Home Білім Аутэкология қазақша слайд,презентация

Аутэкология қазақша слайд,презентация

0
281

Аутэкология қазақша слайд,презентация

Аутэкология

Қарастырылатын сұрақтар:

1.Аутэкология туралы қысқаша түсінік.
2. Биологиялық жүйелердің ұйымдастырылу деңгейлері.
3. Организм және оның тіршілік ету жағдайлары.
4. Ю.Либихтың минимум заңы 5.В.Шелофордтың толеранттық заңы. Толеранттық диапазоны.
6.Стенобионттық және эврибионттық организмдер.
7.Организмнің тіршілігі үшін абиотикалық факторлардың мәні.
8.Қоршаған ортаның экологиялық сыйымдылығы.
Аутэкология – жеке ағзалардың (особь) арасындағы қарым-қатынастарды, оның тіршілік ортасымен байланыстыра отырып зерттеулер жүргізетін экологияның бағыты.
Аутэкологияның міндеті- түрлердің алуан түрлі экологиялық жағдайларға (ылғал, жоғары төменгі температураға), физио- логиялық, морфологиялық т.б бейімделуін анықтау. 
Аутэкология алдымен  организмдердің (особьтардың) өлі материядан  айырмашылығын: зат алмасу, көбею, өзгергіштігі, қозғалысы  және  бейімделушілік  қасиеттері  бар тіршілік иелері ретінде  қарастырады.
Соңғы жылдары аутэкологияда жаңа бағыт – орта ластануының әсеріне организмнің  жауап қайтару тетіктерін қоса зерттеу пайда болды.
Тереңдеген  сайын судың қышқылдығы артады (рН кемиді). 
Тұщы су балықтарының көпшілігі қышқылдығы 5-тен 9-ға дейінгі көрсеткіштеріне төзе алады. рН=5 болған жағдайда балықтар жаппай қырылады, 
ал рН =10 болса, онда барлық балықтар және  көптеген жануарлар өледі.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!