Күнтізбелік жоспар

0
353

БЕКІТЕМІН: КЕЛІСЕМІН: ҚАРАЛДЫ: Директор Оқу ісінің меңгерушісі ӘБ отырысында Сарбасова А.К. Мантаева Г.М. № хаттама _____________ _________________________ ____________________________ _______________________ « » _____________________ « » ________________________ « »____________________

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар2018-2019 оқу жылы

Пәні: қазақ әдебиетіСыныбы: 7Мұғалімі: Пірімбетова Гүлжайна ТалғатқызыІ жартыжылдыққа – 32ІІ жартыжылдыққа – 36 Барлығы – 68 сағатАпталық сағат саны: 2Оқулық авторы: А.С. Ақтанова, А.Қ. Жүндібаева. Баспасы: Алматы: Атамұра 2017 5-8 сыныптарда білім беру процесі ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №422 бұйрығы. 2017 ж 25 қазан №545 бұйрығы

ТақырыбыОқу мақсаттарыСағат саныМерзімі Ескерту І тоқсан-16 сағат1-бөлім: Көне күндерден жеткен жәдігерлерІ Орхон-Енисей ескерткіштер. «Күлтегін жыры» – 5 сағат11Көне жәдігерлер7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау 122Орхон-Енисей ескерткіштері. Руна жазуы7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 133«Күлтегін» жыры. Ассонанс. Аллитерация7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру144Жырдың композициялық құрылымы7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау 155Жырдың тәрбиелік мәні7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу161Лиро-эпостық жырлар7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу172«Қыз Жібек» жырының құрылысы 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау183«Қыз Жібек» жырының кейіпкерлері7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру194«Қыз Жібек» жырының кейіпкерлері7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру1105Көріктеу құралдары. Жырдың көркемдік ерекшеліктері. БЖБ-17.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау1111Жиембет жырау. «Еңсегей бойлы Ер Есім» жыры7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау1122Есім хан, Жиембет образдары7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау1133«Еңсегей бойлы Ер Есім» жырының көркемдік ерекшелігі7.3.1.1. Кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау114ІТоқсандық жиынтық бағалау1151Қазтуған жырау.Қазтуғанның қонысымен қоштасуы. 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту1162Жырдағы Қазтуған бейнесі. 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау1

ІІ тоқсан-16 сағат

2-бөлім: Толғауы тоқсан қызыл тіл

V Ш. Қанайұлы. «Зар заман» – 6 сағат

171Ш. Қанайұлы.Анафора. Эпифора7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау1182«Зар заман» жыры және тарих7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау1193Жырдың құрылысы7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру1204Жырдың тақырыбы, идеясы7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау 1215Жырдың көркемдік ерекшеліктері7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау1226Шортанбай мен Мұрат жырларының үндестігі7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.1

VI С. Аронұлы. «Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы» – 6 сағат

231Сүйінбай Аронұлы. Айтыс, түрлері 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1242Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.1253Айтыстағы Сүйінбай және Қатаған образдары7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту1264Сүйінбайдың Қатағанмен айтысындағы тартыс БЖБ-27.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау1275Сүйінбайдың Қатағанмен айтысындағы тартыс7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу1286Айтыстың көркемдік ерекшеліктері7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.3.2.1. Әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру1

VII Жамбыл Жабаев. «Зілді бұйрық» – 3 сағат +1 сағат ТЖБ

291Жамбыл Жабаев 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 130IIТоқсандық жиынтық бағалау1312«Зілді бұйрық» өлеңі және тарих7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1323«Зілді бұйрық» өлеңі. 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 1

ІІІ тоқсан – 20 сағат

3-бөлім: Балалар мен үлкендер

VIII М. Жұмабаев. «Батыр Баян» – 5 сағат

331Мағжан Жұмабаев. Өмірі мен шығармашылығы7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1342«Батыр Баян» жыры және тарих7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1353«Батыр Баян» жырының кейіпкерлері7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 1364«Батыр Баян» жырының көркемдік ерекшелігі7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау1375Ер есімі – ел есінде7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1

IX М. Әуезов. «Көксерек» – 5 сағат

381Мұхтар Әуезов. «Көксерек» әңгімесі. 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.1392«Көксерек» әңгімесінің композициясы7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1403Әңгіме кейіпкерлері7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 1414Көксерек бейнесі Пейзаж. Суреттеу.7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау1425«Көксерек» әңгімесінің идеясы. БЖБ-37.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1

Қ. Қайсенов. «Жау тылындағы бала» -5 сағат

431Қасым Қайсенов. «Жау тылындағы бала» (кіріспе)7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1442«Жау тылындағы бала» повесі7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1453«Жау тылындағы бала» повесі7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу 1464Кейіпкерлер бейнесі7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 1475Бейбіт өмір салтанаты7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1

XI С. Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» – 4+1 ТЖБ

481С.Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» (кіріспе)7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1492Кейіпкерлер бейнесі7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау1503Композициялық құрылымы. 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 151IIIТоқсандық жиынтық бағалау1524Ата мұраң – асыл қазынаң 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу.1

ІV тоқсан-16 сағат

4-бөлім: Ұрпақ тәрбиесі

XII М. Шаханов. «Нарынқұм зауалы» – 5 сағат

521Мұхтар Шаханов. Баллада. Диалог. Лирикалық кейіпкер. 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу 1532«Нарынқұм зауалы» балладасы. Махамбеттің соңғы сөзі7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру1543Әке үкімі7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту 1554Шығарманың көркемдігі7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу1565Ер намысы-ел намысы7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау1

XIII Темірхан Медетбек. « Тәуелсізбін» өлеңі – 3 сағат

581Темірхан Медетбек. «Тәуелсізбін» өлеңі7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау 1592Өлеңнің көркемдік ерекшелігі7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 1603Тәуелсіз Қазақстан. БЖБ-47.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 1

XIV Т. Әбдік. «Қонақтар» – 4 сағат

611Төлен Әбдік. «Қонақтар» әңгімесі7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 1622«Қонақтар» әңгімесінің

тақырыбы мен идеясы

7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.2.1.

Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

1633Шығарманың композициялық құрылымы7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу 1644Әңгіме кейіпкерлері. Шығармадағы ұлттық құндылық. 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу1

XV А.С. Пушкин. «Ескерткіш» – 3 сағат +1 ТЖБ

651А.С. Пушкин. «Ескерткіш» өлеңі 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 166IVТоқсандық жиынтық бағалау1672Шығарманың көркемдік ерекшелігі. 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 1683«Тіл біткен жүрер менің атымды атап…»7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу.1