ҰБТ тестер: Рационал сандарға амалдар орындау тақырыбына арналған тест тапсырмалар

0
165

Лепесова Баян Нурахмедовна

Рационал сандарға амалдар орындау» тақырыбына арналған тест тапсырмалар

6 сынып математика І нұсқа
1. Қосындыны табыңдар: (-6)+(-5)
А)-11 В)-1 С)1 Д)11

2. Өрнекті ықшамдаңдар: -5а+(-3а)+(-7а)+(-5а)
А)5а В)-20а С)12а Д)14а

3. Теңдеуді шешіңдер: х-5=-35
А)40 В)-40 С)-30 Д)30

4. Таңбалар ережесін пайдаланып,есептеңдер: -24+(-16)+(-40)
А)-80 В)35 С)45 Д)0
5. Көбейтіндіні табыңдар:
А)-15
6. Есептеңдер: (6-15):(7-2,5) А)2 В)-2 С)5 Д)4

7. Жақшаны ашып. өрнекті ықшамдаңдар: 3(а+1,2)-10
А)9,4а В)3а-6,4 С)3а+6,4 Д)3а-13,6

8. Жақшаны ашып жазыңдар: 0,1+(а-в) А)0,1ав В)0,1-а-в С)0,1-а+в Д)0,1+а-в

9. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:15в-12с
А)5(в-12с) В)3(5в-4с) С)12(15в-с) Д)вс(15-12)

10. Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңдар: х=-2; у=-3 болғанда 7(х-2)+2(у+9)
А)12 В)-16 С)22 Д)23
11. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер: 4а+9а-3а
А)8а В)2а С)10а Д)16а
12. Жақшаны ашып ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер: (3а+1)-(2а-9в)
А)5а-1+9в В)а+1+9в С)а-1+9в Д) 5а-9в-1

13. Теңдеуді шешіңдер: х+2(х+13)=44
А)5 В)6 С)7 Д)9
14. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар: 12а+20в
А)12(а+20в) В)4(3а+5в) С)20(12а+в) Д) 32ав

15. Қарбыздың 98%-і су.5кг қарбызда қанша су бар?
А)5,1 кг В)2,9кг С)3,7кг Д)4,9кг
16. Есепте: (7-6,35):6,5+9,9
А)0,1 В)10 С)9,91 Д)10,9
17. Теңдеуді шеш: 6х-3(5-4х)=7-19х

18. Есептеңіз:

19. 56 санының 25% табыңыз;
А)28 В)20 С)22,04 Д)14
20. Жақшаларды ашып ,ұқсас қосылғыштарды біріктір:
А)10в+5а В)10а+5в С)-5а+10в Д)5а-10в
6 сынып математика тест ІІ нұсқа

1. Қосуды орында : -4+( -6 )
А) -10 В)10 С)-2 D)2
2. Ондық бөлшектерді қосуды орында : -2,8 +(- 1,3)
А) 4,1 B)1.5 C)-4.1 D)-1.5
3.Жай бөлшектерді қосуды орында :

4.Қосуды орында : –
A) B)-3.75 C)3.75 D)6
5.Қосуды орында -15,6+9,1
A)34,7 B) -6.5 C) 6.5 D)-24.5
6.Азайтуды орында :
D)
7. Теңдеуді шешіңдер : х+ (-5) =2
A) 7 B)-7 C) -3 D) 4
8. Өрнектің мәнін тап: -9,3+х, егер х=16,8
A) -7,5 B)7.5 C)-26.1 D)26.1
9. Өрнекті ықшамда 3*(-2,5)х
A) 7,5х B)-2.75x C)-7.5x D)9.25x
10. Есептеңдер : ( 1,5) *( -5)
A)-7,5 B)-75 C)7.5 D)75
11.Көбейтуді орында: -2,8*(-0,1)
А)0,28 В)-2,8 С)-0,28 D)28
12. Бөлуді орында :
A) B)1.5 C) 0.5 D)-1.5
13.Теңдеуді шешіңдер : -15,83+y=-40
A)24,17 B)-24.17 C)-55.83 D)55.83
14. Пропоциалардың қайсысы дұрыс?
A) 55:77=7:5 B) 1,2:40=0,6:10 C) 3:2=90:80 D) 20:15=0,4:0,3
15. Жақшаларды ашып жазып, ықшамдаңдар: (х + у) – (у – z) – (z + 2,9)
A) х + 2,9 B) х – 2,9 C) 2(у – z) + (х – 2,9) D)-2.9
16. ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, жазыңдар: 15 а2 – 3ав + 6ас
A) 5а (а – в) + 6ас B) (а – в) + 6 ас C) 3а (5а – в + 2с) D) 5а – в + 2с
17. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер: 3(х – 7) + 5х
A) 8х – 7 B)8x-21 C)13x D)26x
18. Берілген теңдеудің түбірі болатын санды тап: 2х +1 = -5
A) -3 B)-2 C)3 D)0
19.Өрнектің мәнін табыңдар : 0,5 а + в, мұндағы а = 5, в = -3.
A)5,5 B)0.5 C)-0.5 D)2.8
20.Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар : 5m -10n +25k
A)5(5m- 2n+ 5k) B) 5(m – 2n +25k) C) 5(m -10n +5k) D) 5(m -2n +5k)

6 сынып математика тест жауаптары
ІI нұсқа І нұсқа
1.А 1. А
2. С 2. В
3.А 3. С
4. В 4. А
5. В 5. С
6.В 6. В
7. А 7. В
8. В 8. D
9. С 9. B
10. А 10. B
11. А 11. C
12. В 12. B
13. В 13. B
14. D 14. B
15. В 15. D
16. С 16. B
17. В 17.B
18. А 18. C
19. С 19. D
20. D 20. B