Компьютердің аппараттық жабдықтамалары слайд,презентация

0
125

Компьютердің аппараттық жабдықтамалары слайд,презентация

Компьютердің аппараттық жабдықтамалары

IBM фирмасының анықтамасы бойынша компьютерлік (есептеу) жүйелер төрт негізгі құрамнан түрады:
шығарылатын есепті, орындалатын жұмысты мәселе ретінде қойып, соның нәтижесін алатын адам;
аппараттық жасақтама (Hardware);
мәліметтер файлы;
компьютерді программалық жасақтамасы (Software). Компьютерлік жүйелер үғымын немесе мәліметтерді өңдеу жүйелерін осы төрт комбинацияны – машиналарды, мәліметтерді, программаларды және адамды – біріктіре қарастыру кезінде қолданады.
Компьютердегі стандартты аппараттық жабдықтамалар – желі тұтынушысының шеткі жүйесі болып табылатын компьютер немесе терминалдық құрылғы (кез келген мәлімет енгізу-шығару немесе информация бейнелеу құрылғысы). Олар хост-машина-мен байланысады. Хост-машина деп желі тораптарында (түйіндерінде) орналасатын негізгі компьютерлерді айтады.
Орталық процессор барлық, есептеу және информация өңдеу істерін орындайды. Компьютердің ең негізгі жұмысшы компоненті, ол бағдарламамен берілген арифметика логикалық операцияларды орындайды, есептеу процессін басқарады және компьютердің барлық құрылыстарының жұмысын үйлестіреді.
Арифметика логикалық құрылыс; 
Көрсеткіштер және мекен жай шиналары; 
Регистр;
Бұйрықтар санаушы; 
КЭШ ықшам көлемді өте тез жад ден Кбайт; 
Жүзіп жүрген нүктемен математикалық сандар сопроцессоры;

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!