қасқыр, бөрі туралы мақалдар, мәтелдер

0
236

Ауылы жақын ит қасқырдан қорықпас.

Қасқыр байлағанға көнбес,
Шошқа айдағанға көнбес.

Қасқырдың ауызы жесе де қан,
Жемесе де қан.

Қараусыз қалған есек —
Қасқырдың олжасы.

Қойға қасқыр шапса,
Ит семіреді.

Кәрі қасқыр қақпанға түспейді.

Ұры түн асқанша,
Бөрі қыр асқанша.

Қойға қасқыр шапса,
Жарлының жалғызын жейді.

Қасқырдың өзі қатты, жолы жұмсақ,
Қоянның жолы қатты, өзі жұмсақ.

Қасқырлы жердің елі айтақшыл.

Құтты қонақ келсе қой егіз табар,
Құтсыз қонақ келсе қойға қасқыр шабар.

Жақыптың өлген ұлына,
Қасқырды тартпа құнына.

Қасқырдан қорықан қой ұстамайды.

Қасқырдың қарны тоймайды.

Қасқыр мен қой бір жерден су ішпес.

Қой жеген қасқыр көңілді,
Қойшысы жаннан түңілді.

Қойдың қарғысы қасқырды қаппайды.

Қасқыр жарып кеп салды,
Қарға қарық боп қалды.

Адам ойға тоймайды,
Бөрі қойға тоймайды.

Ер тамағы – елден,
Бөрі тамағы – жолдан.

Қасқырдың аузы жесе де – қан,
Жемесе де – қан