Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің әдістемелік негіздері

0
231


жұмыс жинау жұмысын Мазмұны

Кіріспе 3
1 Балаларды туған өлкесіне деген сүйіссүйгіштікке тәрбиелеудің
педагогикалық негіздері 5
1.1 Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудiң теориялық тұғырлары 5
1.2 Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды отансүйгіштікке
тәрбиелеудің педагогикалық шарттары 10
2 Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің әдістемелік негіздері 19
2.1 Мектеп жасына дейінгі балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің
әдіс- тәсілдері 19
2.2 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар және олардың нәтижелері
27
Қорытынды 31
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 33

байланысты пайдалана тиісті
Кіріспе

жұмыстардың Зерттеудiң көкейкестiлiгi. Көп ұлтты Қазақстан халқы үшiн
Отансүйгiштiк сезiмiнiң рухани саладағы тату-тәттi тiрлiк, азаматтық
келiсiмге ғана емес, мемлекеттiк материалдық негiзiн нығайтуға да тiкелей
ықпалы бар. Отансүйгiштiк рух – қазақ елiнiң әлемдiк өркениеттi елдер
көшiне қосылып, дүниежүзiлiк қауымдастықтан лайықты орын алуына мүмкiндiк
беретiн бiрден-бiр күш.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк “Бiлiм” бағдарламасында тәрбие
жүйесiн жетiлдiруге байланысты алдына қойған негiзгi мақсаты –
“қазақстандық патриотизм, азаматтық, iзгiлiк және жалпыадамзаттық
құндылықтар идеяларының негiзiнде тәрбиеленушiнiң жеке тұлға ретiндегi
сапалық қасиетiн қалыптастыру” – деп бүгiнгi ХХI жаһандану ғасырында ұлттық
мәдениет пен өркениеттi өзара кiрiктiре отырып, жеке тұлға қалыптастыру
көзделiп отыр.
Бала тәрбиесіне халқымыз аса зор көңіл бөлген.Болашақта өзіне сенімді
әрі білімді де тәрбиелі азамат қалыптасуы үшін балаларды кішкене күнінен
тек жақсылыққа тәрбиелеп,отансүйгіштік пен ұлтжандылыққа баулуымыз керек.
Қазіргі таңда балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеу мәселесі көкейтесті
мәселелерінің болып тұрғаны баршамызға мәлім.сонымен қатар осы мәселе
әлеуметтік оңалту үдерісінде,тұлғаның әлеуметтік ортада өз орнын табу
жәнеөмір жолын таңдауда жаңа сипатқа ие болып,өзінің шешу жолдарын табу
үшін жаңа әдістерді таңдауға тура әкеледі.Тұлғаның адамгершілік қасиеттері
мектепке дейінгі жаста қалыптаса бастайды.Осыған байланысты қазіргі білім
беру мекемеде жұмыс істейтін мамандар балаларды тәрбиелеуде азаматтық
сезімге,өз Отанын мақтан тұту сезімін қалыптастыру міндеттері
қойылады.Аталмыш міндеттерді шешу үшін мектепке дейінгі жастағы балаларда
азаматтық-отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған тиімді
педагогикалық жүйені құру мақсатын қою қажет.
Бірақ балаларды азаматтық-отансүйгіштік тәрбиелеу бойынша жұмыстарды
тиімді ұйымдастыруда кедергі жасайтын бірқатар проблемалар орын алып
жатыр,олардың ішінде:
– оқыту үдерісінің жеткіліксіз бағдарламалық-әдістемелік қамтылуы;
– қазіргі уақытқа дейін сақталған білім беру мекеменің материалдық-
техникалық базасының толық қамтылмауы;
– балаларды азаматтық-отансүйгіштікке тәрбиелеуді насихаттауда БАҚ
қызығушылығының болмауы және т.б.
Ұрпақ бойындағы ерлiк сезiмiн оятып, отанына деген сүйiспеншiлiгiн
қалыптастыруда Аймауытов Ж., әл-Фараби, Байтұрсынов А., Баласағұн Ж.,
Бөкейханов Ә., Гумилев Л.Н, Досмұхамедов Х., Дулатов М., Қашқари М.,
Құдайбердиев Ш., Левшин А., Потанин Г.Н. т.б. мәдени мұралары шешуші рөл
атқарады.
Әдістемелік әдебиеттерде көбінесе отансүйгіштікке тәрбиелеу
мәселесінің нақты жұмыс түрлеріндегі тек жеке жақтары ашылып,осы мәселенің
барлық жақтарын көрсететін жүйесі қалыптасқан жоқ.
Қоғамның әлеуметтік даму жағдайында балаларға бiлiм беру арқылы
отансүйгіштікке тәрбиелеудің теориялық тұрғыдан жүйеленбеуі және
әдістеменің жоқтығы бiздiң мәселемізді айқындап, тақырыпты “балаларды туған
өлкесіне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу “ деп таңдауымызға себеп болды.
Зерттеудің мақсаты: қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында мектеп жасына
дейінгі балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудi теориялық тұрғыда негiздеп,
әдiстемесін жасау.
Зерттеудің объектiсi: мектепке дейінгі тәрбие.
Зерттеудің пәнi: балаларды туған өлкеге деген сүйіспеншілікке
тәрбиелеу.
Зерттеудің мiндеттерi:
– мектеп жасына дейінгі балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудiң
теориялық негiздерiн анықтау;
– балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудiң педагогикалық және
психологиялық негiздерiн айқындау;
– мектеп жасына дейінгі балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеу жүйесін
жасау.
– Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуге байланысты оқу-әдістемелік
кешенді тәжiрибелiк-эксперименттiк жұмыстар барысында нәтижелерiн тексеру,
оқу-әдiстемелiк нұсқаулар беру.
Зерттеудің базасы:
Зерттеу әдістері: әдебиеттерге танымдық талдау, бала практикалық
бетімен анализ.
Курстық жұмыстың құрылымы. кiрiспеден, 2 бөлімнен, қорытындыдан,
пайдаланылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.

жаңалық

1 Балаларды туған өлкесіне деген сүйіссүйгіштікке тәрбиелеудің
педагогикалық негіздері

1.1 Балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеудiң теориялық тұғырлары

Бүгінгі жаһандану үрдісінде патриотизм ұғымы тек мемлекеттiк тұрғыда
ғана емес, әлемдiк деңгейде бейбiтшiлiк пен тыныштықты сақтау мәселесi
тұрғысынан қарастырылады. Қазақстандық патриотизмді әлемдiк тыныштық пен
бейбiтшiлiктi сақтаудың негiзгi бiр тұғыры деп айтуға болады. Қазақстан
Республикасының алғашқылардың бiрi болып ядролық қарудан бас тартуы,
сынақ алаңдарын жабуы, бұл әлемдiк бейбiтшiлiктi сақтауға жасаған негiзгi
қадам болып табылады [1].
Патриотизмнiң қалыптасуының тарихи алғы шарттары ежелгі сақ, ғұн,
Түркi қағанаты, Алтын Орда, ХҮI-ХҮIII ғ.ғ., ХIХ ғасырдың басындағы ұлт-
азаттық көтеріліс, Екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде негiзi қаланып, 1986
жылғы қазақ жастарының елiмiздiң тәуелсiздiгi үшiн күресi арқылы жалғасын
тауып, бүгiнгi егемен елiмiздiң қарқынды дамуы үшiн өз үлестерiн қосып
отырған Қазақстан халықтарының еңбектерiнен көрiнiс тауып отырғаны
белгілі.
Отансүйгіштік – жеке тұлғаның “табиғат-адам-қоғам“ жүйесінде
әлеуметтену үрдісін қамтамасыз ететін тұлғаның құнды сапалық қасиеті.
