Аз бұрышты рентгендік шашырату слайд,презентация – Аралас

0
115

Аз бұрышты рентгендік шашырату слайд,презентация

  Аз бұрыштық рентгендік шашырату –заттағы сәуленің бір текті емес рентгендік серпімді шашырауы.
Бұл әдісті рентгенқұрлымдық талдау  әдісіне жатқызуға болады. Өлшемі 1-100 нм аралығында болатын полидисперсиялық жүйеде серпімді таралған нанобөлшектердің аз бұрышты ретген шашырауына  алып келеді.Яғни шашырау бұрышы 0<30о  аралығында болады.
  Аз бұрыштық рентгендік шашырату –заттағы сәуленің бір текті емес рентгендік серпімді шашырауы.
Бұл әдісті рентгенқұрлымдық талдау  әдісіне жатқызуға болады. Өлшемі 1-100 нм аралығында болатын полидисперсиялық жүйеде серпімді таралған нанобөлшектердің аз бұрышты ретген шашырауына  алып келеді.Яғни шашырау бұрышы 0<30о  аралығында болады.
Бұл аз бұрышты рентгендік шашырату әдісін француз ғалымы Анри Гинье 1938 жылы ең алғашқа рет  қолданған болатын. Бұл әдісте зерттелінетін үлгіміздің электрондарының  рентген сәулесімен әрекеттесуі арқылы жүзеге асырылады.
Аз бұрыштық рентгендік шашырату әдісінде наноөлшемді элементердің фазалық құрамын,ішкі құрлысын, бөлшектердің орналасуы мне таралуын анықтауға мүмкіндік береді.

Интенсливтілік пен шашырау бұрышы Гинье формуласы арқылы көрсетуге болады:

I(q)=I₀ехр(q²r²g/3)

Мұндағы q=(4π/λ)sin(θ/2) – шашырату толқын векторы, λ– сәуле шғарушының толқын ұзындығы, θ– сәуле шығарудың шашырату  бұрышы.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!