагает, что некорректно говорить о Сталине, как о символе Победы, потому что если бы не было Сталина, не было бы и войны. А народ в любом случае одолел бы фашизм. (http://russian7.ru/post/chto-bylo-by-esli-by-ne-bylo-stalina/)

Знаменитый и уважаемый российский историк Рой Медведев в своей книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме» писал: «Даже в начале 1985 г. была сделана попытка реабилитировать Сталина. По мере приближения 40-летней годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне усиливались его восхваления как полководца и государственного деятеля. Существовали даже планы возвращения имени Сталина городу Волгограду и Волгоградскому району в Москве.

Этого не произошло благодаря прежде всего переменам в руководстве партии. Но и в первой половине 1986 г. осуждение Сталина и сталинизма можно было встретить скорее в намеках, чем в прямой речи. Первым решительным шагом политики гласности в этой области стала журнальная публикация романа А. Бека «Новое назначение», в котором автор не только воссоздал очень точный и зловещий облик Сталина, но и раскрыл сущность олицетворявшейся им авторитарно-деспотической системы управления.

Поворотным моментом в развитии политики гласности стали решения январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Не случайно в начале 1987 г. на экраны страны вышел фильм грузинского режиссера Т. Абуладзе «Покаяние». Необычный по художественной форме фильм, в котором использован не только метод реализма, но и сюрреализма, гротеска и абсурда, наносит большой удар по идеологии тоталитаризма вообще и сталинизма в частности. В это же время публикуется неоконченный роман Ю. Трифонова «Исчезновение», главной темой которого являются репрессии 30-х гг. против активных деятелей Октября, а писатели Д. Гранин в своем произведении «Зубр» и В. Дудинцев в «Белых одеждах» рассказывают о разгроме Сталиным и Лысенко классической генетики.

Советским читателям стала известна, наконец, поэма А. Твардовского «По праву памяти»; в ней поэт говорит о трагедии раскулачивания, жертвой которого стала его семья, и о других беззакониях времен культа личности. Опубликована и знаменитая поэма А. Ахматовой «Реквием» – о репрессиях в Ленинграде, продолжавшихся до смерти Сталина.

Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Олег Будницкий отмечает, что многие эксперты не обращают внимания на просчеты Иосифа Виссарионовича во внешней политике, из-за которых СССР фактически остался один на один с Германией. Как бы там ни было, можно утверждать, что Вторая мировая война без Сталина развивалась бы по иному сценарию. Вероятно, не было бы высадки англо-американского десанта в Нормандии, скорее всего, он вторгся бы в Европу через Балканы, как и планировалось. Но Сталин заблокировал предложение союзников. Фактически это решение не позволило распространиться англо-американской гегемонии в Восточной Европе. Часть историков ставит в упрек Сталину низкий уровень обороноспособности, массовые чистки среди высшего командного состава, а также игнорирование донесений разведки о скором начале войны, что обернулось трагедией в первые месяцы конфликта. Начальник Генерального штаба во время войны маршал Александр Василевский писал: «Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел». Маршал Советского Союза Андрей Еременко считал, что именно на Сталине лежит значительная доля вины в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. По словам военачальника, Сталин это прекрасно понимал, а поэтому нашел стрелочников. «А кто виноват, — робко задал я вопрос Сталину, — что эти бедные, ни в чём не повинные люди были посажены?» — «Кто, кто… — раздражённо бросил Сталин. — Те, кто давал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии, и тут же назвал товарищей Ворошилова, Будённого, Тимошенко», – вспоминал в своих мемуарах Еременко. Многие уверены, что не будь лозунга «победа любой ценой», который поддерживал Сталин, война закончилась бы позже, но с меньшими жертвами. Однако затянувшийся конфликт вынудил бы американцев сбросить уже готовые атомные бомбы не на Хиросиму и Нагасаки, а на Берлин и Гамбург. Писатель Владимир Войнович полагал, что некорректно говорить о Сталине, как о символе Победы, потому что если бы не было Сталина, не было бы и войны. А народ в любом случае одолел бы фашизм.

Ясно, что в сегодняшней России фигура Сталина – это символ сильной властной руки и антизападничества. Но нельзя не видеть и нарастающий конфликт интересов. Народные фанаты Сталина – многие из которых, если не большинство, представляют левоопозиционный лагерь, – любят “отца народов”, разумеется, не за то, что он истреблял инакомыслящих и относился к людям как расходному материалу. Те из них, кто критикует сегодня власть за пенсионную реформу, сильно удивились бы, узнав, что во время правления их усатого кумира самая многочисленная социальная группа в стране, колхозное крестьянство, пенсии вообще не получала. А те, кто клеймит “полицейский произвол”, вряд ли бы пришли в восторг от СССР образца 1937 года.

Керимсал Жубатканов, доцент Казахско-Русского Международного университета, кандидат исторических наук