Патологиялық анатомия | Скачать Реферат

0
262


Студенттің өзіндік жұмысы

Мамандығы:Жалпы медицина
Кафедра:Жалпы патология
Дисциплина:Патологиялық анатомия
Курс: ІІ
Тақырыбы:Патологиялық анатомияның зерттеу әдістері. ҚР патологиялық анатомиялық қызметі

Тобы
Орындаған:
Тексерген:

Жоспар:
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім:
a) Қазіргі уақыттағы патологиялық анатомияның заманауи зерттеу әдістері
b) Аутопсия және оның маңызы.
c) Аурудың өмірлік диагностикасындағы биопсияның маңызы.
ІІІ Қорытынды
IV Пайдаланылған әдебиеттер

Патологиялық анатомия әртүрлі аурулар кезінде организмде болатын морфологиялық өзгерістерді зерттейтін ғылым.Аурудың
* этиологиясын
* патогенезін,
* таногенезін терең зерттейді.
Қазіргі кезде патологиялық анатомия ауру морфологиясын организмдік, органдық (ағзалық), тіндік, клеткалық және клеткаішілік деңгейлерде зерттей алады. Патологиялық анатомияның зерттеу әдістеріне:
* аутопсия
* биопсия
* тәжірибелік әдіс
жатады. Соңғы әдіс патологиялық анатомияда жиі қолданылады. Мысалы, қатерлі ісік тудырушы (канцерогендік) заттардың, аса улы химикалық қоспалардың, қоршаған ортанын зиянды әсерлерін осы әдіспен анақтайды.
Аутопсия (грекше autopsia – өз көзімен көру) деп өлу себептерін анықтау үшін мәйітті ашьш көру әдісі аталады. Аутопсия кепке дейін патологиялық анатомияның негізгі өдісі болып келді. Мөйітті ашып көру арқылы көптеген патологаялық өзгерістерді анықтауға болады. Қазіргі таңда ауруханада өлген өрбір науқас осы өдіспен тексеріліп, клиникада қойылған диагноздың дүрыс не қателігі, қолданылған емнің қаншалықты пайдалы және уақытылы болған-дыгы, аурудың асқыну белгілері, өлу себептері анықталады. Аутоп – сия кезінде ауру белгілерін тек көзбен көріп қана қоймастан, алы-нған материалды жан-жақты гистологиялық, гистохимиялық, им-муноморфологиялық, керек болғанда, электронды микроскоптық тексеру мүмкіндігі бар. Кейде ауру диагнозьш анықтау үшін бак-териологиялық, вирусологиялық зерттеулер де қолданылады

Егер де ашып көру нәтижесінде ауру диагнозы уақытылы қой-ылмағаны не қолданылған ем дүрыс еместігі анықталса, ол жіберілген қателердің бәрі де клинико-анатомиялық конференцияда жан-жақты талқыналады.
Міне, осы жолмен патологоанатом клиника жүмысына, диаг – ноз қою, емдеу үрдістеріңе тікелей қатыса алады.
Ересек адам мүрдесін ашып көрудің негізгі екі тәсәлі бар:
Абрикосов
Шор

Абрикосов тәсіліндеағзаларжүйеліалынады, ауызқуысы,мойын,тыныс,қанайналуағза ларықосаалынады.Бұлкездеқолқаөңеш,к өкеттұсынанбөлігеді. Қарынбөлінегенөңешпен,ішекпен, бауырмен,талақпен,ұйқыбезімен, соданкейінзәржәнежынысағзаларыалына ды.Көбінеинфекциялықауруларменөлген дердіашады
Шор тәсілінде ағзалар байланысы үзілмейді, ағзалар тұтас алынады.Бұл тәсіл көбіне операциядан кейін қайтыс болғандарға немесе қарын бас , өңеш ісігімен өлгендерді ашып қарағанда өте ыңғайлы, өзгерістердің орналасуын сипатының тереңдігін дұрыс анықтауға болады.
Биопсия (bios – өмір, opsis — көру) деп ауру сипатын анықтау мақсатында науқастың зақымданған тінінен кесіп алып, тексеруді түсінеді. Демек, биопсия — тірі адамды морфологиялық әдіспен тексеру деген сөз. Биопсиялық тексеру үшін материалдар эр түрлі жолдармен алынады. Мысалы, асқазан-ішек және тыныс жолда-рынан биопсия аспирация өдісімен алынса, бауырдан, бүйректен пункция арқылы алуға болады. Сүйектерді өдейі тесу арқылы алы-натын биопсияны трепанобиопсия деп атайды. Биопсия — негізіненауру диагнозын, өсіресе қатерлі ісіктерді уақытылы анықтау үшін қажет әдіс.
Биопсия аурудың алғашқы морфологиялық белгілерін көруге, оның кейінгі даму үрдісін зерттеуге, қолданылган емнің қанша-лықты пайдалылығын анықтауға мүмкіншілік тудырады. Биопсия әдісінің клиникада өлі өзін жан-жақты хөрсете қоймаган, өте күрделі ауруларды тексеріп білуге жөрдемі зор. Клиника жагдай-ында науқастан операция жолымен не әдейі диагнозды анықтау үшін алынған барлық тіндер, қырындылар толық тексеріледі. Қазіргі уақытта биопсия патологоанатомдардың тексеру өдістерінің негізгі түрі болып, оның саны жыл сайын тоқтаусыз артуда.
Патанатомия бөліміндегі жұмыстың жауапты бір бөлігі, биопсиялық және цитологиялық зерттеулер. Тірі жандардың аурухана, емхана бөлімшелерінде алынған ағзалар мен тіндердің кесінділерін зерттеу. Биопсия-грек сөзінен bio -өмір ,opsi-көру-морфологиялық әдіс.
Ауруханада, емханада тірі адамдардан алынған ағзалардың, тіндердің үзінділерден микроскопиялық тәсілдерді пайдаланып сырқатты анықтайтын әдіс. Бұл әдісті тұрақты түрде 1879ж Э.Бенье ендірген.
Бір жағдайда кесінділер диагнозды анықтау, толықтыру үшін алынатын болса, операциядан кейінгі органдар, тіндер, диагнозды пысықтау, бақылау үшін алынады.операциядан кейінгі 3-5 күн шамасында тексеруден өту қажет.Алынған операциялық ағза, тіндер … жалғасы