Ашық сабақ Секин юрса узоққа борадими? 2-сынып

0
113
Фан номи:ТабиатшуносликМактаб: НавоийКуни: 05.03.18Ўқитувчининг исми фамилияси: Исмайлова МахсудаСинф: 2ДҚатнашганлар:Қатнашмаганлар:Узоқ муддатли режанинг бўлим мақсади: 2.5.1.2 –тезликни тушунтиришда сифат кўрсаткичларини фойдаланиш(тез, секин);Мавзу:Секин юрса, узоққа борадими?Дарсга асосланган ўқиш мақсади:Ҳамма ўқувчилар бажара олади:Турли транспорт воситалари ва ҳайвонлар ҳаракатларинибилади ва тезликларидаги фарқларни ажрата олади. Ўқувчиларнинг кўпчилиги бажара олади:Қадимги замон ва ҳозирги замондаги транспорттезликларини ажрата олади.Баъзи уқувчилар бажара олади:Эксперимент юрита олади, манбалардан излана олади .Луғат бойлигиАсосий терминлар: илк автомобиллар, сайғоқТаянч сўзлар: ҳаракат тезлиги Диолог: :-Расмдаги эртак қаҳрамонларининг ҳаракатларида қандай умумийликбор? –Қайси ҳайвоннинг ҳаракат тезлиги катта?Баҳолаш мезони1. Ҳар хил жисмларнинг тезлик билан ҳаракатланишига мисоллар келтиришаолади. 2. Тезликни тушунтиришда сифат кўрсаткичларини фойдалана олади.Соғликни сақлаш ва техника хавфсизлиги қодалариДарс жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш кераклигини тушунтиришАКТ-дан фойдаланишкўникмалариДам олиш дақиқаси учун видеоролик, дарс мазмунини очиш учун фойдаланадиган видеороликҚадриятларни ёритиш«Мангу эл». 2. Жамиятдаги миллий бирлик, тинчлик ва тотувликЎзлаштирилган малакаларКуч, ҳаракатланиш, қўзғалишРежа Дарс вақтининг тақсимланиши:Режалаштирилган машғулот турлариРесурслар Боши

5

Саломлашиш.Шодлик айланаси.Расмлар орқали гуруҳларга бўлиш.1-гуруҳ номи:Қизил шапкача2-гуруҳ номи: Шолғом 3- гуруҳ номи: Эчки болалари4-гуруҳ номи: муз маликаси Гуруҳ бошчиларини аниқлаш. Ким саволга жавоб берса ўзини баҳолаш варағига смайликлар ёпиштириб ўтиришини тушунтириш.

Маркер, тахта, бур, қоғоз, сўзлар, расмлар

Уртаси

30

Уйга вазифасини сўраш.Ҳар гуруҳдан бир ўқувчи тез ўқиш бўйича мусобақалашади.Дескриптор:Тез ўқийди 1баллХатосиз ўқийди 1 баллЎтилганларни мустаҳкамлаш мақсадида постер ясаш.Биринчи гуруҳ «Вақт бирликлари», иккинчи гуруҳ «Планеталар», учинчи гуруҳ «Куч», тўртинчи гуруҳ «Қуёш» мавзусида постер тайёрлаш топширилади.Дескриптор:Берилган мавзуга мос сўз ёзади ва расм чизади 1баллСўзлар аниқ, тушунарли ёзади 1баллРасмларни кўрсатиш.Мана шу эртак қаҳрамонларида қандай умумийлик бор?Одамлар эртаклар орқали нималарни орзу қилишган? Улар орзуларига эришдими?

Дарснинг мавзуи ва мақсади билан таништириш.Илк машиналар ҳақида видеоролик кўрсатиш.Гуруҳлар ўз номларига мос эртак қаҳрамонларининг тезликларини таққослаш орқали таърифлашади.Дескриптор:Ўз гуруҳларига мос эртак қаҳрамонларининг тезликларини таққослаб айтади 1баллЖавоб аниқ ва тушунарли айтилиши 1баллЖониворлар тезлиги ҳақида видеоролик тамоша қилиш. Видеороликдан нимани пайқаганини сўраш.Расмлардаги ҳайвонлардан қайси бирининг тез ҳаракатланишини сўраш.

Секин тез

Секин тезРасмлар алмаштириб кўрсатилади.секин тез секин тезДам олиш дақиқаси.Белгилар ҳақида нима билишларини сўраш. Жуфтликда машинани бошқаришда қандай маслаҳатлар беришларини айтиш. Ҳар гуруҳдан бир жуфтлик айтади ва бошқа гуруҳлар уларнинг айтганларига ўз ўйларини билдиришади.Дескриптор:Маслаҳатлар беради 1 баллЖавоблари аниқ ва тушунарли 1 баллБошқа гуруҳ ишларига баҳо беради 1 балл.Самолётлар тезлиги ҳақида қизиқарли маълумотлар эшитиш. Нима учун «Секин юрсанг узоққа борасан» дейишади?Дескриптор:Саволга ўз жавобларини беришади 1 баллЖавоблари аниқ ва тушунарли 1 балл

Якка иш. RAFT стратегиясиҲар бир ўқувчи хоҳлаган бир нарсани танлаб шу нарса бўлиб гапириб, ёзади.Дескриптор:Хоҳлаган нарсаси номидан ўз ўйини ёзади 1 баллЖавоблари аниқ ва тушунарли 1 балл«Мангулик эл».2. Жамиятимиздаги миллий бирлик, тинчлик ва тотувлик ҳақида озгина тушунча бериш.Уйга вазифа: энг тезюрар машиналар ҳақида билиб келиш.Дарсда кимнинг қанча балл олганини айтиш.

ВидеороликПлакатМаркерРасмларА 3форматли қоғозА 4 форматли қоғоз

Якуни

5

Ўқувчилар паровознинг вагонларига билган, билиб олган ва билгиси келган нарсалар ҳақида ёзиб ёпиштирадилар.Дарс ҳақида ўқувчилар фикрини айттириш.Қушимча маълумотларСаралаш ишлари -иқтидорли уқувчиларни дарсга қизиқтириш даражаси -ночор уқувчиларга диққатни қаратиш ва назоратБахолаш-уқувчиларнинг топшириқни бажаришларига қараб бахолаш турларидан фойдаланишФанлараро боғлиқлик-математика-инглиз тили-қозоқ тили-уз-узини таниш

Савол бераман, уйлананишга ундайман

Смайликларлар билан, мақташ орқалиЎзбек тили, адабий ўқиш, жисмоний тарбияАКТдунетанишУқитувчи рефлексиясиРефлексия:1.Дарснинг мақсад ва вазифаси тулиқ амалга ошдими?2.Бугун уқувчилар нималарни урганишди?3.Дарс қандай утди?Дарсдаги саралаш ишлари буйича режангиз амалга ошдими?4.Топшириқлар туғри танланганми?5.Вақтдан қандай фойдаландингиз?6.Нима сабабдан режамга узгаришлар киритаман?Утилган дарс юзасидан фикрингизДарснинг натижали утишига таъсир курсатган сабаблар (2)Дарсни муваффақиятли утишига таъсир курсатган сабаблар(2)Дарс жараенида келаси учун синф еки якка уқувчилар хақида менга мухим булган ахборотга эга булдим.

Очиқ дарс Мавзуси: Секин юрса, узоққа борадими?