Газ қысымы реттегіші | Скачать Реферат

0
212


Ақтөбе колледжі

Реферат
Тақырыбы:Газ қысымын реттеуші (РДК,РДГК)

Орындаған:
Тексерген:

Ақтөбе,201
Мазмұны
Кіріспе … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3
Негізгі бөлім … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1 Газ қысымы реттегіші … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … 4-5
2 РДГК 10- және оның модификациясы.
Қорытынды … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі … … … … … … … . … … … … … … … … …

Кіріспе
Қысым реттегіші – құбырдағы тұрақты газ қысымын ұстап тұруға қызмет ететін автоматты түрде жұмыс істейтін құрылғы. Қысымды реттегенде, бастапқы жоғары қысым төменгі қысымды төмендетеді. Бұл автоматты түрде ағызылатын реттегіш корпусының ашылу дәрежесін автоматты түрде өзгерту арқылы жүзеге асырылады, нәтижесінде өтетін газ ағынына гидравликалық кедергі автоматты түрде өзгереді.
Қысым реттегіштер өздеріне дейін және өздерінен кейін реттегіштерге бөлінеді. Гидравликалық сыну жүйесінде тек өздерінен кейінгі реттегіштер қолданылады. Жұмыс принципі бойынша реттегіштер тікелей ағынға бөлінеді және біріктіріледі. пропорционалды жолақ акустикалық реттегіштер мен аэрозольдық реттегіштер үшін шығыс қысымының жоғарғы шегінің 20% -ынан аспауы керек және барлық басқа реттегіштер үшін 10% -дан аспауы тиіс.Қысым жоғарғы шегі 2,5% -ынан аспауы тиіс.Уақыт константасы (газ ағынының кенеттен өзгеруімен немесе кіріс қысымымен уақытша реттеу процесінің уақыты) 60 секундтан аспауы керек. Реттеу (тарылту) органдарының негізгі элементтері – бұл қақпалар. Олар бір орынды, екі орындық және диафрагма болып бөлінеді. Үлкен ағындық сипаттамалары бар қысымды реттегіштер, әдетте, төмендету сатысына ие. Реттеушінің тұрақтылығына кіріс қысым мен газ ағымындағы ауытқулардың әсерін толығымен алып тастау үшін реттегіштегі қысымның екі сатылы төмендеуі қолданылады. Мұндай схема тұтынушы жеке қолдануға арналған 25 м3 сағ дейін ағындық сипаттамалары бар үй реттегіштерінде қолданылады.

Негізгі бөлім
Газ қысымы реттегіш
Газ қысымы реттегіші-газ тарату жүйесінің гидравликалық жұмыс режимін басқару қысым реттегішінің комегімен орындылады. Газ кысымы реттегіші (әрі қарай – ҚР) – бұл газ қысымын төмендету және кіру қысымы мен газ ағынының өзгеруіне қарамастан белгіленген шектеулерде шығыс қысымын қамтамасыз ету ушін арналған құрылғы. Бұл реттелетін реттеуші органның ашылу деңгейінің автоматты түрде өзгеруі арқылы жүзеге асырылады, ол да автоматты түрде өтетін газ ағынына гидравликалық қарсылықты өзгертеді. ҚР мынадай құрамдас жиынтықтардан тұрады:
– бақыланатын айнымалы мәннің ағымдағы мәнін үздіксіз бақылайтын және реттеуші құрылғыға сигнал жіберетін датчик;
– бақыланатын мәннің (қажетті шығыс қысым) белгіленген мәндік сигналын генерациялайтын және оны реттеуіш құрылғыға жіберетін;
– реттелетін айнымалы мәндердің ағымдағы және орнатылған мәндерінің алгебралық жиынтығын жүзеге асыратын және жетегінің командалық сигналын қамтамасыз ететін реттегіш құрылғы.
АМ – коммутация сигналын реттеуші әсерге айналдыратын және жұмыс ортасының энергиясына байланысты реттеуші органның тиісті қозғалысына әсер ететін атқарушы механизм.Іс жүзінде, ҚР датчигі ретінде бақыланатын қысым немесе аталатын Импульс, задатчик – бұл серіппелі немесе пневматикалық таратқыш (пилоттық), ал реттеуші құрылғы – мембрана немесе серпінді қақпақша. Атқарушы меxанизм – мембраналық реттеуші органның бөлігі (серпімді жабылуы) – орташа сепаратор және реттеуші орган. Реттегіштердің серіппелі және пневматикалық орнатылған нүктесі бар.Газ қысымының реттеушісі газ желісінің белгілі бір нүктесінде тұрақты қысым ұстап тұру үшін жасалғандықтан, автоматты басқару жүйесін тұтастай алғанда – реттеуші және басқару объектісі (газ желісі) ретінде қарастыруы қажет.
Қысымды реттегішті тиісті түрде таңдау «реттеуіш-газ желісі» жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс, яғни бұзылудан кейін оның бастапқы күйіне оралу мүмкіндігі.Қалыптасқан қысымға (газ құбырындағы бақыланатын жердің орналасқан жеріне) қарай, ҚР өздеріне дейін және өздерінен кейінгі реттегіштерге бөлінеді. ГРП-де (ГРУ) тек өздерінен кейінгі реттегіштер қолданылады.
Реттеу қағидаттарына сүйене отырып, қысым реттегіштері астатикалық (жұмыс интегралдық реттеу), статикалық (пропорционалды реттеу заңын орындау) және изодромдық (пропорционалды-интегралдық реттеу туралы заңдарды орындау) болады.
Газ ағымының өзгеруі жағдайында интегралдық реттеу заңы бар ҚР реттеу процесінің өзі реттейтін тербеліс режимін қалыптастырады. Газ шығыны өзгергенде, бастапқы және орнатылған шығыс қысымының арасындағы айырма реттегіш арқылы өтетін газдың мөлшері жаңа ағым жылдамдығынан аз болғанда және бұл мәндер теңестірілген кезде максималды мәніне жетеді.Осы сәтте бақылаудың ашылу жылдамдығы максималды болып табылады. Бірақ бұл ретте реттеу органы тоқтап қалмайды, бірақ қажет болғаннан гөрі көбірек газ өтетін тесікті ашып жалғастырады және шығыс қысым да артады. Нәтижесінде орташа мәнге қатысты тербелістер сериясы алынып, онда тұрақты режим (статикалық реттегіш болған жағдайда) ешқашан қол жеткізілмейді.Астатикалық реттегіштердің өкілдеріне пневматикалық шығыс қысым реттегіштерін жатқызуға болады, және осындай процесінің типтік үлгісін өшуге тербеліс ретінде белгілі бір өтпелі операциялық жағдайларында пилоттық қысым реттегіштерді жекелеген түрлерін қарастыруға болады.
Реттелетін қысым ауытқуы кезінде изодромдық (серпімді кері байланыс) реттегіш бастапқыда ауытқу шамасы пропорционалды мәнге реттегішті жылжытады, бірақ қысым шамасы берілген мәнге келмесе, реттеуіш қысым шамасы берілген мәнге жеткенге дейін жылжиды. Мұндай контроллер интегралдың дәлдігін және пропорционалды бақылау жылдамдығын біріктіреді. Изодромдық такси жолдарының өкілдері деп Тікелей реттеуіштерді айтады.
РДГК 10- және оның модификациясы.
РДГК-10М газ шығындары төмен жеке үйлер мен коттедждерді газдандыру үшін пайдаланылады. Газды реттейтін қондырғылардың негізінде газды реттеуші станцияны орнатудың артықшылығы – ауылдың … жалғасы