Термодинамиканың бірінші заңы

0
203

Суы бар колбаның үстіне 1 кг жүк қоямыз:


Термодинамиканың бірінші заңы


Осы колбаны отпен қыздырсақ, су қызып бу пайда болады да, бұл бу жүкті жоғары қарай көтереді. Яғни колбадағу су жұмыс істейді.


Оттың жылуы неге жұмсалады? Жылу колбадағы судын температурасын арттыруға (судын ішкі энергиясын арттыруға) және колбадағы жүкті жоғары көтеруге (жұмыс істеуге) жұмсалады. Бұны термодинамиканың бірінші заңы деп атайды.


Термодинамиканың бірінші заңы


Жүйеге сырттан берілген Q жылу мөлшері, сыртқы күштерге қарсы A жұмыс істеуге және жүйенің ΔU ішкі энергиясын өзгертуге жұмсалады:


Q = ΔU + A

Пән: Физика