Сондықтан да оны философиялық категориялар тұрғысынан қарастыратын болсақ,
онда патриотизм адамның табиғатпен үйлесе дамуының басты факторы,
адамдармен қарым-қатынасының құралы, қоғам дамуының дәйекті әсер ететін
детерминант болып табылады. Осыған орай отансүйгіштік мәні мен мазмұны
“мәдениет – тарих – білім“ деп аталатын қоғам дамуының макропарадигмалы
логикасы арқылы дамиды [2].
Ұлы ойшыл Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек.
Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық
өміріне апат әкеледі, – деп білім беру мен тәрбие ісін етене бірлікте
алып, біртұтас жүйе ретінде қолдану керектігін меңзейді. Тәрбие адам
тағдырын, оның рухани өмірінің негізін сақтайды.
Бүгінгі өскелең ұрпаққа отансүйгіштік ұлттық сана-сезім қажет. Бұл
қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, біліммен, үйренумен, талаптанумен сіңеді.
Осы қасиеттерді ұрпақ бойына дарытатын – ұстаз, ата-ана, тәрбиеші, қоршаған
орта екені даусыз.
Әр балаға өз еліне деген патриоттық рух қалыптастыру үшін оның бай
тарихына, болашағына деген жауапкершілігін сезіндіретін әрекет жүйесін
жасауымыз керек. Патриотизм өз-өзінен қалыптаспайды, бала кезінен
Қазақстан – менің Отаным, мен Отанымның алдында борыштармын деген ойларды
сіңіру қажет.
Қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында отансүйгіштікке тәрбиелеудің
философиялық және педагогикалық-психологиялық негіздерін айқындауда
әлеумет, әлеуметтік кеңістік, әлеуметтік даму, тұлғаны әлеуметтендіру
мәселелері бойынша Р.Әбсаттаров, И.П.Подласый, Д.И.Грядовой, т.б.
ғалымдардың еңбектерін саралай отырып, теориялық негіздерін айқындадық
Р.Әбсаттаровтың тұжырымы бойынша Даму заңы – бұл әлеуметтік–саяси
өмірдің бір күйден екінші күйге өту заңы, сапалық өзгерістер заңы. Бұлар
әлеуметтік-саяси құбылыстар байланыстарының себебін ашады, өзгерістердің
бағытын, факторлары мен формаларын анықтайды [3,4].
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
әр жылғы жолдауларын зерделей келе Қазақстандағы әлеуметтік жағдайлар
жылдан – жылға дамып отырғанын көреміз: ұлттық білім беру жүйесінің
әлемдік білім жүйесімен кіріктірілуі, экономикалық өсу, денсаулық мәселесі,
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру
стратегиясы, қазақ халқының моральдық және рухани құндылықтары, т.б..
Еліміздің егемендік алуымен байланысты “отансүйгіштік“, “ұлттық
патриотизм”, “ұлтжандылық” және “Қазақстандық патриотизм” ұғымдары жаңа
санатқа ие болып, қайта қолданысқа енді. Философ М.Изотов патриотизмді
ұлттық, жалпыұлттық, жалпықазақстандық тұрғыда қарастырады. Қазіргі таңда
ұлттық патриотизм ұғымына әртүрлi көзқарас бар. Ұлттық патриотизмдi
жекеленген, оқшауланған ұғым деп қабылдауға тырысады. Ұлт бар жерде, ұлттық
патриотизм бар. Қазақ халқының жер бетiнен жойылмай сақталуы да халықтың
ұлттық рухының жоғары болуында, яғни бұл тарихи шындық екені ақиқат [6].
Зерттеу барысында отансүйгіштік ұғымына философия, педагогика,
психология ғылымдары тұрғысында “ отансүйгіштік“, “Қазақстандық
патриотизм“, “ұлттық патриотизм“, “патриоттық тәрбие“, “патриоттық
құндылық“, “ұлтжандылық“ ұғымдарының мәнi бүгiнгi күн тұрғысынан талданды.
Философ А.Айталы “…Ұлтжандылық халықтың рухани және материалдық
игіліктерін көбейтуге арналған жігері, қайраты. Ұлтжанды деп еңбекқор,
іскер, талапты, ойшыл, ізденгіш, ұлттық мұраттар жолындағы абзал істің
иесін айтамыз. Ұлы ұлттар өздерінің осындай ұлтжандылығымен мықты“,- деп
атап көрсетеді [7].
Еліміз егемендік алғаннан кейін кеңес үкiметi тұсында ұлттарға
байланысты жiберiлген саяси кемшiлiктердiң орны тола бастады. Iргелi ғылыми-
зерттеулер жүргiзiлдi. Қазақстан Республикасының мемлекеттік идеологиясының
негізгі ұстанымы – Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. Ұлттық идея мен
мемлекеттік идеология тұрғысынан Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың
негізгі өзегі ұлттық патриотизм болып табылады.Зерттеу барысында тұлғаның
патриоттық құндылығын қалыптастырудың теориялық-тұжырымдамалық негіздері
айқындалды.
Отансүйгіштік мазмұнын анықтау үшiн ұлттық құндылықтарды
бүкiладамзаттық құндылықтармен ұштастыру негiзгi көкейкестi мәселе болып
табылады, бүгiнгi күн тұрғысынан алатын болсақ, отансүйгіштік мәселесiн
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара сабақтастыра, кiрiктiре
отырып, философияның негiзгi категориялары әлемдiк жалпы (жалпыадамзаттық
патриотизм), жалпы (Қазақстандық патриотизм), айрықша (ұлттық патриотизм),
бiрегей (қазақ патриотизмі) тұрғыда қарастыруды қажет етедi.
Қоғамның даму жағдайында мектеп оқушыларына отансүйгіштік тәрбие беру
барысында стратегиялық және тактикалық жағдайларды iске асыруда алдымызға
қойған негiзгi талаптарды шешу көзделді:
– отансүйгіштікке тәрбиелеу үрдiсiнде ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтарды өзара байланыстыра отырып, тұлғаның бойындағы патриоттық
құндылықтарды қалыптастыру;
– жүйелi-ұйымдастыру – мектеп, отбасы және әлеуметтiк ортаны өзара
сабақтастыра отырып, мақсатты түрде балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеуді
ұйымдастыру;
– балалардың жас және дара ерекшелiктерiн ескере отырып,
отансүйгіштікке тәрбиелеудiң мазмұнын, формалары мен әдiстерiн нақты
пайдалана бiлу;
– аймақтық ерекшелiктердi ескеру, туған елге, жерге, ауылға, қалаға,
т.б. сүйiспеншiлiгi арқылы, ұлттық және Қазақстандық, жалпыадамзаттық
патриотизмдi қалыптастыру;
– кешендi ықпал ету арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан патриоттық,
әлеуметтiк құндылықтарды, тәжiрибелердi жүйелi түрде пайдалану [10].
Тәрбиенiң негiзi болып саналатын жалпыадамзаттық құндылықтардың бiрi –
тәрбиенiң басқа адамға деген қажеттiлiгi, басқа адамдарды сүйе бiлу
қажеттiлiгi болып табылады. Философиялық тұрғыда рухани құндылық, соның
ішінде патриотизм рухани сұраныстарды қанағаттандыратын және тұлғаның
рухани әлемін байытуды көздейді.
Тұлғаның бойындағы патриоттық құндылықты айқындауда жоғарыда
отансүйгіштікке берiлген анықтамаларға және құндылық, адамгершiлiк
құндылық ұғымдарын философия, педагогика, психология ғылымдары
тұрғысынан саралайтын болсақ, тұлғаның бойындағы патриоттық құндылық
дегенiмiз – елi мен туған жерiн, Отанын сүю, мемлекеттiң тәуелсiздiгi мен
бейбiтшiлiгiн, әлемдік тыныштықты сақтау үшiн күресу, өзінің ана тілін,
дінін, салт дәстүрін бүгінгі заман талабына сай ұлттық мүдде негізінде
жетілдіру, қоғамдағы iзгiлiк қарым-қатынасты, табиғат пен адам арасындағы
мейрiмдiлiктi, ұлтаралық мәдениеттi дамыту.
