Таңертеңгілік жаттығу кешенi

0
120


Бағыты: Балабақша Бөлімі: Авторлық бағдарлама Сыныбы: Мектепке дейінгі балалар

1. «Жалауды көрсет». (лента).Б.қ: аяқты сәл ашамыз, жалауды түсіреміз.Жалауды алға қойып, «міне» деп айтамыз, б.қ. келеміз.4-рет қайталау.

Таңертеңгілік жаттығу

Жалаумен, ленталармен.

/құралмен/
Жалауды көрсет. (лента).Б.қ: аяқты сәл ашамыз, жалауды түсіреміз.Жалауды алға қойып, міне деп айтамыз, б.қ. келеміз.4-рет қайталау.

Жалауды көрсет.Б.қ: аяқ иық көлемінде, жалауды төмен ұстау.Жалау алға, иіліп міне деп айту,жалауды түсіріп, тік тұру.2-рет қайталау.

Аяқты жалау үстінен.Б.қ: аяқты алшақ ұстап отыру,жалауды едеңге екі аяқ ортасына қою,қолды артқа жігерлі ұстау.Жалау арқылы (оң,сол) аяқты ауыстыру, б.қ. келу.Басты түсірмеу.4-рет қайталау.

Секіру.Б.қ: аяқты сәл ашу,қолды төмен ұстау.Пружина және 6-8 рет секіру,жалауды сілку (лентаны) жүрумен ауыстырып отырып 3-4 рет қайталау.

№2

Жалау жоғары. Б.қ: аяқты сәл ашу,жалауды түсіру,жалауды көтеру,қарау және бір жақпен түсіру, төмен деп айту.3-рет қайталау.

Көрсету және бұлғау.Б.қ: аяқ иық көлемінде,жалау артқа.Жалау алға,бұлғау,еңкею,тік тұру,бұлғау,түсіру.2-рет қайталау.

Бір күнде емес.Б.қ: отырып аяқты алшақ ұстау,жалау еденде,аяқ арасында,қол жігерлі артта.Оң (сол) аяқты көтеру,түсіру,жалауға тигізіп алмай.Демалуы шығыңқы.3-рет қайталау.

Секіру.Б.қ: аяқты сәл ашып қою,жалау еденде.8-10 рет қайталау,жүрумен ауыстыра отырып,жалауға тигізіп алмай.

№3

Ойнаймыз.Б.қ: аяқты сәл ашу,жалау (лента) түсірулі.Бұлғау, б.қ. келу.3-рет қайталау.

Жалауды бер.Б.қ: аяқ алшақ,жалау түсірулі.Бастан бұлғау,басқа қолға қою, б.қ. келу.4-рет қайталау.

Аяқтарды бүк.Б.қ: отырып,аяқтарды алға созу,жалау еденде,аяқ арасында.Аяқты бүгу,жазу,жалауға тигізіп алмай.5-рет қайталау.

Жалауларға көңілді.Б.қ: аяқты сәл ашу,жалау түсірулі.Жалауды желпіп 6-8 рет секіру.3-рет қайталау.

№4
Төменге бұлға.Б.қ: аяқты сәл ашу, жалауды үстіге көтеру.Жалауды төмен түсіру,бұлғау,жоғары көтеру.5-рет қайталау.

Төменге бұлға.Б.қ: аяқтар алшақ,жалау арқада.Алға еңкею,бұлғау, төмен деп айту,жалауды артқа жасыру.Басқа қолға беру.3-рет қайталау.

Аяқ жалау үстінде.Б.қ: отырған күйде аяқ алшақ,жалау еденде аяқ арасында,қолдар жігерлі артта.Жалау арқылы оң (сол) аяқты ауыстыру, б.қ. келу.Басты түсірмеу.3-рет қайталау.

Аяқтарға және жалауға көңілді.Б.қ: аяқты сәл ашу,жалау түсірулі.6-8 рет секіру және жалауды желпіп жүру.3-рет қайталау.

№5
Бір жақ арқылы.Б.қ: аяқты сәл ашу,жалау түсірулі.Бір жақпен көтеру,бұлғау,түсіру.Жалаудың қалпына көңіл аудару.3-рет қайталау.

