Ақпаратты қабылдау слайд,презентация – Информатика

0
247

Ақпаратты қабылдау слайд,презентация

Вербалсыз (латынша вербалис-ауызша, сөздей деген мағынаны білдіреді). Вербалсыз қатынаста сөзден басқа кез келген символдар қолданылады. Вербалсыз хабар (передача) көп жағдайда вербалды хабармен қоса өтеді де, сөз мәнін күшейтуі де немесе өзгертуі де мүмкін. Вербалсыз қатынас мысалына пікір алмасуды, адамның бет әлпетіндегі өзгерісті, мәселен, күлкісін, қабылдамау белгісін, ойнақы немесе түнерген қалпың қабылдаған немесе қабылдамаған көзқарасын алуға болады. 
   Коммуникация вербальды және вербальсыз, сөзсіз, дене сезінушілік болады. Хабарлардың 55% бет әлпетінің білдіруімен, дене және қол кимылдарымен, ал 38% дауысының мәнеріне, тек 1% сөз арқылы қабылданады
–         ұйымның  және  оның ортасы  арасындағы коммуникация;
–         бөлімдер     мен     деңгейлер     арасындағы коммуникациялар.
        Олардың түрлері келесідей:
–         ұйымдардағы деңгей аралық коммуникация;
–         төменнен жоғарыға көтеру коммуникациясы;
–         әр бөлімдер арасындағы коммуникация
–         басқарушы басқарылатын коммуникациясы.
–         жұмысшы  тобы жане   басшы арасындағы коммуникациялар.

   Коммуникациялық процесс – бұл екі немесе оданда көп адамдар арасындағы мәлімет алмасу, әрі оның негізгі мақсаты мәліметтің түсінікті болуын қамтамасыз ету. Коммуникация-бұл күрделі процесс жәнеде оны жақсы түсіну үшін процесс сатыларын білу қажет.

Рахмет ретінде жарнамалардың біреуін басуды сұраймын!