Present Continuous ережесі қазақша

0
4571

Present Continuous ережесі қазақша дәл осы уақытта орындалып жатқан оқиғаларға қатысты айталды.


Мысалы: I am playing. Мен ойнап жатырмын. Немесе: Why are you laughing? Сен неге күліп жатырсын?


Present Continuous жасалу жолдары

I am playingWe are playing
You are playingYou are playing
He / she / it is playingThey are playing

Сұрақ қою:

Am I playing?Are we playing?
Are you playing?Are you playing?
Is he / she / it playing?Are they playing?

Теріске шығару:

I am not playingWe are not playing
You are not playingYou are not playing
He / she / it is not playingThey are not playing

Present Continuous қолдану жолдары


1) Дәл қазір орындалып жатқан оқиғаларда:


Asem is talking on the phone at the moment. Әсем дәл қазір телефонмен сөйлесіп отыр. Қашан? Дәл қазір.


2) Оқиғалар дәл қазір орындалмаса да, бірақ орындалып жатқанда, әлі бітпеген жағдайларда:


Are you still working in America? Сен әлі Америкада жұмыс істеп жатырсынба?


3) Қайталанып жатқан оқиғаларда және alwaysconstantlyforever сөдер пайдаланғанда:


Why are you always interrupting people? Сен неге әрқашан адамдардың сөзін бұзасың?


4) Болашақта жоспарланып жатқан іс-әрекеттер жайында:


He is speaking at the conference this evening. Ол конференцияда осы кеште сөйлейді.


Continuous қолданбау жағдайлары


Мына ағылшынша етістіктер бар болғанда Continuous қолданылмайды:


a) Есту, көру, сезіну сияқты етістіктер бар болғанда (hear, notice, see, feel …)


b) Эмоцияларды белгілейтін етістіктер үшін (love, like,  hate …)


c) Ойлауды белгілейтің етістіктер үшін (think, understand, believe …)


d) Иемденуді белгілейтің етістіктер үшін (possess, have …)

Пән: Ағылшын тілі