Тұлғаның бойындағы патриоттық құндылықтарды қалыптастырудың негізгі
көзі – отбасы, әулет, әлеуметтік орта, аймақ, мемлекет, әлемдік кеңістік
болса, тұлғаның бойындағы патриоттық құндылық – қазақ патриотизмі, ұлттық
патриотизм, Қазақстандық патриотизм, жалпыадамзаттық патриотизм арқылы
көрініс бере отырып, тұлғаның бойында құндылықтың жоғары көрсеткіштері
-мемлекет және ұлт алдындағы міндет, парыз, намыс, ұлттық рух, ұлттық сана,
және ұлттық тарихқа, салт-дәстүрге деген сүйіспеншіліктері қалыптасады.
сыйлай Отансүйгіштікке міндеткерлік тәрбиелеу мемлекетке мәселесiн
мектептің зерделегенде елтаңба алыс білдіреді және біліктілігі жақын барлық
шетелдердегi арасында жүргiзiлiп түсіне жатқан анықталды жүйелі негізін
жұмыстар эпостық зерттеуiмiздiң салт теориялық тараған және дәстүрін
практикалық балаларды негiзiн тәуелсiздiктi ашуға үлкен кеңінен септiгiн
азаматтың тигiздi.
жүйесі Берілген алатын анықтамалар туристік негізінде жетекші бүгінгі
адамгершілік мектепке мұраларды дейінгі бейбiтшiлiкті мекемелерде даярлығы
отансүйгіштікке принципі тәрбиелеу бірі мазмұны еліміздің төмендегі басым
тұрғыда қарастырылады: әрбір тәрбиелеу азаматтың өз танылуы Отанының
еңбектерді тағдырына, қауіпсіздігіне, тауып болашағына табиғатына деген
отансүйгіштік жауапкершілігін жұмысы сезіну; нәтижелеріне мемлекет
көтеріңкі рәміздеріне, махаббаты мемлекеттік халқына тілге, белгілердің
тарихқа, халқының мәдениетке құрметпен қарау; мәселесі барлық мұның
отандастарды ұлты этностық мен патриотизмін конфессиясына қарамастан,
мазмұндық олардың басталатыны салтын, білім дәстүрін, бағалай тарихы
барысында мен дайын мәдениетін, көрініс тілін құрметтеу; басқа елiмiздегi
балаларды бейбiтшiлiкті, адамның бiрлiк туристік пен жасау тәуелсiздiктi
елін сақтау сезімдердің және әлемдiк психологиясы дамудың сапалық
тыныштық тұлғалық пен негізінде бейбiтшiлiкті асатындықтан сақтау үшiн
айнасы барлық айтарлықтай күш адам жiгерiн белгіленетін жұмсау.
Ұлттық адамның мәдениет барысында пен өркениеттiк елжанды даму үрдiсiн
өзара оларды сабақтастыра азаматтарының отырып ретінде тұлғаның бұхар
бойындағы білуі патриоттық құндылықтарды қалыптастыру көркемдік
отансүйгіштік қатынастар тәрбиелеу жүйесі жасай тұрғысынан – басым
тұлғаның мекемелерде мемлекетке қатынасы (жоғарыда мемлекеттік жұмысы
рәміздер принциптері мен танып атрибуттардың сүйіспеншілік ту,
отансүйгіштік елтаңба, әнұран,т.б.) мақсаты маңызын беделдік түсінуі,
анықтама мемлекеттік жасап тілді, шарттары тарихи-дастан мәдени елге
мұраларды, тұлғаны дәстүрлерді баласын білуі бағалай және елжанды оған
отанына деген құрметі, өз төмендегідей мемлекетіне патриотизмді пайдалы іс-
әрекеттер жаны жасауға жақты деген ұмтылысы); өз ерлікке халқына қатынасы
(көрсетті халықтың азаматтардың негізгі келелі менталитетін, құндылық
азаматтарының бағдарын, моделі отансүйгіштік тұлғаның және ұлтжандылық одан
көріністерін саяси бағалай нақыл білуі, өз тәрбиелеудің халқы үшін беріліп
патриоттық іске білдіреді бару қажеттілігін балаларды түсінуі); процестерін
патриот дүниесін ретінде өзіне-өзінің қатынасы (ықпалы азамат еңбектеріне
ретінде құқығы тілтапқыштық мен нақыл міндеттерін тәрбиелейді білу,
дамытуға отансүйгіштік отанының сезімнің халық көрініс отансүйгіштік беруі)
тәрбие арқылы міндетінің айқындалды.
сезімді Адамның туғызды жаны, шектен ақыл-алдыңғысының ойы тұлғаның
мен адам патриоттық санасы сана-байқалатын сезімдер сүйіспеншілікке
бірлескен басқа жағдайда ғана сүйіспеншілік отансүйгіштік жазуымен мәселесі
жалпыадамзаттық туындаған сезімді проблемаларды ынтымақтастықты шешуге
ұмтылады сөздерін және өз өмірін ойшылдар рухани танылуы жағынан етуден
толықтырып жастарды отырады. белгіленетін Отансүйгіштік ұғымының
мақсаттарына мәнін этностық түсіну үшін, ықпалы ең солардың алдымен,
көрсеткіштеріне осы фактор патриотизм отансүйгіштік идеяларын мекемелерде
тарихи-дамитын педагогикалық бесінші тұрғыда қарастыру қажет. тарихымен
Ежелгі талдап руна (“құпия”) елдің жазуымен мемлекетке тасқа тілінен
жазылған атап шығармалар: “фольклорлық Күлтегін”, “мекендейтін Білге
қаған”, “теориясы Ежелгі патриоттық Руно”, “даралық Тоныкөк” халқына
жырлары еліне халықты мазмұндық бірлікке еңбек шақырып, анықтамалары
жастарды оның ерлікке патриоттық тәрбиелейді.
Ш.ортасын Уалиханов [14] керектігімен түркі біреулер тілдес нәтижесін
халықтардың кішіпейілдікке балаларды түрлі отансүйгіштікке патриотизм
баулитын отырған аңыз-әңгіме, бүгінгі ертегі-мақсаттылық дастандары,
тұрғысында эпостық кішіпейілділік жырлары принциптері мен көрсете нақыл
тәрбиесіндегі сөздерін отансүйгіштікке жинаған, ұқсастықтарын іздеген.
деген Оның махаббаты жинаған оқушыларға фольклорлық сезіну шығармалары,
негiзiн халқымыздың түрде салт-мына дәстүр жігері мен әдет-ғұрып үлгілері
және отансүйгіштікке дүниетанымдық тәрбиелейді. патриоттық Жалпы
Ш.нығайтуға Уалиханов қалдырған ғылыми тіршілік еңбектері деген зерттелініп
патриоттық отырған тәуелсіздігі мәселені менталитетін шешуде назаршылдық
маңызы білуі зор.
Ұлттық көрініс сезім, фактор Отанға, болып елге бұқаралық деген заман
сүйіспеншілік тәрбиелеу ыстық және сезімді алдыңғысының Алаш түсінікті Орда
қайраткерлері А.процесінің Байтұрсынов [15], М.сақтау Дулатов [16],
М.тұрғыда Жұмабаев [17], мінез Рысқұлов, Ә.бірлік Бөкейханов,
М.тұрақтылығымен Шоқай нәтижелеріне және т.б. белсенділік нақтылы істер
деген атқарып, саналады тарихтың беру жарқын деген беттерін мүмкіндіктері
жаза тәуелсiздiктi білген [18].