Бұрыл.Б.қ: аяқтар алшақ,жалау артта.Оңға (солға) бұрылу.Жалауды көрсету, міне деп айту,түсіру.4-рет қайталау.Тағыда б.қ. орындау,еденде,орындықта отырып.Бұлғауды қосу.Барлық жаттығуларда 2-3 қимылдардан кейін жалауды басқа қолға ұстау.

Аяқтарды бүк.Б.қ: отырып аяқтарды алға созу.Жалау еденде,аяқ арасында.Аяқтарды бүгіп жазу.Басты түсірмеу.4-рет қайталау.

Бізге көңілді.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,жалау төмен.8-10 рет секіру және жалауларды бұлғай отырып, сол орында жүру.2-3 рет қайталау.

№6
Жалауды шетке.Б.қ: аяқты сәл ашу,жалауды түсіру.Жалауды шетке қойып,бұлғау,түсіру.Жаттығуды 2-3 рет бір қолмен,одан кейін екінші қолмен немесе кезектесіп орындау.

Жел және жалау.Б.қ: аяқтар алшақ,жалау жоғары.Оңға-солға сәл еңкею,жалауды бұлғай отырып.2-3 қимылдан кейін демалу.Жалауды басқа қолға ауыстыру.4-рет қайталау.

Аяқтарды бүк.Б.қ: отырып,аяқтар бірге,жалау қырымен еденде,аяқтарды бүгіп жазу.Тағыда кезектесіп, 4-рет қайталау.Басты түсірмей,шығыңқы демалу.

Секіру.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,жалау төмен, 6-8 рет секіру.Содан кейін жалауды желпіп жүру.3-рет қайталау.

№7
Жалау жоғары.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,жалау төмен.Жалау бір жақпен жоғары бұлғау,басқа қолға ауыстыру,түсіру, төмен деп айту.5-рет қайталау.

Төменге бұлға.Б.қ: аяқтар иық көлемінде,жалаумен қол бір жақта,алға еңкею, бір жақтан екінші жаққа бұлғау, б.қ. келу.Шығыңқы демалу.3-рет қайталау.

Жалау үстімен.б.қ: отыру,жалау еденде тізе астында,қолдар жігерлі артта.Аяқты бүгу,жалау үстімен өткізу,тигізіп алмай, б.қ. келу.3-рет қайталау.

Жалау артта.Б.қ: тағыда аяқтар алшақ,жалауды артқа, бір жақпен қою,басқа жақтан алу.3-рет қайталау.

Секіру.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,жалау төмен.3-4 рет пружинкалар және 6-8 рет секіру.Содан кейін жүру.Шығыңқы демалу.3-4 рет қайталау.

№8
Желпу.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,сұлтандар түсірулі.Алға-артқа желпу.3-4 рет желпуден кейін демалу.4-рет қайталау.

Еңкею.Б.қ: аяқтар алшақ,сұлтандар жоғары.Оңға-солға сәл еңкею.2-3 қимылдардан кейін, сұлтандарды төмен түсіру.Шығыңқы демалу.3-4 рет қайталау.

Жоғарыда ойна.Б.қ: отыру,сұлтандар түсірулі.Аяқтарды бүгу,сұлтандар жоғары,ойнау,түсіру,аяқтарды жазу.Шығыңқы демалу.4-5 рет қайталау.

Сұлтандарды сілкіп секіру.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,сұлтандар төмен.8-рет секіруді орындау.3-рет қайталау.

Орамалмен.

№1
Орамал алға. Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал түсірулі,бір жағымен жоғары бөліктен ұстану.Орамал алдыда төмен деп түсіре отырып айту.Тағыда б.қ. орамал кеуде алдында.5-рет қайталау.

Тығылайық. Б.қ: аяқтар алшақ, орамал түсірулі.Алға еңкею,орамалды беттің алдына қойып тығылу, орамалды түсіру, тік тұру.5-рет қайталау.

Отырып-тұру. Б.қ: аяқты сәл ашу,орамал еденде.Орамалға отыру.(Алдына,артына,жанына), тұру отырдық деп айту.4-рет қайталау.

Секіру. Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал еденде.6-8 рет орында секіру және орамалдың айналасында жүру немесе сол орында жүру.3-рет қайталау.

№2
Кездескенше.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал түсірулі.Орамалды жоғары көтеріп бұлғау, қарау, түсіру.2-3 рет қайталаудан кейін орамалды басқа қолға ауыстыру.3-рет қайталау.

