Актинометриялық құралдар | Скачать Материал

0

Жұмыс түрі: 
Материал

Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Таңдаулыға:   
Актинометриялық құралдар
Метеорологияда күн сәулелерін өлшеу әдістерін актинометрлік әдіс деп атаймыз. Яғни, актинометрлік бақылау лар орташа күн уақыты бойынша сағат 030, 630, 930, 1530, 1830 жүргізіледі. Актинометрлік құралдарға мыналар жатады.
— пиргелиометр және актинометр — күннің тіке радиациясын өлшеу үшін;
— пиранометр немесе альбедометр — шашыранды , жиынтық және жер бетінен шағылған радиацияны өлшеу үшін;
— пиргеометр — нәтижелі сәулеленуді өлшеуге;
— балансомер — радиациялық балансты өлшеуге;
— гелиограф — күн ұзақтығын жазатын құрал.
Бұл актинометриялық құралдарда сезімтал — қабылдағыш элемент ретінде термобатареялар қолданылады. Термобатареялар күн радиациясын электр энергиясына айналдырады.
Күнмен, Жер бетімен және атмосферамен сәулелендірілетін энергия және оның түрленулері зерттелетін геофизиканың бөлімі актинометрия, ал радиацияның әрқилы түрлерін өлшеуге арналған аспаптар — актинометриялық аспаптар деп аталады.
Савинов-Янишевский актинометрі АТ-50
Актинометр тікелей күн радиациясын өлшеуге арналған және бақылау құралы ретінде қызмет ете алады.
Радиация қабылдағыш ретінде күміс фольгадан жасалған қалыңдығы 20 мкм және диаметрі 11 мм жұқа дискі 1 қызмет етеді (4.5-сурет). Дискінің сыртқы жағы (күнге қаратылған) арнайы лакты жабынмен қарайтылған, ал ішкі жағына папирос қағаз арқылы 36 тақ термобатареяның дәнекер жапсарлары 2 жапсырылған. Сыртқы жұп дәнекер жапсарлар 3 біршама ауыр мыс сақинаға 4 бекітілген. Термобатарея мыс сақинамен бірге сыртқы ұшында қабылдағыш саңылау қызметін атқаратын диаметрі 20 мм диафрагмасы бар ұзындығы 116 мм мыс түтікке 7 (4.6-сурет) орналастырылған. Түтіктің ішінде тағы да диаметрі бойынша кеми беретін, диаметрі 10 мм болатын ең кішісі термобатареямен қатар орналасқан диафрагмалар қатары бар. Бұл диафрагмалар қатары Күн дискісі 50күн төңірегіндегі кеңістікке тең денелік бұрыш құрады. Темробатареядан шығатын сымдар 12 қысқыштар арқылы гальванометрге жалғанады.

4.5-сурет. Актинометрдің термобатареясы: 1 — қабылдағыш пластина; 2 — термобатареялар; 3 — папирос қағазы; 4 — мыс сақина.
Гальванометрдің көрсеткіштері термотоктың күшіне пропоционалды, демек, тікелей күн радиациясының энергетикалық жарықталуына да пропорционалды.
Актинометрдің корпусы тіреуге 10 және көрсеткіш салынған табанға 11 орнатылады, көрсеткіштің көмегімен біз аспапты солтүстікке бағдарлаймыз. Ось 8 ендіктер шкаласы 9көмегімен әлем осі бойынша орнатылады. Актинометр бойынша бақылау жүргізу үшін оны термобатарея Күнге көзделетін етіп бағдарлау қажет, ол үшін аспаптан қақпағын 1алып түтіктің кіріс саңылауын Күнге бағыттайды.

4.6-сурет. Савинов-Янишевский актинометрі: 1 — қақпақ; 2, 3 — винттер; 4 — иілулер осі; 5 — экран; 6 — тұтқа; 7 — түтік; 8 — ось; 9 — ендіктер секторы; 10 — тіреу; 11 — табан; 12 — сымдар; 13 — саңылау
Бұл кезде экранда 5 концентрлі көлеңке қалыптасатындай түтіктің … жалғасы

Ұқсас жұмыстар


Пәндер