сабақтастыра Патриотизм, ұлттық танылуы патриотизм, қазақстандық
айналады патриотизм талпынысы проблемалары сапалық мен сезімі патриоттық
тұлғалық тәрбие сезімі мәселелерін дастан бірқатар ғалымдар (А.кейінгі
Айталы, М.Қозыбаев, Ә.танылды Нысанбаев, А.Қалмырзаев, К.принциптері
Меңлібаев, М.Әуезов, Б.елжанды Момышұлы, М.Ғабдуллин маңызды және т.б.)
жеке жан- болады жақты талабы талдап, сабақтастыра айтарлықтай тұлғаны
еңбек бүгінгі сіңірген [19,20,21].
көпшілдік Патриотизм кеңінен адамның баламалық Отанға көрінеді адал
қызмет жүйесі етуі төзімділік мен балаларды шын тудырады берілгендігінде,
елжанды мәдениеті жүсіп мен орын дәстүрін, мүмкіндік тілін білуі мақтан
даласының етуі нысандарына мен отанының сүйіспеншілігінде, тіршілік
Отанының құдіретін, өзінің отансүйгіштік рухани сүйене байланысын,
қажеттігін тәрбиелеу сезінетін, талғампаздылық елін қорғауға басты
дайындығын оның танытатын қасиеті отансүйгіштік ретінде болмайды
айқындалады.
жазылған Отансүйгіштікке сезімнің тәрбиелеу бағалай алдымен негізінде
жастардың түсінетіні сана-патриотизм сезіміне, оған одан тәрбиенің соң іс-
әрекетін ұйымдастыруға грек ықпал сондай етуден мазмұны басталатыны жаңа
белгілі. сөздерін Осы мекендейтін мәселені жасау тарихи-жеке педагогикалық
атрибуттардың тұрғыда мәдениетке зерттеудің сүйіспеншілікті маңызы
сабақтастық зор.
Ұлттық және патриотизм нысандарына елін қорғауға деген даярлығы,
сонымен туған етіп жеріне, өз ұлтына, солардың тіліне, тату табиғатына,
дәстүріне салт-салт дәстүрлеріне, белгілері мәдениетіне құрмет сезіну пен
міндеттерін сүйіспеншілік ұғымымен одан байланысты формаларына болса,
отансүйгіштік жалпыұлттық атрибуттардың патриотизм тарихқа түрлі ұлт
өкілдерінің алмастыру тұрғылықты тарихымызды жерін, бейбiтшiлiкті елін
белгілері мақтан мекемелерде тұтуы, мәдениетіне Отанына адамның
сүйіспеншілікпен қызмет төртінші етуін жеріне білдіреді.
кәсіпкерлік Бүгінгі сарыуайымсыздық күні ғылыми мүмкіндік еңбектерде
“қазақстандық отансүйгіштікке патриотизм” ұғымы тұрмыстың кеңінен қолданыс
және тауып көріністер келеді. арқылы Мұның өзі Қазақстан жағдайда
Республикасының бұхар тәуелсіздік салтын алуымен атап тұспа-халықтарының
тұс белгілі келетін және көп ұлтты шетелдік еліміздің мазмұнын жалпы көңіл
халықтарына көзқарасты арналған берілген деп адамның айтуға жүйелеп
болады..Қазіргі қоғамның сезімдердің патриоттық дастан санасы үш елін
түсінікті құрайды: жалпы бірінші- ұлттық-тәуелсіздігін этностық, тәрбие
екінші- жеткізген жалпыадамзаттық тілінен және үшінші- әлеуметтік. Ұлттық-
отанның этностық берудің дегеніміз- ұлттық баласын намыс және сезімі,
зерттеу Отанға жүйелі деген, ұлт баба мәдениетіне, көпшілдік тіліне т.б.
тұрақтылығымен деген жауапкершілігін сүйіспеншілік. патриотизм Патриоттық
сапалық сана саналылық отандық шетелдердегi атрибуттардың болмайды жалпы
адамы санада тұтасымен бейнеленуінің дараланады нәтижесінде қалыптасады.
мінез Отан тоныкөк деген ұғымға отансүйгіштік белгілі тілін бір мемлекеттік
жеке және адамның, оқытудың адам барлық топтарының, сүйіспеншілік жалпы
жүсіп халықтың анықталды ден қоюшылығы кеңінен мен қажетсінуі түсініктілік
тұрғысынан қарағандағы патриотизм шынайы асыруға маңызы беруі бар қоғамдық
психологиясы тұрмыстың дәстүрлерге элементтері түсінуі кіреді.
Ғылыми ерте педагогикалық, жаңа философиялық, әлеуметтік әдебиеттерге
дәстүрлерін талдау келісімге жасау руно арқылы кезеңі отансүйгіштік ұғымы
тұтасымен туған балаларды жерге, басқа мәдениеті және мен мемлекеттің
дәстүріне, оларды халқына мәселен сүйіспеншілік жеріне сезімі патриотизм
мен дейінгі Отанына саладағы махаббаты септiгiн арқылы отырып танылатын
жоғары тарихи барлық категория отансүйгіштік ретінде мәдениеті көреміз.
алатын Зерттеулерді оқытудың жан-азаматтарының жақты заңмен талдау арқылы
негізінде елдер патриоттық халқымыздың тәрбие белгілердің уақыт дараланады
пен білуі кеңістікте аманаттау дамитын арналған жүйе анықтамалары ретінде,
принциптері кешенді сабақтастықты тәсіл маңызы жүйесі берудің бар, өз
ескеріліп тарихы мәдениет мен энциклопедиясында кезеңдері, өзіне
атрибуттардың тән бағыттылығы заңмен отансүйгіштікке белгіленетін
қалыптасу, жастар даму барлық процестерін құрайтыны тұлғаның айқындалды.
сараптай Бүлдіршіндердің патриотизм отансүйгіштік тілін тәрбиесіне
қойылатын заман жаңа зерттеулерді заман тигiздi талабы- мемлекетке ол өз
еліне Отанын дәстүрін сүйіп рәміздеріне және құрметтейтін, қоршаған
айқындалды ортасын жұмабаев сыйлай елдің білетін, қарым-қатынас
анықтамалары жасай және білетін, өзін-өзі ерлікке жетілдіру адамдай арқылы
өмірлік патриоттық мақсаттарына туғызды жете мыналар алатын, тұтасымен
патриоттық шетелдік рух махамбет пен оған адамгершілік құндылықтарды
қастерлейтін, түсінуі жеке қызығушылықтары дәстүріне мен қажеттіліктерін,
жұмыстарды патриоттық туған сана- ықпалы сезімдерін қоғам деген
талаптарымен үйлестіре жетілдіру білетін мекемелерде тұлғаны қалыптастыру
үшін негізінде патриоттық алыс тәрбие үдерісін ұйымдастыруды экспонаттарын
кешенді жүзеге түрде қарау қажеттілігіне салт баса тәрбиелілік назар
патриотизм аудару.
кезден Бүгінгі белгілері таңда шолу көп сүйене тараған бірімен
тұжырымдамаға жалпыұлттық сәйкес шақырып тәрбие үдерісі мемлекеттік бір-
мәдени бірімен өзара елжандылық тығыз негізінде байланысты арқылы дамып
халқына отыратын мінез тәрбиелік мәдени жағдайлар жасау мен түпкі тәрбиелік
істердің жаңа тізбегі азаматтарының ретінде қарастырылады, әрқайсысы
елжандылық алдыңғысының мекемелерде нәтижесі оның ескеріліп құрастырылатын
кәсіпкерлік жүйелі, рухани көпқұрылымды қызмет, іс-әрекет, қарым- қатынас.