Тізеде.Б.қ: аяқтар алшақ,орамал жоғары.Алға еңкею,орамалды тізеге қою, б.қ. келу.4-рет қайталау.

Түсіріп алма.Б.қ: отыру, орамал тізеде,қол жігерлі жанда.Аяқты бүгу және жазу.Басты түсірмеу.Шығыңқы демалу.4-рет қайталау.

Орамалдың айналасында.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал еденде,бір-бірінің артынан жәй жүрумен немесе жүгірумен аяқтау.3-рет қайталау.

№3
Үрле.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал түсірулі.Орамал кеуде алдында,оған үрлеу-қатты жел, түсіру. Жел жоқ деп айту.Жиі демалуды ұсыну.4-рет қайталау.

Көршіңе көрсет.Б.қ: отыру,орамал түсірулі.Орамал алға, бұрылу,көрсету қара деп айту, б.қ. келу.Тағыда б.қ. отыру,тіземен тұру.3-рет қайталау.(әр жаққа).

Жасыр және көрсет.Б.қ: Орамал еденде,аяқ арасында,қолдар жігерлі қырында.Кезекпен аяқты орамалға қою,жасыру және дәл солай б.қ. келу,көрсету.3-рет қайталау.

Тыныш-тыныш.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал бір жақтағы түсірулі қолда,басқасы белде.Аяқ ұшымен бір шеңбер жүру.Тоқтау және орамалды жоғары бұлғау.Тағыда солай басқа қолмен.2-3 рет қайталау.

№4
Күннен тығылдық.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал түсірулі қолдарда.Орамал жоғары,басқа түсіру,қол артта.Орамалды алу,төмен түсіру-күн жоқ.5-рет қайталау.

Тербелу.Б.қ: аяқтар алшақ,орамал кеуде алдында.Бір жақтан екінші жаққа жеңіл тербелу.2-3 қимылдан кейін демалу,орамалдарды түсіру.4-рет қайталау.

Түсіріп алма.Б.қ: отыру,орамал тізеде, қолдар жігерлі қырымен.Аяқты бүгіп жазу.Басты түсірмеу.4-рет қайталау.

Секіру.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,орамал еденде.6-8 рет секіру және орамалдың айналасында жүру немесе сол орында.3-рет қайталау.

Орындықтарды қолдана отырып.

№1
Алақандар орындықтың арасында.Б.қ: орындықтың арқасына бетпен тұру,аяқтарды сәл ашу,қолдар артта.Алақандар орындықтың арқасында, б.қ. келу.Тағыда кезектесіп алақандарды орындықтың арқасына қою және керсінше.5-рет қайталау.

Тағыда орындық астында.Б.қ: орындықтың арқасына жақын отыру,аяқтар алшақ,қолдар артта.Алға еңкею,орындықтың астына оңға-солға қарау, б.қ. келу.Балаларға тізелерін соғып алмауды айту.4-рет қайталау.

Біз аяқтарымызбен тарсылдатамыз.Б.қ: отырып,орындықтың отыратын жерінен,қырымен ұстану.Тізені жоғары көтеріп жүру.6-8 қадамнан кейін аялдама.4-рет қайталау.

Орнымызда секіреміз.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,қолдар төмен.2-3 рет пружинка және 6-8 рет секіру,содан кейін орындықтың айналасымен жүру.3-рет қайталау.

№2
Қолдар шетте.Б.қ: орындықтың арқасына бетпен отырып,отыратын жерінен қырымен ұстану.Қолдар шетте – ұшақтың қанаттары.Б.қ. келу – ұшақ ұшып кетті.Балалар ұшып кетті деп айтады.5-рет қайталау.

Аяқ киімдерді тексерейік.Б.қ: орындықтың арқасына жақын отыру,аяқтар алшақ,қолдар артта.Алға еңкею,бір аяқ киімді сипау,жазылу.2-рет қайталау.

Аяқтар орындық астында.Б.қ: отыру,қырымен орындықтың арқасын ұстану,аяқтарды жазу.Аяқтарды бүгу,орындықтың астына жасыру жоқ деп айту,аяқтарды жазу.Басты түсірмеу.Тағыда кезектесіп бүгу және жазу.4-рет қайталау.

Жоғары-жоғары.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,қолдар артта,3-4 рет аяқтың ұшымен тұру немесе түсу,содан кейін 6-8 рет орнында секіру,жүрумен кезектесіп отырып 3-рет қайталау.

