Access программасында Аэропорт кассасы деректер қорын құру

0
191

Тақырыбы: Access программасында“ Аэропорт кассасы” деректер қорын құру.

Жоспар

Кіріспе

I Бөлім
1.1. Есептің берілгені

1.2. Кестелер арасындағы байланысты көрсету

1.3. Кестелердің құрылымын құру

II Бөлім
2.1 Кестелерді құру

2.2 Кетелер арасындағы байланыс

2.3 Сауалдарды құру

2.4 Есеп беруді (отчет) құру

2.5 Форма құру

Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Дерек қоры -белгілі бір пәндік облысының ЭЕМ жадында сақталатын қарым-
қатынас деректер жиынтығы.
Қазіргі кезде барлығы дерек қорымен жасалады. Дерек қорына Microsoft Access
және Delphi программалары жатады. Менің тақырыбым Аэропорт кассасы.Менің
тақырыбым Microsoft Access дерек қор программасында жазылған. Бұл
программада келген билет сатып алушы клиентке қойған сұрақтарына,
сұранысына жауап беру және оның сұрауы бойынша анықталған рейске билет
толтыру. Бұл программада фамилия, қала аты, берілген рейс, күн арқылы
мағлұмат іздеуге болады.Осы программмада билет сатып алушы келгенде , тез
арада қандай рейске бос орын бар ма екенін және керек күні сондай рейс бар
ма екенін білуге болады.

1.1 Есептің берілгені.

Бірінші кезекте бізге Аэропорттағы самолеттердің рейстерін кесте
арқылы құру керек.Самолеттер қай күні, қай уақытта ұшатыны, берілген рейсте
қанша орын бар екені, рейстің аты мен номері көрсетілуі керек.Қалалар
тізімін корсету,
күн бойынша іздеу үшін қолданылады.
Қалалар кестесі және байланыс кестесі байланыс құруға қажет.

2. Кестелер арасындағы байланысты көрсету.

Инфологиялық және логикалық деректер қорын құрудың үлгісі.

1- сурет. Рейстер мен қалалар кестелердің арасындағы
байланыстың түрі.

Имя поля
Номер рейса
Рейсы
Пункты промежуточной
посадки
Количество мест
Время отправления
Время прибытия

Имя поля
Номер города
Город
Имя поля
Номер города
Номер рейса

2-сурет. Ақпаратты- логикалық үлгінің ашылған реляциялық деректер қоры

1.3 Кестелердің құрылымын құру.

Рейс кестесі:
Имя поля Тип данных Размер поля
Номер рейса Числовой Целое
Рейсы Текстовый 50
Пункты промежуточной Текстовый 30
посадки
Количество мест Числовой Целое
Время отправления Датавремя Краткий формат даты
Время прибытия Датавремя Краткий формат даты

Қалалар кестесі:
Имя поля Тип данных Размер поля
Номер города Числовой Целое
Город Текстовый 50

Қалалар мен рейстер арасында байланыс орнату үшін мынадай кесте жасау
керек:
Имя поля Тип данных Размер поля
Номер города Числовой Целое
Номер рейса Числовой Целое

Жолаушылардың билеттерін толтыру кестесі:
Имя поля Тип данных Размер поля
Номер удостоверения Числовой Целое
Фамилия Текстовый 50
Имя Текстовый 50
Отчество Текстовый 50
Номер места Числовой Целое
Время отправления Датавремя Краткий формат даты
Время прибытия Датавремя Краткий формат даты

Күн бойынша іздеу кестесі:
Имя поля Тип данных Размер поля
Код Числовой Целое
Номер рейса Числовой Целое
Пункты промежуточной посадкиТекстовой 50
Дата отправления Датавремя Краткий формат даты

2.1. Кестелерді құру.

Пуск – Программы – Microsoft Access.
Жаңа деректер базасын құру үшін келесі қадамдарды орындау керек.
Олар: Файл – Создать. Содан кейін осындай терезе шығады (3-сурет).

3-сурет.

Новая база данных деген жолды шертеміз және жаңа деректер базасын Касса
аэропорта атымен сақтаймыз.

Рейстер (Рейсы) кестесін құру.

Таблицы -Создать – Конструктор (4- сурет).
4-сурет.

Осы қадамдарды орындағаннан жаңа кесте ашылады (5-сурет).

5-сурет.

Одан кейін кестені төмендегідей толтырамыз (6-сурет).

6-сурет

Толтырғаннан кейін біз төменде орналасқан нәтижені аламыз (7-сурет).

7-сурет.

Қалалар (Города) кестесін құру.
Таблицы -Создать – Конструктор (4- сурет).
Одан кейін кестені төмендегідей толтырамыз (8-сурет).

8-сурет

Толтырғаннан кейін біз төменде орналасқан нәтижені аламыз (9-сурет).

9-сурет

Қалалар мен рейстер (Связь по Казахстану) арасында байланыс орнату үшін
мынадай кесте жасау керек.
Таблицы -Создать – Конструктор (4- сурет).
Одан кейін кестені төмендегідей толтырамыз.(10-сурет)

10-сурет

Толтырғаннан кейін біз төменде орналасқан нәтижені аламыз (11-сурет).

11-сурет

Жолаушылардың билеттерін толтыру (Оформление посадочной ведомости) кестесін
толтыру керек
Таблицы -Создать – Конструктор (4- сурет).
Одан кейін кестені төмендегідей толтырамыз.(12-сурет)

12-сурет

Толтырғаннан кейін біз төменде орналасқан нәтижені аламыз (13-сурет).

13-сурет

Күн бойынша іздеу (Поиск по дате) кестесін құру.
Таблицы -Создать – Конструктор (4- сурет).
Одан кейін кестені төмендегідей толтырамыз.(14-сурет)

14-сурет

Толтырғаннан кейін біз төменде орналасқан нәтижені аламыз (15-сурет).

15-сурет

2.2. Кетелер арасындағы байланыс.

Кестелер арасында байланыс құру үшін Сервис – Схема данных
командаларын орындаймыз. Одан кейін Добавление таблицы терезесі шығады.
Сонда бізге екі кестені де таңдау керек. Ол үшін Рейсы – Добавить, Города
– Добавить және Связь по Казахстану – Добавить командаларын орындау
керек (16 сурет).

16-сурет.

Содан кейін біздің үш кестеміз шығады. Бірінші кестедегі Номер рейса мен
екінші кестедегі Номер рейса және екінші кестедегі Номер города жолдарын
байланыстырғанда Изменеие связей терезесі ашылады. Осы терезеде 3
байланысын да таңдау керек. Олар:
❖ Обеспечение целостности данных
❖ Каскадное обновление связанных полей
❖ Каскадное удаление связанных записей.
Содан кейін Создать батырмасын шертеміз (17-сурет).

17-сурет

Осы батырманы шерткенде … жалғасы