Жүктемесіз трансформатор | Скачать Реферат

0
369

Реферат
Тақырыбы:
Трансформаторлар туралы жалпы түсінік

Орындаған:
Тексерген:

Орал, 2012
Мазмұны

Кіріспе
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … ..3
I. Трансформаторлар туралы жалпы түсінік … … … … … … … … … .5
1.1. Жүктемесіз трансформатор … … … … … … … … … … … … … .8
1.2. Жүктемелі трансформатор … … … … … … … … … … … … … ..9
1.3. Трансформатордың жұмыс iстеу принципi … … … … … … … … 11
Қорытынды … … … … … … … … … … … … … … … … … … …12
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі … … … … … … … … … … … … .13
Кіріспе
Трансформатор (лат. transformo – түрлендіремін) – кернеулі айнымалы
токты жиілігін өзгертпей басқа кернеулі айнымалы токқа түрлендіретін
статикалық электрмагниттік құрылғы. Трансформатордың жұмыс істеу принципі
электро-магниттік индукция құбылысына және параметрлік эффектіге
негізделген. Негізгі элементтері магнитөткізгіш және онда орналасқан
бірінші реттік орамалар (БРО) мен бір немесе бірнеше екінші реттік
орамалардан (ЕРО) тұрады. Трансформатордың барлық орамалары бір-бірімен
индуктивті түрде, ортақ магнит өрісімен байланысқан. Бірқатар
Трансформаторларда екінші реттік орама қызметін бірінші реттік ораманың бір
бөлігі атқарады, мұндай Трансформаторларды автотрансформаторлар деп атайды.
Бірінші реттік орамаларның шықпаларын (Трансформатордың кірісі) айнымалы
кернеу көзіне, ал Екінші реттік орамаларның шықпаларын жүктемеге қосады.
Бірінші реттік орамалардағы айнымалы ток магнитөткізгіште айнымалы магнит
ағынын, ал Екінші реттік орамалардағы өзара индукция электр қозғаушы күш
(ЭҚК) тудырады. Бірінші және екінші реттік орамалардағы кернеулердің
қатынасы олардағы орамдар санының қатынасына тең болады. Түрлендіретін ток
түріне қарай 1 фазалы және 3 фазалы Трансформаторлар болады. Атқаратын
қызметіне қарай олар күштік немесе қоректендіру Трансформаторлары (электр
энергиясын таратуға арналған), жоғары кернеулі сынақ Трансформаторлары, ток
немесе кернеу импульстерін түрлендіру үшін қолданылатын импульстік
Трансформаторлар, үлкен токтар мен кернеулерді өлшеуге арналған өлшеуіштік
Трансформаторлары, жоғары жиілікті кернеулерді түрлендіруге арналған
радиожиілікті Трансформаторлар және радиоэлектрондық құрылғылардың
қоректендіруші блоктарында қолданылатын радиотрансформаторларға, т.б.
бөлінеді. Импульстік Трансформаторлар мен қоректендіру Трансформаторлары
бірнеше Гц-тен 2 МГц-ке дейінгі жиілікте, радиожиілікті Трансформаторлар
500 МГц-ке дейінгі жиілікте жұмыс істейді. Трансформаторлардың
магнитөткізгіштігі магниттік өтімділігі жоғары материалдардан (мысалы,
электртех. болат таспаларынан, магнитодиэлектриктер мен фериттерден)
жасалады. Электрмен жабдықтау жүйелерінде, негізінен майлы Трансформаторлар
қолданылады. Күштік Трансформаторлар Қазақстанда Кентау трансформатор
зауытында шығарылған. Қазіргі кезде электр-механикалық жабдықтар осы
зауыттың негізінде құрылған Трансформатор ААҚ-да шығарылады.

І. Трансформаторлар туралы жалпы түсінік
Трансформатор техникада энергияның немесе объектілердің кейбір
қасиеттерін, пішінін, түрін өзгертуге, түрлендіруге арналған құрылғы.
Айналдыру моментін гидравликалық тәсілмен түрлендіргіштер де трансформатор
деп аталады.(гидротрансформатор). Электр энергиясының физикалық
сипаттамаларын өзгертуге арналған трансформатор электрлік трансформатор деп
аталады. Мұндай трансформатордың жұмысы электромагниттік индукция
құбылысына негізделген. Электрлік трансформаторды тұңғыш рет 1876 жылы орыс
ғалымы П.Н.Яблочков пайдаланды. Ал 1890 жылы М.Доливо – Дбровольский үш
фазалы трансформаторды ойлап тапты. Электрлік трансформатордың құрамына бір
бірінші реттік орам (БРО) немесе бірнеше екінші реттік орам (ЕРО) және
ферромагнитті өзекшк енеді. Барлық орамдар өзекшеде орналасады әрі олар
өзара индуктивті байланыста болады. Егер бірінші реттік орамның біраз
бөлігі екінші реттік орамның қызметін (немесе керісінше) атқаратын
болса,онда мұндай трансформатор автотрансформатор деп аталады. Бірінші
реттік орамның ұштары (трансформатордың ену контак ісі) айнымалы кернеу
көзіне, ал екінші реттік орамның ұштары тұтынушыларға жалғанады. Бірінші
реттік орамдағы айнымалы ток трансформаторп өзекшесінде айнымалы магнит
ағынын тудырады.

Трансформатор — айнымалы токтың кернеуін жоғарылатуға немесе
төмендетуге арналған электр приборы. Үй жағдайында, трансформаторды
пайдаланып, электр приборын кернеуі 127 В желілен кернеуі 220 В желіге және
керісінше қосуға болады. Егер трансформатор жоғары кернеулі желіге
ауыстырылып қосылса, онда оны кернеуі 220 В желіге қосуға болмайды. Өйткені
одан алынатын жоғары кернеу (380 В-тан астам) транформаторлық және ол
арқылы қосылған электр приборларының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Трансформатор таңдаған кезде оның қуаты электр приборларын бір мезгілде
қоректендіруге арналған құрал-жабдықтардың жалпы қуатынан кем болмауын есте
сақтаған жөн.
Әр түрлі құралдар мен қондырғылар … жалғасы

Дереккөз: https://stud.kz