Ағылшынша жұмбақтар жауабымен

0
785

Ағылшынша жұмбақтар жауабымен мында бар. Жұмбақтардың аудармалары да бар. Балаларға арналған қызықты жұмбақтар.

Ағылшынша жұмбақ сөзі riddle [ ˈrɪdl ] деп аударылады.

Бірінші жұмбақ

Mary’s father has five daughters – Nana, Nene, Nini, Nono. What is the fifth daughter’s name? Бұның аудармасы: Мэридің әкесінде бес қыз бар – Нана, Нене, Нини, Ноно. Бесінші қызының аты қандай?

Жауабы: Мэри.

Екінші ағылшынша жұмбақ

If I drink, I die. If I eat, I am fine. What am I? Аудармасы: Су ішсем өлем, тамақ ішсем өлмеймің?

Жауабы: От.

Үшінші жұмбақ

Which alphabet is a hot drink? Аудармасы: Алфавиттің қай әрпі ыстық сусын?

Жауабы: шай, себебі t әрпі мен tea сөзі бірдей оқылады.

Төртінші ағылшынша жұмбақ

What comes once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years?

Аудармасы: Не минутта бір рет, ал моментте екі рет бар, бірақ мыңжылдықта жоқ?

Жауабы: м әрпі.