Сертификаттау ережесі туралы | туралы қазақша

0
88

Сертификаттау саласында жұмыстарды жүргізу ережелердің белгілі бір жүйесімен сипаттауға болады, бұл әртүрлі елдерде және жүйелерде сертификаттауды ұйымдастырудың бірыңғай тәсілдерін іске асыруға мүмкіндік береді.
1. Сертификаттау органы немесе аккредиттелген сынақ зертханасы ретінде, егер олар белгіленген тәртіппен тіркелген және сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге лицензиясы болған жағдайда, өздері сертификаттайтын өнімді дайындаушылар (сатушылар, орындаушылар) және тұтынушылар (сатып алушылар) болып табылмаса, олардың ұйымдық-құқықтық нысандары мен меншік нысанына қарамастан, ұйымдарға рұқсат етіледі.
2. Сертификаттау органдары мен аккредиттелген сынақ зертханаларын аккредиттеуді Беларусь Республикасының Мемстандарты, атқарушы биліктің мемлекеттік органдары өз құзыреті шегінде оларды аттестаттау нәтижелері негізінде, әдетте, комиссиялар ұйымдастырады және жүзеге асырады. Аккредиттеу нәтижелерін аккредиттеу аттестаты ресімдейді.
3. Егер аккредиттеу жүйесінде бір өнімді (қызметті) сертификаттаудың бірнеше органы болса, онда өтінім беруші олардың кез келгенінде сертификаттауды жүргізуге құқылы.
4. Отандық және импортталатын өнімдерді сертификаттау бірдей ережелер бойынша жүргізіледі.
5. Міндетті сертификаттау жүйелеріндегі аккредиттеу сертификаттары мен аттестаттары оларды мемлекеттік тізілімде тіркеген күннен бастап күшіне енеді.
Мемлекеттік тізілім сертификаттау жүйелерінің орталық органдары, сертификаттау органдары, аккредиттелген сынақ зертханалары, біртекті өнімді (қызметтер тобын) сертификаттаудың бекітілген жүйелері, сәйкестік белгілері, аттестатталған сарапшылар, сертификаттау жөніндегі ережелер мен ұсынымдарды қамтитын құжаттар туралы мәліметтерді қамтиды.
6. Ресми тіл-Орыс және Беларусь тілдері. Барлық құжаттар (өтінімдер, хаттамалар, актілер, аттестаттар, сертификаттар және т.б.) орыс (беларусь) тілінде ресімделеді.
7. Сертификаттауға қатысушылардың қызметінде даулы мәселелер туындаған кезде мүдделі тарап сертификаттау жүйелерінің орталық органдарына, сертификаттау органдарына, Беларусь Республикасының Мемстандартына, сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізетін басқа да мемлекеттік органдарға апелляция бере алады. Көрсетілген органдар сертификаттау жөніндегі жұмыстарға қатысушылардың қызметіне, сәйкестік белгілерін қолдануға, сертификаттар мен аккредиттеу аттестаттарын беруге және алып тастауға байланысты мәселелерді қарайды.
8. Сертификаттау біртекті өнімді немесе қызметтер тобын сертификаттау жүйелері белгілеген схемалар бойынша жүргізіледі.
8.2. Сертификаттаудың нормативтік базасы
Сертификаттау жөніндегі жұмыстардың негізіне (ұсынымдарды қоспағанда) міндетті сипаттағы құжаттардың тармақталған иерархиялық жүйесі салынған.
1. Беларусь Республикасының заңнамалық актілері. Құжаттардың бұл тобы РБ заңдарында ұсынылған, оған сәйкес нақты объектілерді (өнімдерді, қызметтерді, жұмыс орындарын және т.б.) міндетті түрде сертификаттау енгізілетін, осы объектілерді сертификаттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыратын атқарушы биліктің мемлекеттік органдары айқындалады, сертификаттаудың тиісті жүйелері құрылады, міндетті сертификаттау объектілерінің тізбесі белгіленеді.
2. Беларусь Республикасы Үкіметінің Қаулылары. Олар сертификаттауға жататын өнімдердің, қызметтердің тізбесін және басқа да объектілерді қолданысқа енгізеді; сертификаттаудың басқа да мәселелерін регламенттейді, сондай-ақ жұмыстар мен қызметтердің жекелеген түрлерін орындау ережелерін белгілейді.
3. Негізгі ұйымдастыру-әдістемелік құжаттар. Осы топтың құжаттары сертификаттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға, сертификаттау жөніндегі жұмыстарға қатысушыларға қойылатын талаптарды, сертификаттаудың бірыңғай қағидаттарын анықтайды. Іс-әрекет аясын ескере отырып, екі деңгейдегі құжаттарды бөлу керек:
Ұлттық деңгейде қолданылатын және сертификаттаудың барлық жүйелеріне таратылатын құжаттар;
Атқарушы биліктің мемлекеттік органдары құрған және нақты жүйелер шеңберінде әрекет ететін құжаттар.
4. Өнімдер мен қызметтердің нақты біртекті топтарына таратылатын және ережелер мен тәртіптер түрінде орындалатын ұйымдастырушылық-әдістемелік құжаттар.
