Жылу беру және жылу өту слайд,презентация

0
224

Жылу беру және жылу өту слайд,презентация

Жылу беру

1. Жылутасымалдағыштар еріксіз қозғалғанда жылу беру 
2. Бос конвекция барысында жылу беру 
3. Сұйық пленкаға жылу беру
4. Жылу өту
Прандтль критерийі:
 
Pr = cµ/λ

мұнда с- меншікті жылусыйымдылық, Дж/(кг .К); µ – динамикалық тұтқырлық коэффициенті, Па . с.
 Грасгоф критерийі:
 
Gr = (gl3ρ2/µ2) β Δt

мұнда β – көлемдік ұлғаю коэффициенті, К-1; Δt  – қабырға және сұйықтықтықтың температуралары айырмасы (немесе керісінше), К. 
Сұйық вертикалды немесе горизонталды орналасатын түзу құбырлар арқылы (Gr Pr) < 8.105 және Re < 10000  жағдайда аққанда жылу беру: 
а) Re < 2300:
Nu = 1,55εl (Рe d/L) 1/3 (µ/µст)0,14  

б) 2300 < Re < 10000. Бұл аймақта есептеу жуықтап график бойынша жүргізіледі.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!