ТІЛ ЖӘНЕ СӨЗ ӨНЕРІ ТУРАЛЫ мақал мәтелдер

0
738

ТІЛ ЖӘНЕ СӨЗ ӨНЕРІ ТУРАЛЫ МАҚАЛ МӘТЕЛДЕР

Өнер алды қызыл тіл.

***

Сөз шыңды табар.

***

Сөз асылы мақал.

***

Сөз түбін сөз табар.

***

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар.

***

Тіземнен сүріндірсең, сүріндір,

Тілімнен сүріндірме.

***

Мыңнан біреу көсем,

Жүзден біреу шешен.

***

Көп сөз — көмір,

Аз сөз — алтын.

***

Сөз сөзден туады,

Сөйлемесе неден туады.

***

Сөзге сөз келгенде,

Сөйлемесе атасы өледі.

***

Өлең — алтын,

Сөз — күміс.

***

Шебердің қолы ортақ,

Шешеннің тілі ортақ.

***

Сөз жіп, созсаң кете береді.

***

Тіл — буынсыз, ой — түпсіз.

***

Сөз тапқанға қолқа жоқ.

***

Сөйлей-сөйлей шешен болар,

Көре-көре көсем болар.

***

Ділмардің сөзі ұстаның бізінен өткір.

***

Тіл жүйрік емес, шын жүйрік.

***

Жалғыз сөйлеген жігіт шешен.

***

Байлауы жоқ шешеннен,

Үндемеген есті артық.

Бәйгі алмаған жүйріктен,

Белі жуан бесті артық.

***

Тіл қаруы — сөз,

Сөз қаруы — ой.

***

Қымбат дүние қолға түсе бермейді,

Қымбат сөз ауызға түсе бермейді.

***

Күн шалмас қараңғы көңілді сөз шалады,

Күн жылытпас сұм жүректі сөз жылыта алады.

***

Асыл сөзге өлім жоқ.

***

Көп сөз ұтпайды,

Дөп сөз ұтады.

***

Өмірден көзің кетсе де,

Сөзің кетпесін.

***

Ақын — ұлттың жүрегі,

Шешен — көптің тірегі,

Батыр — көптің білегі.

***

Сөз — адамның айнасы.

***

Тіл — шекер, бала — кетер, байлық — бекер.

***

Тіл жүйріктен де озады.