Сүт табын өнімдерінің шығымдылығын талдау туралы қазақша

0
81

Мал шаруашылығы-ауыл шаруашылығының маңызды салаларының бірі, статистикалық зерттеудің дербес объектісі.

Мал шаруашылығы-қайта өңдеу өнеркәсібіне арналған өнімдер мен шикізат өндіру мақсатында ауыл шаруашылығы малдарын өсірумен айналысатын салалардың жиынтығы. Мал шаруашылығы органикалық тыңайтқыштарды алу көзі болып табылады. Мал шаруашылығындағы өндірістік процесс тірі организмдердің дамуы мен тіршілік әрекетінің табиғи процестерімен тығыз байланысты, бұл ретте осы саланың түпкі өнімі табиғи және технологиялық циклдың нәтижесін білдіреді. Егер мал шаруашылығы өнімдері өнеркәсіптік өңдеуден немесе өңдеуден өткен болса, онда олар өнеркәсіп өнімі болып табылады. Бұл саланың басқа да ерекшеліктері бар, олар мал шаруашылығы статистикасын зерттеу объектісін нақты бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Мал шаруашылығы статистикасы мал шаруашылығындағы құбылыстар мен процестердің сандық және сапалық жағын зерттейді.

Мал шаруашылығы статистикасының негізгі міндеттері мыналар болып табылады: жалпы мал шаруашылығы деңгейін, оның жекелеген салаларын және оларда болып жатқан процестерді дамытуды айқындау; жекелеген ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, олардың топтарында және шаруашылық санаттары бойынша мал шаруашылығының жай-күйі мен дамуын жарықтандыру; ел аумағында мал шаруашылығының орналасуын зерделеу; жоспардың орындалуын бақылау; өндіріс жағдайларын бағалау және мал шаруашылығы өнімінің көлемін ұлғайту резервтерін анықтау және оның сапасын арттыру; АӨК — дегі мал Бұл міндеттерді шешу көрсеткіштер жүйесін және оларды есептеу әдістемесін әзірлеуді, талдау әдіснамасын жетілдіруді және мал шаруашылығы туралы статистикалық ақпаратты жинау мен өңдеуді қазіргі заманғы ұйымдастыруды талап етеді.

Мал шаруашылығының жай-күйі мен дамуын жан-жақты бағалау мал шаруашылығы статистикасы көрсеткіштерінің жүйесі негізінде жүргізіледі, ол мыналарды: түрлері мен тұқымдары бойынша ауыл шаруашылығы жануарлары мал басының саны мен құрамын; мал басының өсімін молайтуды; мал азығы базасының жай-күйін; мал азығының жұмсалуы мен деңгейін; зоотехникалық іс-шараларды; мал шаруашылығы өнімінің көлемін; мал етін және мал союдың басқа да өнімдерін өндіру көлемін; мал шаруашылығы

Курстық жобаның мақсаты-Краснояр өлкесінің а. ш. кәсіпорындары тобындағы сиырлардың сүтті табын өнімдерінің санына, өнімділігіне және шығуына әсер ететін сандық көрсеткіштердің сапалық жағынан талдау жүргізу және өнімділік деңгейін арттыру бойынша тиісті қорытындылар мен ұсыныстар жасау.

Жануарлардың өнімділігін статистикалық талдау процесінде келесі әдістер кешенін қолдану қажет: өнімділіктің құрамдас көрсеткіштерін жіктеу; индекстік әдіс, топтау, корреляция, динамикалық қатарды талдау және тура және үш жылдық тайғақ бойынша теңестіру әдістері.

Курстық жобаның міндеттері: зерттелетін құбылысты қазіргі белгілері бойынша бөлікке бөлу, әлеуметтік-экономикалық типтерді бөлу болып табылады. Өзара байланысын анықтау және зерттеу; корреляциялық-регрессиялық талдау жүргізу және өзара байланыс пен өзара шарттасушылықты анықтау; 9 жыл ішіндегі санға, өнімділікке және жалпы киімге талдау жүргізу және үш жылдық жылжымалы және тура бойынша талдамалы теңестіру көмегімен өзгерістің жалпы үрдістерін анықтау, сондай-ақ жақын кезеңдегі өнімділік деңгейінің экстраполяциясын жүргізу; есептік және базистік кезеңде табынның құрылымына индекстік талдау және талдау жүргізу; өндіріс жағдайларын бағалау және сүт өндіру көлемін ұлғайту резервтерін анықтау.

Статистикалық зерттеу объектісі Ачин аймағының ауыл шаруашылығы кәсіпорындары болып табылады.

1. Малдың саны мен өнімділігі туралы статистикалық деректердің ұғымдары мен көздері

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі тікелей екі көрсеткішпен — жануарлардың санымен және олардың өнімділігімен анықталады. Мал саны мен құрамының статистикасы өнімнің ықтимал деңгейін есептеу және табынның өсімін молайту, Жемге, жұмыс күшіне және т. б. қажеттілікті анықтау үшін қажетті материал береді.

Мал саны жеке бірліктерде (бас) анықталады.

Жануарлардың барлық түрлері бірінші кезекте негізгі табынға (аналықтар мен еркек — өндірушілер) және төлге бөлінеді.