№3
Орындықтың үстін соғайық.Б.қ: орындық артына тұру, (жақын) аяқтарды сәл ашу,қолдар артта.2-3 рет соғу, соқ-соқ деп айту, б.қ. келу.Басты түсірмеу (сурет-4).5-рет қайталау.

Өкше қайда?.Б.қ: орындықта отыру,аяқтар алшақ, қолдар орындықтың арқасының отыратын жерінде.Алға оң аяққа еңкею,екі қолымен өкшені ұстау, мында деп айту, б.қ. келу.Тағыда солай басқа аяққа нақ, сол қалыпты сақтау.(сурет-5).2-рет қайталау.

Бір күнде емес.Б.қ: еденде отыру,аяқтар орындық астында,қолдар жігерлі жанда.Аяқтарды бүгу,тізе ішке жақын б.қ. келу.(сурет-6).5-рет қайталау.

Орнында және айналасында.Б.қ: орындықтың артында тұру,аяқтарды сәл ашу,қолдар төмен.6-8 рет орнында секіру,содан кейін орындықтың айналасында жүру, жеңіл,жұмсақ секіру.Шығыңқы демалу.(сурет-7).2-рет қайталау.

№4
Әлпеншек.Б.қ: отыру,аяқтар жігерлі,қолдар төмен.Бір мезетте қолды алға-артқа тербеу.Алға желпігенде ух деп айту.4-6 рет желпуден кейін тоқтау.4-рет қайталау.Кең желпу,орындыққа тигізіп алмай.(сурет-8).

Орындықта тұрмау.Б.қ: аяқтар алшақ,қолдар белде.Бір жақтан екінші жаққа тербелу.3-4 қимылдан кейін тоқтау.3-рет қайталау.(сурет-9).

Қадам жасайық.Б.қ: арқасын орындыққа тигізбей,отыратын жерден ұстану.6-8 рет тізені жоғары көтеру және түсіру (10-сурет), 6-8 рет тұру және секіру,6-8 рет қадам жасау және отыру.Шығыңқы демалу.3-рет қайталау.(сурет-11).

№5
Көрсетеміз де, жасырамыз.Б.қ: отыру,қолдар арқада (орындық арқасында) қолдар алдыда,көрсетміз, б.қ. келу – тығамыз міне деп айтамыз.5-рет қайталау.

Артқа қара.Б.қ: орындықтың арқасына бетпен отыру,қолдар артта.Оңға бұрылу,артқа қарау көріп тұрмын деп айту,тік тұру.Дәл солай солға.Аяқты бүкпей үйрету.3-рет қайталау.

Орындық айналасында.Б.қ: тізеде жігерлі тұру.Орындықтың айналасымен 2-рет жүру және жазылу,тағы солай басқа жаққа 3-рет қайталау.

Бәрі де орнында.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,қолдар төмен, 2-3 рет пружинка және 6-8 рет орнында секіру.6-8 рет қадам жасау.Шығыңқы демалу.3-рет қайталау.

Текшелермен

№1

Текшелерді көрсет.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,текшелер артта.Текшелер алдыда міне деп айту.Артқа тығу.Басты түсірмеу.5-рет қайталау.

Бір-бірімізге көрсетейік.Б.қ: аяқтар алшақ, текшелер белде.Бір жағына бұрылу,текшелерді көрсету міне деп айту, б.қ. келу.3-рет қайталау.

Текшелер жоқ.Б.қ: отыру, текшелер бір жақта.Текшелер іште,бүгілген аяқтармен текшелерді жабу жоқ деп айту,басты түсіруге болады,жазылу.4-рет қайталау.

Доптар.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,текшелер түсірулі,2-3 рет пружинка, 6-8 рет секіру және жүру.3-рет қайталау.Жаттығуды аяқтай келе, жүруді созыңыз.

№2

Қағу.Б.қ: орындықта отыру,текшелер шетте.Текшелерді түсіру,отыратын жерді қырымен соғу, қолдар шетте. Тук-тук деп айтады.Басты түсірмеу.5-рет қайталау.

Қой да,ал.Б.қ: аяқтар алшақ, текшелер артта.Төмен еңкею,текшелерді қою,тік тұру.Дәл солай алу.Шығыңқы демалу.5-рет қайталау.