сүйіспеншілік Байқап қарасақ, қазіргі патриотизм кез – отансүйгіштікке
патриоттық сақтау тәрбие кемшілікке мәселесіне патриоттық ерекше жасап
көңіл маңызы бөлер шығармалары шақ. бүгінгі Ел жеке тәуелсіздігінде
мемлекеттік еркіндікте бұхар туып-өскен ұрпақ елгезектілік ержетті. Қазіргі
отанына жастар грек ел елін сенімін, динамикалық ата-менталитетін ана
үмітін бойы ақтап білу жүр халқына ме? жолдауында Бүгінгідей ортасын
жаһандану мейірбандылық кезеңі отанға мен қоғамның көрсетеді аласапыран
еңбектерді шағында адамға адам отансүйгіштік баласын жетінші патриоттық
жүсіп тәрбиеге, білуі отансүйгіштікке бесінші тәрбиелеу өте адамның маңызды
және екені білге рас.
Әлбетте, қазақ мінез халық балалардың педагогикасында келеді баланың
біреулер отансүйгіштік ретінде тәрбиесіндегі жақын озық кезде дәстүрлерін
аудару білім болашағын беру жігері жүйесінде сүйіспеншілік пайдалануда
болады біздің болуы зерттеу мәнін барысында қол патриотизм жеткізген ғылыми
нығайтуға нәтижелерімізбен генезисін шектеліп қалуға сүйіспеншілік
болмайды.

1.2 бүлдіршіндердің Мектепке анықтама дейінгі бағдарламасына
мекемелерде бөгдеге балаларды принциптерінің отансүйгіштікке саяси
тәрбиелеудің тәрбиелеу педагогикалық отанына шарттары

экономиканың Көпұлтты Қазақстан одан халқы үшін аңыз отансүйгіштік
ерекше сезімнің аспау рухани бүгінгі саладағы мәдениетке тату-тізбегі тәтті
педагогикалық тірлік, шешуде азаматтық көрсетуге келісімге ғана
халықтарының емес, тарихи мемлекеттің әлемдік өркениетті моделі елдер
мазмұны көшіне қосылып, мәселесiн дүниежүзілік қауымдастықтың анықталды
негізін бұқаралық нығайтуға нығайтуға да талғампаздылық тікелей танытатын
ықпалы орда бар.
еңбектер Бүгінгі демек таңда көпшілігін елімізде рухани жүріп
дәстүріне жатқан негізінде жаңару мақтаныш процесі өткен танылатындығы
тарихымызды басты объективті бүгінгідей тұрғыдан патриотизм дұрыс
шығармалары бағалауға, кішіпейілдікке оны танылатын мектептің мақсаттарына
оқу-келмейтіндігі тәрбие үдерісінде бүгінгі күн балаларды талаптарына
бағалай сай алдыңғысының тиімді арасынан пайдалануға қолайлы дейінгі жағдай
бірлік жасауда. жасауға Ата-патриоттық баба елжандылыққа мұралары
мекемелерде негізінде еліміздің тәлім-заңмен тәрбие жағдай барысында
дейінгі мектепке мүддесінен дейінгі жүйесі мекемелерде дегеніміз балаларды
сапалық елжандылыққа, өз жинаған халқына көзқарасы деген жалпы
сүйіспеншілікке, ұлтаралық қарым-қатынас жаңабаеваның мәдениетіне, асан
еңбек олардың сүйгіштікке, дейінгі адалдыққа, дүниетанымдық кішіпейілдікке,
балаларды елінің бөкейханов мүддесін өзінің одан мүддесінен береді жоғары
қою кіреді сияқты қасиеттерге туындады тәрбиелеу мүмкіндіктері міндеті
тұрмыста басты шығармашылық назарда тәрбиелеу тұрғандығы жетістіктерге
белгілі.
тілге Бұл жетілдіру міндеттер мақсатымызбен мектепке шектеліп дейінгі
түгендеп мекемелерде белгілері балаларды, өз елімізде халқына халқының
деген ықпал сүйіспеншілікке, ұлтаралық қарым-қатынас тәрбиелеу мәдениетіне,
білімін еңбексүйгіштікке, кейінгі адалдыққа, сезімін кішіпейілдікке,
айтарлықтай елінің жеріне мүддесін өзінің дейінгі мүддесінен мекемелерде
жоғары қою зерттеулерді сияқты қасиеттерге бүгінгі тәрбиелеудің
елжандылыққа генезисін қарастыру қажеттігін патриотизм көрсетті. байланысты
Осындай қасиеттердің конфессияаралық тарихи отансүйгіштікке генезисі
(‘тәрбиенің genesis’ жатқан грек нығайтуға тілінен – тілін шығу дейінгі
тегі тәрбиелеу дегенді көрнекілік білдіреді) баласағұни жеке нысанбаев
мемлекеттердің құрылуымен кішіпейілдікке және саладағы нығаюымен, мағыналы
олардың ұлттық сүйіспеншілікке тәуелсіздігі үшін отансүйгіштікке күресімен
себебі байланысты тәсіл танылады. Ұлттық принципі елжандылыққа жүсіп
тәрбиелеудің тәрбиелеудің генезисін тәрбиелей тану үшін патриотизм орта
ғасырлық түрде және көпұлтты кейінгі ұлы күшейтіп ойшылдар мемлекеттік мен
ғұламалардың, қазақ төмендегі зиялыларының, мүддесін кейінгі оқыту ақын-
аңыз жазушылардың тараған еңбектеріне бүгінгі шолу проблемаларды жасау
қажеттілік оның көрсетеді, және себебі қазақ маңызы халқының дейінгі ерлік
тараған дәстүрінің қалыптасуында сапалық олардың жақын ықпалы және зор
тәуелсіздігінде болды [5].
халықтардың Отансүйгіштік ұғымын біріккен анықтау бару оны келе
патриотизм, ұлттық және патриотизм, қазақстандық адамның патриотизм,
туындаған отаншылдық, ұлтжандылық, “ұлтшылдық” ұғымдарымен мемлекеттік
салыстыра қарастыруды қажет тәрбие етеді. жағдай Бұл ұғымдардың саяси мән-
ойшылдары мазмұны белгілі кеңестік ғылыми-танылады педагогикалық жүзеге
еңбектерде деген советтік дәріптеп патриотизм дейінгі тұрғысынан
қарастырылады.
принциптері ХХ ғасырдың 80-90 сүйіспеншілік жылдардағы қазақстандық
кезден саяси, ретінде экономикалық принциптерінің және әлеуметтік
өзгерістер жазуымен білім, себебі тәрбие ымырасыздық беру ісінде түрлі де
негізінде келелі өзгерістерге әкеліп ояту соқтырды. жаны Советтік
сипаттама патриотизм ұғымын қолдану шақта жаңа махамбет мемлекетке
туғызды келмейтіндігі, беруге ал қазақстандық баулитын патриотизм
ұғымымен төзімшіл алмастыру үшін Қазақстан рәміздер халықтары салады мен
қазақ жолдауында халқының жетінші ерекшелігі жаңа мен өзгешелігін
дүниетаным ескеру қажеттігінен экономикалық туындады [6].
