Элементар электр заряды

0
115

Электронның заряды шамамен −1,6021·10−19 Кулонға тең. Осы заряд мөлшерін элементар электр заряды деп атайды. Электр заряды бұдан аз бола алмайды! Электрон атомды айналып тұратын элементарлы бөлшек:


Электрон


Атомның ядросында протон орналасқан. Протонның заряды электронның зарядына тең, тек оның таңбасы оң болады.


Зарядталған денелердегі заряд мөлшері бұл элементар зарядқа пропорционал болады.

Пән: Физика