Түсіріп алма.Б.қ: орындықтың қасында еденде отыру,аяқтар орындықтың астында бірге,текшелерді аяқ арасында қысу,қолдар жігерлі.Аяқтарды бүгу.Б.қ. келу.Басты түсірмеу.4-рет қайталау.

Текшелер орындықтың үстінде.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,текшелерді орындықтың үстіне қою.6-8 рет орнында секіру (немесе пружина) және орындықтың айналасында жүру.3-рет қайталау.

№3

Әлпеншек.Б.қ: аяқтарды сәл ашу, текшелер төмен.Қолды алға-артқа сермеу.4-6 рет қимылдан кейін үзіліс.Текшелерді алға бағыттап ух деп айту.Басты төмен түсірмеу.4-рет қайталау.

Ұшақ.Б.қ: аяқтар алшақ,текшелер төмен.Текшелер шетте, қолдарды жазу – ұшақтың қанаты, алға еңкею – ұшып кетті,жазылу,текшелерді түсіру – ұшып келді.Шығыңқы демалу.3-рет қайталау.

Жіңішке жол.Б.қ: отыру,текшелер еденде,қолдар жігерлі.Аяқтарды бүгу,текшелерге тигізіп алмай.4-6 рет қимылдан кейін тоқтау,аяқтарды жазу.Басты түсірмеу. 3-рет қайталау.

Бір күнде емес.Б.қ: аяқты сәл ашу,қолдар төмен,текшелер қырымен еденде.6-8 рет секіру және орнында жүру.3-рет қайталау.Жаттығуды аяқтай келе, жүруді созу.

№4

Текшелер бірге.Б.қ: аяқтарды сәл ашу, текшелер артта,текшелер алдыда,қағу, тук-тук деп айту,артқа текшелерді тығу.5-рет қайталау.

Қой да, ал.Б.қ: отыру,аяқтар алшақ,текшелер иықта.Алға еңкею,текшелерді өкшеге қою, қолдар иықта.Дәл солай текшелерді алу.Б.қ. орындықта отыру.4-рет қайталау.

Текшелер жоқ.Б.қ: отыру,текшелер шетте.Текшелер іште,бүгілген аяқтармен текшелерді жабу жоқ деп айту.Басты түсіруге болады, жазылу.4-рет қайталау.

Абайлап және жеңіл.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,қолдарды түсіру, текшелер қырымен еденде.2-63 рет пружинка және 6-8 рет секіру, текшелерге тигізіп алмай.2-3 рет қайталау,орнында тұрып жүрумен ауыстыра отырып.

№5

Текшелер еденде.Б.қ: отыру,аяқтар алшақ,текшелер шетте.Текшелерді еденге түсіру еден деп айту.Қолдар шетте.5-рет қайталау.Басты түсірмеу.

Ұшақ.Б.қ: аяқтар алшақ,текшелер төмен.Текшелер шетте,еңкею – ұшып кету, жазылу,текшелер төмен – ұшып келу.Шығыңқы демалу.4-рет қайталау.

Тук.Б.қ: аяқты сәл ашу, текшелер артта,отыру,текшелермен ойнау немесе қағу, тук деп айту,б.қ. келу.5-рет қайталау.

Секіру және қағу.Б.қ: аяқтарды сәл ашу, текшелер төмен, 6-8 рет секіру және 6-8 рет қадам жасау,текшелерді өз алдынан қаға отырып 2-3 рет қайталау.

№6

Текшелер бастан.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,текшелер төмен.Текшелер шет жақтан жоғары, бірге және шет жақтан төмен, төмен деп айту,5-рет қайталау.

Ұшақ бұрылыс жасайды.Б.қ: аяқтар алшақ,текшелер артта.Текшелер шеттте, оңға-солға еңкею.2-3 қимылдан кейін қолдарды түсіру.Шығыңқы демалу.3-рет қайталау.

Алға, қадам басамыз.Б.қ: тізеде тұру,текшелер артта.Текшелерден 2-3 қадам алға, содан кейін артқа, қолдар артта.3-рет қайталау.

Секіру.Б.қ: аяқтарды сәл ашу,текшелер төмен,6-8 рет секіру және 6-8 рет қадам жасау.Жұмсақ секіру.Шығыңқы демалу.2-3 рет қайталау.


Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.