5. Классификаторлар, тізбелер және номенклатуралар.
Тізбелерді қолданудың мақсаты сертификаттау жөніндегі жұмыстарға қатысушыларды міндетті сертификаттауға жататын өнімдер мен қызметтер туралы қажетті мәліметтермен қамтамасыз ету болып табылады. Міндетті сертификаттауға жататын тауарлар мен қызметтердің тізбесін Беларусь Республикасының Үкіметі бекітеді.
Үкімет, Мемстандарт Беларусь Республикасының Құрылыс және сәулет министрлігімен, Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп белгілеген тізбелердің негізінде міндетті сертификаттауға жататын объектілердің номенклатурасы әзірленеді, ол сертификаттау жөніндегі жұмыстардың барлық қатысушыларын өнімнің кеңейтілген номенклатурасы туралы, соның негізінде сертификаттау жүзеге асырылатын нормативтік құжаттар туралы мәліметтермен қамтамасыз етеді.
6. Ұсынымдық құжаттар. Мамандардың жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында сертификаттауды ұйымдастыру мәселелерін, әртүрлі сертификаттау процедуралары үшін әдістерді, нысандарды дамытады және нақтылайды.
7. Анықтамалық ақпараттық материалдар. Мемтізілімде тіркелген объектілер туралы кеңейтілген ақпаратты қамтиды (өнім, сертификаттау жүйесі, сертификаттау органдары, аккредиттелген сынақ зертханалары, сарапшылар туралы). Толық мәтінді болып табылатын жоғарыда аталған құжаттардан айырмашылығы, олар Мемтізілімде қамтылған фактографиялық деректер базасын ұсынады. Сертификаттау органдарына, аккредиттелген сынақ зертханаларына, сарапшыларға, стандарттарға қатысты кез келген деректеме бойынша мәліметтерді анықтамалық ақпараттық материалдардан алуға болады.
1993 жылдан бастап Беларусь Республикасында тұтынушылардың құқықтарын және өнімнің қауіпсіздігін қорғауға бағытталған бірқатар заңдар мен Үкімет қаулылары қабылданды.
1 «Химиялық және биологиялық заттарды, материалдар мен өнімдерді гигиеналық регламенттеудің және тіркеудің мемлекеттік жүйесі туралы» 02.08.93 № 517 Қаулысы»;
2 «халық тұтынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді міндетті сертификаттауды енгізу туралы» 22.09.93 ж. N 635 Қаулысы»;
3 «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 19.11.93 ж.;
4 Заңы «стандарттау Туралы» 05.09.95;
5. «өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 1995 жылғы 5 қыркүйектегі;
6 «өнімдерді, жұмыстарды және қызметтерді сертификаттау туралы» 05.09.95 ж.Заңы.
Қабылданған құжаттар негізінде:
1) сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау әдіснамасы бойынша жұмыс жүргізілді;
2) өнімдерді, қызметтерді және сапа жүйелерін сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар құрылды;
3) өнімге сертификаттық сынақ жүргізу үшін сынақ зертханалары Аккредиттелген;
4) сертификаттау, сапаны басқару, сынау саласында мамандар дайындалды.
Атқарылған жұмыс нәтижесінде ұлттық сертификаттау жүйесінің негізі құрылды (1995 ж.). (1996ж.).
Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету Беларусь Республикасы Президентінің екі Жарлығы мен Министрлер Кеңесінің Қаулысы қабылданды:
1 «Беларусь Республикасының өнеркәсіптік кешенін дамытудың 1998 — 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы мен бағдарламасын бекіту туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 1998 жылғы 14 мамырдағы Жарлығы»;
2 Беларусь Республикасы Президентінің 20.05.98 ж. № 268 «отандық өндіріс (жұмыс, қызмет) өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру туралы және өнім (жұмыс, қызмет) ұяшығы үшін дайындаушылардың, жеткізушілердің және сатушылардың жауапкершілігін күшейту туралы «Жарлығы)»;
3 «стандарттар талаптарының орындалуын, өлшем бірлігін қамтамасыз етуді мемлекеттік қадағалау және Беларусь Республикасында міндетті сертификаттау ережелерінің сақталуын бақылау туралы»РБ СМ 01.09.98 № 1371 Қаулысы.
Қазіргі уақытта Беларусьте өнімнің сапасы мен сертификатталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізуге барлық жағдай жасалған. Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді және сапаны қамтамасыз ету жүйелерін сертификаттау жөніндегі 100 — ден астам орган аккредиттелді, 450-ге жуық сынақ зертханасы техникалық құзыреттілікке және Тәуелсіздікке аккредиттелген, 2500-ден астам адам арнайы оқудан өтті, 100-ге жуық адам-халықаралық ұйымдарда.