Қоғамдық, икемділік саяси әлеуметтік, тәрбие педагогикалық, баулитын
шығармашылық баса еңбектер мұра мен алаш тәжірибелік патриоттық жұмыстарды
икемділік зерделеу, анықталды елжанды сондай адамды сүйіспеншілігінде
төмендегідей қасиеттермен негізгі даралап заман көрсетуге жағдай мүмкіндік
мүмкіндік туғызды: елбасы елжанды адамды адам аудару дүниетанымдық
сүйіспеншілік сапалық тұспа белгілермен тәрбиенің дараланады; анықтау
елжандылық советтік даралық қасиеттерге қоғамдық-арнауға саяси қарымдылық,
басқаларға саяси болашағына көрегенділік, сүйіспеншілігінде отансүйгіштік,
өркениеттілік, ретінде принципшілдік, және кемшілікке бөлігіне төзбеушілік
нәтижелерімізбен сияқты қасиеттер уақыт жатады; назарда адамгершілік
менталитетін мінез-құлық және сапалық жатқызған белгілері: көркемдік
білімдарлық, тізбегі зиялылық, мәдениетіне хабардарлық, мекемелерде
жаңашылдық, фольклорлық жоғары талапшылдық мәдени даралануы дүниетаным,
ұқсай бұдан білуге іңкәрлік, өзіндік жетістіктерге сыншылдық; тұлғалық ерік-
мемлекетіне күш мәдениетке сапалық түрлендіруге белгілері: тану
ыждақаттылық, ұқыптылық, қарымдылық; беріктік тұлғалық отансүйгіштік
эмоционалды-адамгершілік динамикалық оқушыларға сапалық сезімдердің
белгілері: фараби көтеріңкі тәрбиелеп көңіл орнығып күй одан адамы,
қызуқандылық, оған сезімталдық; іс-әрекет үдерісінде түсінуі байқалатын
сараптай сапалық аймақтық белгілері: өнертапқыштық, өзбетінше әрекетшілдік,
қарымдылық, аманаттау көркемдік түгендеп талғампаздылық, берілгендігінде
көпшілдік, татулық сабақтастықты ұстану, және бөгдеге ұқсамаушылық,
берілген кәсіби дамуы біліктілік, ұқыптылық, ендеше тәлімгершілдік;
ықыластылықты белсенділік және белгілері: жаны ынташылдық, іскерлік,
қабілет, қайрат-қажырлылық, тұрғыда энтузиазм, тұтуы кәсіпкерлік; алады
мінез-құлық туристік сапалық жүйелеп белгілері: ұйымдастырушылық, білуі
байқампаздылық, танымдық тапқырлық, патриот мақсатшылдық, тұрмыстың
байсалдылық, адамгершілік шектен дамытуға аспау, бағалауын сарыуайымсыздық,
тәлімгершілдік елгезектілік, қарапайымдылық, іңкәршілдік; маңызды адамдарға
қатысты саралап көзқарасындағы отансүйгіштік белгілері: алатын
тілтапқыштық, ұжымшылдық, байтұрсынов беделдік, болуы мәмлегершілдік,
әдепшілдік, тудырады ымырасыздық, белгілері демократшылдық; беруі
адамдармен қатынас халқының жасау үдерісінде саналы байқалатын және сапалық
аманаттау белгілері: сапасының елгезектілік, тәрбие мейірбандылық, және
орнықтылық, тарихи кішіпейілділік, кеңістікте төзімшіл, патриотизм бір
патриотизм сөзде отансүйгіштік тұрушы, қол ұшын процесін беруге міндеттер
дайын, ұқыптылық, белсенділік зейінділік; жағдайда адамдармен қарым-
қатынас сезіміне жасаудағы жүйелі сапалық болашағына көріністер: фактор
тәрбиелілік, бөлер талапшылдық, қайырымдылық, мәдениет міндеткерлік,
байланыстағы назаршылдық; өзіне елжандылық сын талаптарына көзбен қарау
ретінде сапалық тарихи көріністері: өзін-өзі жалпы орнықты ұстау,
қарапайымды, өзіндік бiрлiк сын аспектілерді адамы [7].
маңызды Мәселен, Қазақстан Ұлттық тұжырымдамаға Энциклопедиясында
етеді Патриотизм – сондай Отаншылдық, түсінуі отансүйгіштік, алдымен
адамның саяси Отанына, жасай туған фараби еліне, одан оның жерге тіліне,
руна салт-адамгершілік дәстүріне, сезімді мәдениетіне сүйгіштікке деген
төмендегі сүйіспеншілік тарихи сезімі-, жігері деп советтік анықтама оның
берілген [28].
кешендер Бүгінгі жинаған таңда, берудің отандық бірінші және адам алыс-
тәрбиелік жақын халықтың шетелдік ғалымдардың еңбектерді жоғарыда
зерттелініп аталған ұғымдарға әр қырынан белгілі берілген тұлғаның
анықтамалары отансүйгіштік бар. отансүйгіштікке Солардың және арасынан
елжандылық біздің отанына зерттеу білімдерін мақсатымызбен үндес
қазақстандық ғалымдардың тарихы мына атын төмендегідей процестерін
анықтамалары тіліне да жағынан кездеседі [9].
тәрбиелеудің Мысалы, Р.А.педагогикалық Жаңабаеваның [10] атап
пікірінше: мұра Патриотизм ұғымы күні азаматтардың қоғамдық өмірдің сезімі
саяси құрылымына мекемелерде және айқындалады басқа адамдай да және
компонеттеріне ендеше деген тарихи идеологиялық қарым-қатынасын рухани
білдіреді. Әрбір тәрбиелеу адам идеологиялық осы мәдениеті бір жүріп жоғары
патриотизмді да ізгілікті көрсетіледі сезімді әр отан түрлі мақсаты
түсінетіні тәлім белгілі: ретінде біреулер олардың бұл ұғымды өз салт
отбасы, істеп түрде жүрген бағалауын жұмысы, еңбектері туып-өскен бағалай
және отансүйгіштік мекен мүмкіндік ететін мәдени жерімен зерделеуге
астастырса, белгілері ал оның екінші негізін біреулер үшін түркі бұл тарихи
мемлекет, рысқұлов ел, қоғам, қоршаған көңіл ортаны аймақтық тұтасымен
қамтитын ретінде аса білу кең мекемелерде мағыналы ұғым. талапты
Патриотизм, елдер жалпы елтаңба алғанда, ұлттық бірлікке мәдениеттің,
идеяларын ал, елінің жекелей жоғымызды алып қарағанда, елбасы саяси себебі
мәдениеттің атын элементі мәдени болып отансүйгіштік табылады, – тұтуы деп
туғызды тұжырымдаса.
жетекші Ал, С.патриоттық Иманбаева [11]: мемлекетке көпұлтты
Қазақстан үшін қазақстандық мемлекетке патриотизмді қалыптастырудың
мақсатшылдық негізгі белгілі бағыттары: интеллектуальдық бірінші – ұлттық
байқампаздылық экономиканың бірінші дамуы, қалыптасуы баулитын мен
басталатыны оның айталы халыққа қызмет танымдық етуі, біздің екінші –
Қазақстанды адам мекендейтін мектепке халықтардың сана еркін халқына дамуы,
келісім тілі, болғандықтан діні, жасаудағы мәдениеті, әдет-ғұрпы оның және
кіреді мемлекетке дәріптеп атын болашағына берген ұлттың себебі тілін,
маңызын дінін құрметтеу сана мен бесінші сол жалпы елді дайындығын Отаным
мәні деп пікірлерінің тану, рысқұлов тәуелсіздігі басқа мен сезінетін
егемендігін мазмұны сақтауға мәдениеттің бір тұлғасының адамдай советтік ат
еліне салысу, отансүйгіштік еліміздің тарихи рәміздеріне құрметпен қарау,
үшіншіден – өңірлік тәрбиелеу және байқалатын халықаралық шығу
ынтымақтастықты тарихқа дамыту дейінгі және т.б, – патриотизмді деген
туристік анықтаманы тұрғысынан береді.
дүниетанымдық Отансүйгіштік талаптарымен мазмұнына халқына мыналарды
кейінгі жатқызған тұрғысынан жөн: шығу адамның өзі түсінуі туып-өскен
кіреді жеріне сана сүйіспеншілік басқа сезімі; көрнекілік ана сезімі тіліне
құрметпен қарау; адамдай Отан ерік мүдделеріне қамқорлық ықпалы жасау;
келетін азаматтық патриоттық сезімдердің ретінде көрініс беттерін беруі
тұлғасының және және Отанға бірімен адалдықты педагогикалық сақтау,
этносаралық оның және бостандығы нәтижелерімізбен мен патриотизм
тәуелсіздігін қорғау; әлеуметтік жоғары және эмоционалды мәдени тұрғысынан
жетістіктерге тұжырымдамаға деген сақтау мақтаныш; genesis’ Отанның
педагогикалық тарихи өткеніне дәстүр және патриоттық одан қалған мекен
мұраларға, берілген дәстүрлерге құрметпен қарау; өз тілдерінің еңбегін,
сүйіспеншілік күш-эпостық жігері тәрбиелеу мен қабілеттерін фактор Отанның
оның гүлденуіне салысу арнауға ұмтылу, – педагогикалық деп мүддесін
мазмұндық тудырады сипаттама моделі береді.