Мал саны белгілі бір күнге және кезең ішінде жеке мал басына орташа анықталады. Әр айдың басында мал басы туралы мәліметтер болған жағдайда бір жылдағы немесе басқа кезеңдегі орташа санын шамамен орташа хронологиялық формула бойынша анықтауға болады, мал саны туралы күнделікті деректер болған жағдайда орташа мал басы азықтық-күндердің жалпы санын кезеңнің күнтізбелік ұзақтығына (ай, тоқсан, жыл) бөлумен анықталады.

Маусымдық өзгерістер салдарынан әртүрлі жылдардағы жануарлар санын тек бірдей күнге ғана салыстыруға болады, мысалы, I қаңтарға немесе орташа бір жылға. Малдың орташа топтық санының көрсеткіші елеулі мәнге ие. Ол осы топтағы жануарлардың азықтық-күндерінің жалпы санын осы топтағы күндердің болу ұзақтығына бөлумен анықталады. Орташа топтық мал басын орташа жылдық малмен салыстыру жыл ішіндегі мал басының айналым санын алуға, ал орташа жылдық мал басын орташа топтық малмен салыстыру — жылдардағы табынның айналым жылдамдығын алуға мүмкіндік береді.

Табынның құрылымын сипаттау үшін әрбір топ санының осы түрдегі мал басының жалпы санына пайыздық қатынасы, сондай-ақ бір топ санының екіншісіне қатынасы пайдаланылады. Олар мамандануын, мал шаруашылығын дамытуға бағытталуын, сондай-ақ табынның өсімін молайту мүмкіндігін сипаттайды.

Жануарлардың барлық түрлері мен топтары санының жиынтық көрсеткіші ретінде ірі қара малға ауыстырудағы саны пайдаланылады.

Дәл аудару негізінде бір жыл ішінде азықты тұтыну бойынша немесе өндірістің осы кезеңге дейін 1 бас малды өсіруге кеткен шығындары бойынша жануарлардың түрлері мен топтарының арақатынасы жатыр. Базаға (1,0 коэффициент) әдетте ересек ІҚМ (сиыр) басын қабылдайды, ал қалған топтар мен түрлерді стандартты коэффициент бойынша ересек малға ауыстырады.

Мал шаруашылығының жалпы өнімін талдау кезінде

өндіріс құралы ретінде жануарларды шаруашылық пайдаланумен байланысты жануарлардың қалыпты тіршілік ету өнімі

(сүт), сондай-ақ мал өсіру өнімі (ет өнімі), оны адам тұтыну үшін пайдалану жануарларды союға болжанатын.

Өнімділік өнімнің 1 мал басына шығуы болып табылады. Жануарлардың жеке және орташа өнімділігін ажырату керек. Орташа өнімділік көрсеткіші өнімнің жекелеген түрлерінің жалпы көлемінің және уақытша кезеңдер мен жануарлар топтары бойынша алынған жануарлар санының қатынасымен анықталады.

Сиырлардың сүт өнімділігінің негізгі көрсеткіші сүт табынындағы сиырдан орташа жылдық сауым болып табылады. Оны жалпы сүтте анықтау кезінде. Сүт сиырларынан алынған барлық нақты сойылған сүт табиғи түрде қосылады. Сүтті табынның мал басына етті бағыттағы сиырлар мен бұзауларды шабу үшін бөлінген және бордақылауға қойылған сиырлардан басқа барлық сиырлар қосылады. Сауын сиырлардың сауымы да есептеледі. Ол орташа жылдық сауын сиырға және орташа топтық сауын сиырға белгіленуі мүмкін. Олардың орташа санын сауын сиыр-күндердің жалпы санын тиісінше 365 күнге немесе сауын сиырларды лактацияның қалыпты ұзақтығына, 300 күнге бөлу арқылы алады.

Сүт табынындағы сиырлардың сауылуы сауын сиырлардың сауылуына және табындағы сауын сиырлардың үлесіне байланысты. Табында сауын сиырлардың, сауын сиырлардың және қысқа лактациясы бар сиырлардың болуы табындағы сауын сиырлардың үлесін азайтады және осылайша сүтті табынның өнімділігін төмендетеді.

Сүт өнімділігін бағалау кезінде сүттің (калориялығы, құрғақ заттардың, майдың, ақуыздың, сүт қантының құрамы) сапасын есепке алу маңызды мәнге ие. Сүт өнімділігін салыстыру үшін сүттің сапасын ескере отырып, әдетте базистік майлылыққа қайта есептейді немесе базистік майлылық аймақтар бойынша бірдей емес екенін ескере отырып, сиырға сүт майының шығуын анықтайды.

Мал саны мен өнімділігі туралы статистикалық деректер көздері жылдық, айлық және тоқсандық есептер болып табылады.;

мал шаруашылығының жай-күйі туралы есептер (24-нысан , 10 қаңтардағы жағдай бойынша жасалады, есепті жыл ішінде мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісі жалпы және өнім түрлері бойынша көрсетіледі);

24 с.Ш. нысаны-мал шаруашылығының жай-күйі туралы есептер әр айдың 2-күніне жасалады, мал шаруашылығы өнімінің өндірісі, мал басының саны, мал азығы қорының болуы көрсетіледі.

#Сүт #табын #өнімдерінің #шығымдылығын #талдау

Рақмет ретінде жарнаманы баса кетіңіз