Кронекер-Капелли теоремасы слайд,презентация

0
172

Кронекер-Капелли теоремасы слайд,презентация

Кронекер-Капелли

    Матрицаның рангы деп нөлге тең емес минордың ең жоғарғы ретін айтады.
    Матрицаның рангі  өзгермейді, егер
екі жолды (бағанды) орнымен ауыстырса 
бір жолдың (бағанның) элементтерін тұрақты нольге тең емес санға көбейтсе.
бір жолдың (бағанның) элементтерін тұрақты санға көбейтіп басқа жолдың сәйкес элементтеріне қосса.
    Мұндай түрлендірулер эквивалент түрлендірулер деп айтылады. Эквивалент түрлендіргеннен кейін берілген матрицаға эквивалент матрица пайда болады. 
    Сызықты теңдеулер жүйесінің үйлесімді, яғни шешімдері болу үшін, негізгі матрица мен кеңейтілген матрица рангтері  өзара тең болуы катетті және жеткілікті,  яғни .
    Айталық, n белгісізі бар n сызықты теңдеулер жүйесі берілсін, яғни 
                                    (1)

    мұндағы                     – теңдеулер жүйесінің коэффиценттері ,             – бос мүшелері деп аталады .
    Жүйенің шешімін табу үшін Крамер, матрицалық және Гаусс тәсілдерін қолданамыз.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!