Бүгінде сапаны қамтамасыз ету мәселесі ұлттық идеяға айналуы және жалпыға бірдей сипатқа ие болуы тиіс. Бұл қоғамның барлық топтарын қатардағы тұтынушыдан кез келген деңгейдегі басшыға дейін жаппай оқытуды және кәсіби даярлауды талап етеді.
8.3. Сертификаттау түрлері
Сертификаттау түрлері әртүрлі өлшемдер бойынша бөлінуі мүмкін.
Сертификаттау сипаты бойынша міндетті және ерікті жіктеуді ажыратады.
Міндетті сертификаттау оған уәкілетті органның өнімнің заңнамада белгіленген міндетті талаптарға сәйкестігін растауы болып табылады. Ерікті сертификаттау өнімнің (қызметтердің) стандарттардың, техникалық шарттардың, рецептуралардың және өтінім беруші айқындайтын басқа да құжаттардың талаптарына сәйкестігін растау мақсатында өтінім берушілердің (дайындаушылардың, сатушылардың, орындаушылардың) бастамасы бойынша Беларусь Республикасының Заңына сәйкес жүргізіледі.
Сертификаттау объектілері бойынша ерекшеленеді. Сертификат объектілеріне өнімдер, қызметтер, жұмыстар, сапа жүйелері, персонал, жұмыс орындары және т. б. жатады.

Сертификатталады:
* Азаматтардың жеке (тұрмыстық) қажеттіліктеріне арналған тауарлар (азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар));
* Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдер, соның ішінде өндіріс құралдары, шикізат тауарлары, жеке қорғаныс құралдары;
* Құрылыс өнімдері;
* Орындалатын жұмыстар және халыққа көрсетілетін қызметтер;
* Сапа жүйесі;
* Өндіріс.
Міндетті сертификаттау объектілері Беларусь Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген тізбелермен анықталған.
Беларусь Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті сертификаттауға жатпайтын өнімдер, жұмыстар, қызмет көрсетулер, оларға сәйкес заңнамалық актілерде міндетті сертификаттауды жүргізу көзделмеген талаптар бойынша сапа, өндіріс жүйелері, сондай-ақ өнімдер, жұмыстар, қызмет көрсетулер ерікті сертификаттау объектілері болып табылады.
Өнімді сертификаттау-өнімнің нормативтік актілермен және нақты стандарттармен немесе стандарттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растау жөніндегі тиісті органдар мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің қызметі.

#Сертификаттау #ережесі #туралы

Рақмет ретінде жарнаманы баса кетіңіз