Күш моменті

0

Кілтпен жаңғақты бұрағанда, қай жерден алғанда бұрау жеңіл болады, кілттің ортасынан не кілттің ұшынан?


Күш моменті


Кілттің ұшынан ұстап бұрау жеңілдеу болады. Не себепті? Себебі бұл жағдайда күш моменті басым болады.


Денеге R арақашықтықта F күші әсер етсің:


Күш моменті


Күш моментінің формуласы


F күштің R арақашықтыққа көбейтіндісі, күш моменті деп аталады, және M деп белгіленеді:


M = F R


Күш моментінің өлшем бірлігі Ньютон*метр, қысқаша Н*м.


Күш моментіне есеп


Бала қатып қалған болтты босатқысы келді. Бірақ келте кілпен босата алмады, кейін 30 сантиметр кілтке 100 Ньютон күшпен басты да болтты босатты. Бұл болтқа қанша күш импульсі әсер етті?


Шешуі:


30 сантиметр бұл 0,3 метр. R = 0,3 м. Күш 30 Ньютон.


Күш моменті M = F R формуласымен есептелінеді.


M = 100*0,3


M = 30


Жауабы: M = 30 Н*м

Пән: Физика