Home Lifestyle Физика олимпиада тапсырмалары

Физика олимпиада тапсырмалары

0
771Ұстаз тілегі сайтында материал жариялап тегін сертификат, алғыс хат және құрмет грамотасын алуға болады. Ол үшін сайтқа тіркеліп материал жариялау керек. Сайт бойынша барлық сұрақтарды 8-771-234-5599 номеріне ватсап арқылы қоюға болады

Бағыты: Физика Бөлімі: Барлық материалдар Сыныбы: Барлық сыныптар

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиадаФизика, 7 сынып

Жұмыс уақыты – 120 минут1 ЕсепТурист жүрілген жолдың үштен бір бөлігін, бірқалыпты қозғалып 1 сағат ішінде өтті. Сонан соң шаршап екінші үштен бір бөлігін де бірқалыпты қозғалып 2 сағат жүрді. Үшінші жол бөлігінде одан гөрі шаршап оны да бірқалыпты қозғалып үш сағат бойы жүріп өтті. Бірінші жол бөлігіндегі орташа жылдамдығы екінші жол бөлігіндегі жылдамдығынан неше есе артық?8 ұпай2 Есеп Қола (бронза) жасау үшін мыс пен қалайының қорытпасын алады. Егер қорытпаны жасау үшін металдардың басында бірдей көлемдерін араластырса, ал сонан соң бірдей салмакпен алса, қорыптаның тығыздығы неге тең болады. Мыс тығыздығы 8930 кг/куб.м., қалайы–7280 кг/куб.м. Қорытпа көлемі металдар көлемдерінің қосындысына тең.7 ұпай

3 ЕсепМассасы 1800кг ғарыштық кеменің жерге қонушы аппарат тежеуші парашюттардың ашылуынан соң бірқалыпты қозғалады. Егер еркін түсу үдеуін 10 тең деп алса, ауаның кедергі күші неге тең болады. Жауапты негіздеу қажет.4 ұпай

4 ЕсепГирька,сызғыш және қарындаш көмегімен тіктөртбұрыш кәмпит тығыздығын қалай анықтауға болатынын жазып беріңіз. 6 ұпай

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

Городская олимпиада для учащихся 5-8 классов по предметам естественно-математического направленияФизика , 7 класс

Время выполнения 120 минут

Задача 1 Турист первую треть пути, двигаясь равномерно, прошел за 1 час. Затем стал уставать и вторую треть — тоже равномерно, но за 2 часа. На третьей части пути сильно сказалась усталость, и он прошел ее так же равномерно, но за три часа. Во сколько раз средняя скорость на первой половине пути больше, чем на второй? (8 баллов)

Задача 2 Для изготовления бронзы медь сплавляют с оловом. Какую плотность будет иметь сплав, если для его приготовления смешали вначале равные по объему части металлов, а потом равные по весу. Плотность меди 8930 кг/куб.м., олова–7280 кг/куб.м. Объем сплава равен сумме объемов металлов.(7 баллов)

Задача 3 Спускаемый аппарат космического корабля массой 1800 кг после открытия тормозных парашютов двигается равномерно. Какова сила сопротивления воздуха, если ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. Ответ обоснуйте.(4 балла)

Задача 4 Опишите, каким образом можно определить плотность прямоугольной конфеты, имея гирьку, линейку и карандаш.(6 баллов)

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиадаФизика, 8 сынып

Жұмыс уақыты – 120 минут1 ЕсепҰзындығы 200м жаунгерлерлегі (Колонна) жорықта жол бойымен 3,6 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Соңында жүруші офицер хабар тасушыны қысқа хат пен легі алдындағы командирге жібереді. Жауынгер 7м/с жылдамдықпен жүгіріп, тапсырманы орындап болған соң соңында жүрушіге сол жылдамдықпен қайта оралады. Тапсырманы алғаннан соң қай уақыт ішінде жауынгер қайта оралды?(8 ұпай)2 ЕсепҰзындықтары бірдей, бірақ қалындығы әртүрлі екі болат сымды басында ток көзіне параллель, сонан соң тізбектей қосады. «күштірек» және «нашарлау» ұғымдарды пайдаланып сымдар осы екі жағдайда қалай қыздырылатындығын жазып беріңіз. Жауабын математикалық түрде негіздендер.(5 ұпай)3 ЕсепКалориметр ішінде t1=22˚C бөлме температурада m1=100 г суға массасы m2=50 г , t2=100˚C қа дейін қыздырылған мыс кесегін және массасы m3=70 г , t3=90˚C қа дейін қыздырылған темір кесегін салады. Температурасы орнықтылған соң калориметрдегі температурасын табыңдар. Судың меншікті жылу сыйымдылығы cв=4,18 Дж/г К; мыстың меншікті жылу сыйымдылығы см=0,39 Дж/г К; темірдің меншікті жылу сыйымдылығы сж=0,46 Дж/г К. (6 ұпай)4 ЕсепДинамометр, үлкен сомын (гайка), жіп, су бар стақан және белгісіз сұйық бар стақан көмегімен, белгісіз сұйық тығыздығын анықтау тәсілін жазып беріңіз?(6 ұпай)

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚОГородская олимпиада для учащихся 5-8 классов по предметам естественно-математического направленияФизика , 8 класс

Время выполнения 120 минутЗадача 1 Колонна солдат длиной 200м на марше двигается по дороге со скоростью 3,6 км/ч. Замыкающий офицер отправляет посыльного с запиской для командира, который находится впереди колонны. Солдат бежит со скоростью 7 м/с; выполнив поручение, он тут же возвращается к замыкающему офицеру с той же скоростью. Через сколько времени после получения поручения солдат вернулся обратно?(8 баллов)Задача 2 Две стальные проволоки одинаковой длины, но разной толщины подсоединяют к источнику тока сначала параллельно, а затем последовательно. Опишите, используя определения «сильнее» и «слабее», как будут нагреваться эти проволоки в обоих случаях. Ответы обоснуйте математически.(5 баллов)Задача 3 В калориметр, в котором находилось m1=100 г воды при комнатной температуре t1=22˚C, поместили кусок меди с массой m2=50 г, нагретый до температуры t2=100˚C, и кусок железа с массой m3=70 г, нагретый до температуры t3=90˚C. Найдите температуру в калориметре после её выравнивания. Теплоемкость воды =4,18 Дж/г К; теплоемкость меди см=0,39 Дж/г К; теплоемкость железа сж=0,46 Дж/г К. (6 баллов)Задача 4 Опишите, каким образом можно определить плотность неизвестной жидкости, если имеется динамометр, большая гайка, нитка, стакан с водой и стакан с неизвестной жидкостью?(6 баллов)


Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.