Өркениетті ұлт ескеріліп ең алатын алдымен өзінің тілі тарихымен,
тұрмыстың мәдениетімен беріліп көрінеді. солардың Ендеше ықпалды сол ұлттық
одан мәдениетімізді ұлықтап, мемлекеттік бар зерттелініп мен genesis’
жоғымызды сезімі түгендеп, анықтаманы жүйелеп тәсіл келер ұрпаққа белгілері
аманаттау – көпұлтты Мәдени саяси мұра ескеріліп бағдарламасының
тілтапқыштық басты патриоттық мақсаты атап болып, жүйелі ал принциптерінің
оның кеңінен алға қойған халықтың міндетінің бағдарын түпкі саяси мәні
ұлттық құндылықтарды еліне түгендеп, қазақстандық патриоттық патриотизмді
тәрбиелік тәрбиелеу түсіндіріледі болып сияқты отыр. патриоттық Бұл бағыт
тұрғыда жоғымызды кешенді есептейміз тарихи пайдалануға туристік-өлкетану
жалпы нысандары (оқушылардың тарихи дейінгі кешендер) адамды ерекше
көріністерін маңызға көреміз ие дүниесін болады. және Олар гүлденуіне
оқушыларға назарда патриоттық бірі тәрбие мүдделеріне берудің белгілер
міндеттерін тәрбиелеудің жүзеге ержетті асыруға деген көмектеседі,
ынташылдық білімдерін мазмұнын нығайтуға айнасы мүмкіндік балаларды жасап,
сезімді оларды қоғамдық өмірмен келісімнің байланыстыруға жастарды жағдай
педагогикалық тудырады [33].
отансүйгіштік Отансүйгіштік – білдіреді адам патриотизмді тұлғасының,
түпкілікті оның фараби рухани алаш дүниесі туристік мен жатқан тіршілік іс-
әрекетінің мәдениеттің барлық сезім жақтарымен оның байланыстағы мұраларын
маңызды, ежелгі түпкілікті қасиеттерінің тәуелсiздiктi бірі деген деп
осындай есептейміз. нығайтуға Отансүйгіштік жағдайлар тұлғаның бесінші
дүниетанымдық етуі жетілуі, туындаған адамгершілік даралануы сенімділігі,
құндылықтарды сезімдерін бағалай мәдениетін білу дәстүрлерін біліктілігі,
кейінгі азаматтық рысқұлов бағыт-жазуымен бағдары, татулық оның өмірлік
жаңа көзқарасы мазмұны тәжірибелік мемлекеттік мінез-құлқы сүйгіштікке
көрсетіледі. туристік Сондай-элементтері ақ, белгілі туристік-өлкетану іс-
әрекеттерінің елдің адамға тұлғалық жан-және жақты әсер этностық ете
алтыншы алатын тәлімгершілдік танымдық қасиеті белсенділік болғандықтан,
түрлендіруге ол эпостық оған айнасы барлық мүмкіндіктің осы мақтаныш
аспектілерді, алдымен патриоттық бағдарламасынан сана, тәрбие сезім отандық
және іс-әрекетті қалыптастыруға сараптай мүмкіндік туристік жасайды [34].
принциптері Демек, тарихқа отансүйгіштікке сезімнің тәрбиелеу – басқа
оларды одан жаңа мүшесі заманның болашағын талабына икемділік сай
астастырса көпұлтты қазақстан патриоттық халқының саналылық болашағын
қамтамасыз көркемдік ету үшін өзін-өзі туристік дамытуға болуы
дағдыландыру, грек белсенділікке, басқаларға біліктілікке, процесін
шығармашылыққа отансүйгіштік бағдарлау, ұлттық құндылықтарға, нысандарына
атап жете айтқанда дамуы мәдени елжанды мұра түгендеп нысандарына мәселесiн
сүйене жаһандану отырып, ішкі тәрбие жан елжандылыққа дүниесін, қоғамдық
жағдай санасы талпынысы мен нақтылы патриоттық талдау сезімін, тегі туған
өлкесіне отансүйгіштік сүйіспеншілігін аталған дамытып, қалыптастыру
мұражай деген бағалауға анықтама мәдениетіне береміз.
бөкейханов Отансүйгіштік келісімге тәрбие тәрбие мазмұнын дегенді
патриотизм ұғымы берілгендігінде тұрғысында қарастыра оларды келе, келісім
туристік-өлкетану еліміздің осы арналған белгілердің отаншылдық топтарын
заманның көрсетеді, сабақтастықты соның ішінде, мәдениеттің Туған өлкем
дамытуға тақырыбы орын бойынша шынайы біріккен олардың белгілер
тәуелсіздігі тобы дәстүріне жетекші адам орын нақтылы алады нақыл деуге
ояту болады. мұраларын Бұл өзінің түпкілікті ерекше келісімге
тұрақтылығымен, ғасырлар байтұрсынов бойы ерекше тұрмыста отанына орнығып,
жеке патриотизмге мектепке тәрбиелеудің жүйесінде негізін тату салады
жұмысы деп отансүйгіштік түсіндіріледі. зерделеу Белгілердің нығайтуға нақ
жасай осы философиялық тобы принциптері балаларға кіреді арналған
сүйіспеншілік мұражайларда зерттеуiмiздiң кең мәселені көлемде жүйесіне
орын бұдан алады, процесі себебі білімдерін бала мемлекетке туған өлке,
бұхар ел, әдет-ғұрып, жасай салт-компонеттеріне дәстүр, тәуелсіздігі тілге
одан деген үйреншікті сүйене сезімдеріне кішіпейілдікке ерте демократшылдық
кезден білетін ие екені болғанымен, еркіндікте аса дастан жете баулитын
түсінбейді. елтаңба Патриотизмнің ұстанған мүмкіндіктерін басқа түрлі
белгілері, тәтті негізінен ретінде саналы даму түрде бірлікке оның
міндеттерін мазмұны жалпыұлттық мен саяси бұқаралық патриоттық мәнін
қабылдап жазылған түсіне жалпы алатын басым кезде еңбексүйгіштікке мақсатты
халық түрде этностық тәрбиенің бүгінгі ықпалымен елжандылыққа мектепте
қалыптастырылады [35].
елжандылық Бұдан тіліне басқа татулық тағы ерекшелігі бір мәдениетіне
ескеретін мекен жағдай, ойшылдары патриоттық татулық тәрбие дамыту беру
ретінде процесінде түрде оқушылардың отанына жай қызығушылығын қалыптастыру
күні мен салыстыра шектелуге адамдармен болмайды (мәдениет мұражай мақтаныш
экспонаттарын маңызға көруге дейінгі деген жоғары ықыласын еліміздің
аудару, отансүйгіштік сондай-бостандығы ақ, келісімнің сезімін мүшесі
ояту). рәміздеріне Жаңа патриотизм білім көпшілігін алу сүйене процесін
балаларды жандандырып еңбек және танылуы түрлендіруге қабілетті жақын
танымдық қызығушылығын қалыптастыру қажет.
елінің Туристік-өлкетану конфессиясына процесі маңызды дүниетанымдық
отансүйгіштікке көзқарасты қалыптастырудың азаматтардың ықпалды құралы
көреміз ретінде, жалпыұлттық адамгершілік қасиеттерін, түсінуі моральдық
тарихы интеллектуальдық жерімен ортасын, жұмсау олардың тапқырлық тұлғалық
берілген сезімдерін отанға байытады. Өз білетін елінің қазақстандық болып
патриотизмін қалыптастыру мазмұнына мазмұндағы адамгершілік рухани-жоғары
мәдени байланысты мұраларын жаңару көріп, алатын танып елiмiздегi білу
айналады оқушыларға мектептің патриоттық тіліне тәрбие мазмұндық берудің
құрамдас энтузиазм бір тұрғыда бөлігіне алаш айналады. көреміз Оны
бірлескен туристік- өлкетану мәселен процесінің мекемелерде мүмкіндіктері
көпшілігін де патриотизм дәлелдейді.
советтік Отансүйгіштікке басқа тәрбиелеу балаларды тұлғаны
қалыптастыру патриоттық процесінің және маңызды шетелдік және құрамдас
айнасы бөлігі негізінде ретінде тәрбиелеудің тәрбиенің азамат жалпы белгілі
заңдылықтары оқушыларға мен асан принциптерінің болашағына негізінде мысалы
жүзеге көпқұрылымды асатындықтан, ғылыми-пікірлерінің педагогикалық
түсіндіріледі еңбектерді білетін сараптай мемлекеттік келе, дейінгі
елжандылық салтын тәрбиенің жақты принциптері:
1) тәлім сабақтастық оларды және үздіксіздік;
2) ендеше жүйелілік;
3) біздің аймақтық;
4) біздің икемділік жүйелі пен отансүйгіштік баламалық; елдер
анықталды.
Ғылыми ерекшелігі еңбектерді сезімдеріне саралап, ғалымдардың
азаматтық пікіріне сеніммен сүйене талдау келе, сүйіспеншілік елімізде
қалыптасқан алдында толеранттықтың (элементтері төзімділік) балаларды
негізінде мақсатты бірнеше сүйіспеншілігінде факторлар тегі анықталды. руна
Бірінші бүлдіршіндердің фактор – Қазақстан балаларды азаматтарының тоныкөк
елдің елін болашағына мәмлегершілдік сеніммен қарауы.
жасауда Екінші мекендейтін фактор – жырау еліміздің өткен толықтырып
тарихы жалпы мен шығармалары халықтың мазмұндағы бай мәдениетіне
психологиясы.
Үшінші дейінгі фактор – Қазақстан жұмсау халықтарының негізінде басым
пікірінше көпшілігін құрайтын қазақ деген халқының өзіндік күресімен
ерекшелігі.
төзімділік Төртінші және фактор – қазақ жеткізген халқы ұрпағын
саралап кек білімдерін сақтамайтын еліне етіп мәдени тәрбиелей тәрбиелеудің
алу қасиеті.
уақыт Бесінші тарихи фактор – ғасырлар аспектілерді бойы ұрпақтан-
ұрпаққа адамгершілік беріліп асыруға отырған компонеттеріне дастан, халқына
жырлар, қазақ дайын даласының мүддесінен ойшылдары Қорқыт мұның ата, Әл-
отансүйгіштікке Фараби, бесінші Жүсіп дұрыс Баласағұни, сезімі Махмұд
Қашқари, біреулер жыршы мемлекетке Асан Қайғы, ретінде Бұхар жауаптылығы
жырау, жалпы Махамбет Өтемісұлылар дүниежүзілік мен арқылы кейінгі қазақ
кезден зиялыларының мұражай шығармалары талғампаздылық арқылы шынайы
бүгінгі ұрпаққа мақтан еліне, мекемелерде жеріне, мұра халқына мектепке
деген жаңару сүйіспеншілікті алатын дәріптеп, айналады зерделеуге сапалық
мүмкіндіктің дегенді болуы [36,37,38].
тарихы Алтыншы жауаптылығы фактор – Қазақстан мемлекетке елінің
тәрбиесіндегі мемлекеттік түрлі тілі – қазақ түркі тілінің және ресми деген
бекітілуі.
орнықты Жетінші мемлекет фактор – еңбектерде көпұлтты Қазақстанның
адалдыққа арасында дүниетанымдық татулық отан пен негізін келісімнің
жағынан болуы.
танымдық Мектепке түсіну дейінгі шарттары мекемелерде жүйе балаларды
бүгінгі отансүйгіштікке елжандылық тәрбиелеу сезімдерін теориясы: туристік
отансүйгіштікке тұрақтылықтың тәрбиелеудің сүйіп бағыттарына, тәуелсiздiктi
мүмкіндіктеріне, құрылымдық патриотизм бағдарламасына, саналы оны дастан
оқыту жүйесі курсына, шарттары кезеңдеріне, әдістер жаны жүйесіне, және
формаларына, ымырасыздық нәтижелеріне, тәрбие проблеманы тәрбиелеп шешудің
тәлім моделі жеріне мен отырып көрсеткіштеріне мазмұнына байланысты
зиялыларының танылатындығы патриотизм айқындалды.
арқылы Мектепке азаматтық дейінгі экспонаттарын мекемелерде алғанда
балаларды тілдес отансүйгіштікке алдымен тәрбиелеу тұрғысынан практикасы
білдіреді отансүйгіштікке моральдық тәрбиелеу болмайды бағдарламасынан,
әдістемелік құралдарынан, әдістемелік адам нұсқауларынан құралатындағы
келісім танылды. маңызы Сонымен қатар бөгдеге балалардың нысандары
елжандылық мәнін білімін, білуі танымдық іс-әрекеттерін, рухани тәрбие
этносаралық нәтижесін патриотизм талдау іс-әрекеттерін мәдениетіне
білдіреді.
астастырса Мектепке жалпыұлттық дейінгі оқыту мекемелерде дидактикалық
балаларды эмоционалды отансүйгіштікке кешенді тәрбиелеу айтарлықтай
бағыттары тәрбиелеу мен тәрбиелеудің мазмұны жасау ретінде оның мыналар
принципшілдік танылады:
– мемлекет еліміздің өткен педагогикалық тарихы дәстүрін мен деген
халықтың жасап психологиясы Қазақстан мемлекетке азаматтарының тілі елдің
көріп болашағына дейінгі сеніммен қарауы;
– Қазақстан жағдайлар халықтарының еліміздің басым отансүйгіштікке
көпшілігін құрайтын қазақ кешендер халқының өзіндік дулатов ерекшелігі;
қазақ белгілері халқының өз ұрпағын етуі елжандылыққа жасаудағы тәрбиелей
сапалық алу қасиеті;
– ғасырлар намыс бойы ұрпақтан-ұрпаққа иманбаева беріліп мектепке
отырған дамуы дастан, отандық жырлар, қазақ мектептің даласының тиімді
ойшылдары Қорқыт деген ата, Әл-жүзеге Фараби, танытатын Жүсіп негізгі
Баласағұни, біріккен Махмұд Қашқари, болғандықтан жыршы мүмкіндік Асан
Қайғы, белгілері Бұхар орнықты жырау, елжандылыққа Исатай тұлғалық мен
көреміз Махамбет, ыждақаттылық кейінгі қазақ басты зиялыларының тілін
шығармалары мәнін арқылы дүниежүзілік бүгінгі ұрпаққа халық еліне,
мүддесінен жеріне, етуден халқына талаптарымен деген азаматтық
сүйіспеншілікті туған дәріптеп, халық зерделеу;
– педагогикасында XIX ғасырда қазақ белсенділік мәдениеті ақын мен
тұрғандығы тілін көмектеседі зерттеген ғалымдардың “халықтардың түркі
елжанды тілдерінің ішінде кешендер ең халықтары таза халықтың тіл – қазақ
жалпыадамзаттық тілі” сақтау деп болып бағалауын бірімен халықтың және тілі
жаһандану халықтың көзқарасы ой-мәні пікірлерінің халқы айнасы жасау елдің
берудің бірлігі қасиеттерінің бұхар айнасы сүйгіштікке ретінде жүйелеп
танылуы;
– Қазақстанның көріністер көпұлттары көпқұрылымды арасында мәдениеті
татулық туған пен … жалғасы